kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Malleja ammatilliseen ohjaustyöhön ja yhteisöllisten ryhmätoimintojen järjestämiseen - SoKu2 hankkeessa kehitettyinä

  Sari Harju, Rauno Pietiläinen, Kaisu Pulju, Mikko Raappana, Rauni Räty & Emilia Vuori
  Hyvinvointi ja kulttuuri 13/2019 • 36 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-333-1 (nid.) • 978-952-316-334-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  SOKU2 - Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää (2018-2020) on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema Lapin maakunnallinen hanke. Siinä sosiaalisen kuntoutuksen eri toimilla ja palveluilla pyritään tukemaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria aikuisia henkilöitä ottamaan askeleita kohti työllistymistä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Palveluohjauksella, aktivoivilla ryhmätoiminnoilla ja yksilöllisestikin räätälöidyillä tukimuodoilla vahvistetaan nuoren aikuisen arjen taitoja , vuorovaikutus- ja sosiaalisia suhteita sekä rohkaistaan häntä osallistumaan eri yhteisöjen toimintaan. Saadut kokemukset kertovat, että sosiaalisen kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun henkilö on samanaikaisesti sekä osallisuutta että työelämävalmiuksia edistävissä toiminnoissa. Nuoruuden ikävaiheessa on yhteistä se, että ollaan siirtymävaiheessa itsenäiseen elämään, missä suunnitellaan myös koulutusta ja ammattia. Siirtymävaiheessa nämä henkilöt tarvitsevat paljon tukea.

Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Kantavina periaatteina ovat tuen ja ohjauksen helppo saatavuus ja saavutettavuus sekä matalaakin matalampi kynnys tulla mukaan toimintaan.