kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Matkailu, ruoka ja luonto

 

Asiakkaasta vieraaksi

  Marjukka Salonen
  Matkailu, ruoka ja luonto 4/2016 • 93 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-100-9 (nid.) • ISBN 978-952-316-101-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Vieraanvaraisuus on syvällisiä mielikuvia herättävä käsite. Vieraanvaraisuus muuttaa muotoaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristössä, mikä tekee vieraanvaraisuuden tutkimisesta ja käsitteellistämisestä haasteellista. Vieraanvaraisuutta on tunnistettu olevan kahdenlaista, yksityistä ja kaupallista. Kaupallinen vieraanvaraisuus perustuu vastavuoroisuuteen yrityksen ja asiakkaan välillä, jossa tyytyväinen asiakas maksaa yrityksen tarjoamasta tuotteesta ja palvelusta ennalta määritellyn korvauksen – maksun vieraanvaraisuudesta. Suomen majoitus- ja ravitsemisalalla vieraanvaraisuusajattelu on kehittymässä tämän päivän kasvavaksi trendiksi ja vieraanvaraisuus on liitetty alaan jo sen aikaisessa historiassa. Huolimatta siitä, että vieraanvaraisuutta on aina ollut olemassa ja sen olemassa olon tärkeys tiedostetaan, on vieraanvaraista palvelua toteutettu enemmän perustuen asiakaspalvelijan tilannetajuun kuin tutkittuun tietoon. Useat majoitus- ja ravitsemisalan yritykset käyttävät markkinoinnissaan hyväksi vieraanvaraisuus sanaa adjektiivina kuvaamaan palvelun laatua ja luodakseen asiakkaillensa positiivisia mielikuvia, pyrkimättä ensin selvittämään vieraanvaraisuuden perimmäistä ajatusta ja tarkoitusta.

Tässä käsillä olevassa julkaisussa tunnistetaan, määritetään ja konkretisoidaan niitä palvelun ominaisuuksia, jotka tekevät ravintolan palveluista vieraanvaraisia sekä vastataan kysymyksiin mistä osa-alueista muodostuu ravintolan vieraanvaraisuus ja mitkä ovat vieraanvaraisen palvelun toteutumisen edellytykset ravintolan käytännön toimissa. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan vieraanvaraisuuden monimuotoista käsitettä, kaupallisen vieraanvaraisuuden problematiikkaa ja vieraanvaraisen palvelun kehittämisen hyötyjä. Tämä julkaisu tarjoaa merkittävää tietoa ravintolan vieraanvaraisen toiminnan kehittämiselle ja se on hyödynnettävissä alan oppilaitoksissa sekä yrityksissä.