kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Matkailu, ruoka ja luonto

 

Luonnontuotteista lisäarvoa metsätilalle - Luonnontuotteet ja metsä

  Jere Jääskeläinen, Seija Niemi & Marjut Turtiainen
  Matkailu, ruoka ja luonto 8/2019 • 57 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-281-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu PDF-tiedostona
   
  Luonnontuotteista lisäarvoa metsätilalle. Puu on tärkein metsiemme tuote, mutta metsänomistajien tavoitteiden ja metsien käytön monipuolistuessa myös luonnontuotteiden merkitys on kasvanut. Luonnontuoteala on nouseva ala ja tarjoaa metsänomistajille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi alan raaka-ainetuotannossa. Luonnontuotteiden tuottaminen puun tuotannon rinnalla vaatii kuitenkin monenlaista tietoa ja osaamista: miten metsien käsittelyllä voidaan vaikuttaa luonnontuotteiden tuotantoon ja millaisia vaikutuksia sillä on puuntuotantoon.

Luonnontuotteista lisäarvoa metsätilalle-julkaisuun on koottu olemassa olevaa tietoa luonnontuotteiden tuottamisesta puuntuotannon ohella. Julkaisun tavoitteena on toimia työkaluna puun ja luonnontuotteiden yhteistuotantoa suunniteltaessa. Tarkasteltavia luonnontuotteita ovat koivunlehdet, kuusenkerkkä, mahla, pakuri, pihka sekä puolukka ja mustikka.

Luonnontuotteet ja metsä-julkaisusarja on tuotettu Uusia tuotteita metsästä-hankkeessa lisäämään metsätoimijoiden tietoa luonnontuotteista, niiden huomioimisesta osana metsäsuunnittelua sekä luonnontuotteiden tuottamisesta. Julkaisut on suunnattu metsäalan toimijoille sekä myös oppimateriaaliksi metsäalan opiskelijoille, mutta myös kaikille luonnontuotteista ja metsästä kiinnostuneille.

Julkaisusarjan muut julkaisut ovat Luonnontuotteista metsänomistajille ja Luonnontuotteet metsäsuunnittelussa.