kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Liiketoiminta ja yrittäjyys

 

Meri-Lapin logistiikka ja kiertotalous - Näkökulmia toimitusketjun johtamiseen

  Kirsti Ketola & Hanna Säynäjäkangas (toim.)
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 9/2019 • 97 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-286-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on toimitusketjun johtamiseen suuntautuneiden liiketalouden opiskelijoiden syyslukukauden projektityö. Projektin tavoitteena oli kehittää yrityksen materiaalivirtoja huomioiden olemassa olevien resurssien tarkan hyödyntämisen ja mahdollisen uusiokäytön sekä kiertotalouden tuomien uusien haasteiden näkökulmat.

Kiertotalouden merkitys Suomen taloudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana – ja hyvästä syystä. Elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutos on todellinen uhka ja luonnonvarojen tuhlaaminen arkipäivää. Kiertotalouden ytimessä onkin tahto estää näiden uhkaavien tulevaisuudenkuvien muuttumista todeksi sekä halu tarjota tuleville sukupolville mahdollisuus parempaan yhteiskuntaan ja elinympäristöön. Yksinkertaistettuna kiertotalouden ajatus on, että jätettä ei enää syntyisi, vaan tuotannon sivutuotteet, kuten erilaiset jätteet, toimivat materiaalina muissa tuotteissa ja yleisesti tavaroiden käyttöikä pitenisi sekä ne voitaisiin käyttää yhä uudelleen.

Tämän julkaisun artikkeleissa tuodaan esille useita eri näkökulmia sekä toimijoita kiertotalouden ja logistiikan saralla, sillä nämä kaksi aihetta ovat keskeisessä osassa luonnonvarojen säästämisessä. Julkaisusta käy ilmi, mistä kiertotaloudessa on kyse ja kuinka tärkeässä asemassa yhteiskunnan eri toimijat sekä yksityistaloudet ovat, jotta saavutettaisiin kestävän kehityksen mukaiset muutokset.