kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Liiketoiminta ja yrittäjyys

 

Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista toimitusketjuihin

  Kirsti Ketola & Anni Vaattovaara (toim.)
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 7/2020 • 77 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-351-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion toimipisteessä keväällä 2019 aloittaneiden liiketoiminnan toimitusketjun johtamiseen suuntautuneiden opiskelijoiden kevätlukukauden 2020 projektityö.

Materiaalivirtojen hallinta -opintojaksolla toteutettiin julkaisu, jonka koostamisessa hyödynnettiin kevään 2020 muilla opintojaksoilla käsiteltyjä asioita. Projektin tavoitteena oli tutkia digitalisaation vaikutusta ja merkitystä yritysten toimitusketjuihin lähdemateriaalien ja haastattelujen avulla.

Kevään opintojaksoilla kehitettiin opiskelijoiden materiaalihallinnan ja ostotoiminnan suunnittelu- ja ohjaustaitoja liiketoiminnan kustannustehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi ja parantamiseksi. Toimitus- ja arvoketjujen johtamisessa keskityttiin strategiseen johtamiseen sekä strategiatyöhön erilaisten johtamisteorioiden ja strategiatyökalujen avulla.