kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Liiketoiminta ja yrittäjyys

 

RuraL IoT - Älyliikenne
Five Forces - liiketoimintaselvitys

  Santeri Meriläinen & Trifon Suopela
  Tekniikka ja teollisuus 16/2019 • 52 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-308-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu PDF-tiedostona
   
  Liiketoimintaselvityksen toimeksiantajana toimi Lapin liiton rahoittamana Rural IoT-hanke, jossa päätavoitteena oli tutkia vähäenergisten verkkoratkai¬suiden uusia mahdollisuuksia eri liiketoimintasektoreilla. Liiketoimintaselvi¬tyksessä hyödynnettiin Porterin luomaa viiden voiman analyysimenetelmää, josta TEQUn tutkimusryhmä on muovannut oman, tehokkaan version hyö-dyntäen Dobbsin luomaa mallia. Analyysin tulosten perusteella toimiala on oligopolistinen, vaikka tuotekehitys on nopeaa ja tapoja tuottaa reaaliaikais¬ta kelitietoa on useita. Hankkeessa kehitetyn proton edut tulevat esille vä¬häenergisyydestä sekä kustannustehokkuudesta. Vastaavalla kustannuksilla pystytään tuottamaan huomattavasti kattavampi verkosto tien eri osuuksien kelivaihteluista. Tuotetun datan avulla pystytään ennakoimaan ja kohdenta¬maan tarvittava kunnossapito esimerkiksi liukkauden estämiseksi . Analyysiä käytettiin pohjana proton kehittämisessä, jotta eri voimia pystytään hallitse¬maan realistisessa kilpailutilanteessa. Tämä julkaisu on suunnattu erityisesti kelitietopalvelua tuottaville yrityksille sekä sensoritekniikkaa kehittäville toi¬mijoille ja valmistajille.