kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Sosiaalialan käytäntötutkimus - Seitsemän retkeä sosiaalialan käytäntötutkimukseen

  Leena Viinamäki (toim.)
  Hyvinvointi ja kulttuuri 21/2019 • 64 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-323-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Sosiaalialan käytäntötutkimus – Seitsemän retkeä sosiaalialan käytäntötutkimukseen on artikkelijulkaisu, jossa sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoa suorittavat opiskelijat tuottavat tietoa työelämän kehittämiseen. Julkaisu on käytännön esimerkki siitä, että myös yksittäiset opintosuoritukset voivat tuottaa työelämässä ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tarvittavaa tietoa osallistamalla hyvinvointipalveluja käyttäviä kansalaisia käytäntöjen kehittämisessä tarvittavan tiedon tuottamiseen.

Millaiseen yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen kontekstiin käytäntötutkimus asemoituu pian 2020 -luvulle avautuvassa todellisuudessa? Nyt eletään ikään kuin suuren murroksen aikaa, jolla tarkoitetaan milloin modernin vaihtumista postmoderniksi, teolliskapitalismin jälkikapitalismiksi/kapitalismin jälkeiseksi aikakaudeksi tai globaalin kapitalismin aikakauden vaihtumista yhteisöllisen ja elävän talouden aikakaudeksi. Suuri kertomus on vaihtumassa, ja jo vaihtunut. Epävarmuus ja erilaiset odotukset tulevaisuuden suhteen provosoivat jännitteitä ja ristiriitoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ristiriitaiset intohimot ja intressit kohdistuvat myös käytäntötutkimukseen. Julkaisussa haastetaan toimijat ja tutkijat pohtimaan, olisiko tulevaisuuteen suuntaavassa toiminnassa sosiaalipedagoginen tapa ajatella ja toimia käypä tapa. Ainakin talouden, sosiaalisen ja kulttuurin evoluution 6. aalto (2010-2060) kutsuu sosiaalipedagogista ajattelu- ja toimintatapaa esiin.

Julkaisussa pohditaan myös sitä, että 21. vuosisadan maailmassa yhteiskuntaa ja sen käytäntöjä ei voi enää johtaa ylhäältä alaspäin. Yhteiskunta ja kulttuuri ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet dialogiseen ja osallistavaan suuntaan. Yhteiskunnallisia käytäntöjä on totuttu myös tutkimaan ja muuttamaan yhteistoiminnallisesti. Käytäntöjä on kehitetty pääsääntöisesti myös tutkimustiedon perustalta. Näyttää siltä, että nyt on erityisen suuri tarve tutkia käytäntöjä kriittisesti ja olla valmis muuttamaan rakenteita ja käytäntöjä tarvittaessa radikaalistikin. Nyt ja tulevaisuudessa kysyntää on toimijoille, joilla on hyvät taidot reflektoida, harjoittaa kritiikkiä, innovoida sekä toimia käytännössä ja muuttaa maailmaa.