kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Matkailu, ruoka ja luonto

 

Porotilamatkailun uudet tuulet

  Anni Kauppila, Jatta Sammalkangas, Sini Kestilä & Teija Tekoniemi-Selkälä
  Matkailu, ruoka ja luonto 1/2021 • 25 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-379-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  PDF
   
  Tämä julkaisu on laadittu Porotilamatkailun uudet tuotteet -hankkeessa (EAKR). Hankkeen tavoittee¬na oli edistää porotilamatkailuyritysten selviämistä COVID19-viruksen aiheuttamasta ennakoimattomasta tilanteesta mm. räätälöimällä uusille kohderyhmille soveltuvia tuotteita ja etsimällä niille sopivia mark¬kinointi- ja myyntikanavia. Tämä julkaisu sisältää hankkeen aikana tuotettuja ideoita ja työkaluja uu¬sien tuotteiden kehittämiseen porotilamatkailuyrit¬täjille. Julkaisun ovat koonneet hankkeen toteuttajat Lapin ammattikorkeakoulusta.

Porotilamatkailun uudet tuotteet -hanke toteutettiin Lapin ammattikorkeakoulussa. Rahoituksesta 90 % oli EAKR- ja valtionrahoitusta. 10 %:n omarahoituksesta vastasi Lapin AMK/MTI ja Porotilamatkailuyhdistys ry.