kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

”Pitää olla rohkea ja hakea ja mennä eteenpäin” - Kokemuksia sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon tuomasta osaamisesta ja sen käytettävyydestä työmarkkinoilla

  Suvi Siekkinen, Jenni Takkunen & Liisa Ylevä
  Hyvinvointi ja kulttuuri 1/2019 • 112s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-271-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaistu opinnäytetyö on esimerkki, millä tavoin parhaimmillaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvässä opinnäytetyössä voi realisoitua ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö opinnäytetyön tekemisen ja opinnäytetyön ohjaamisen – sekä ammattikorkeakoulukohtaisten profiilien huomioimisen näkökulmista että toimeksiantoselvitysten yhteistoteuttamisesta opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Lapissa sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavan sosiaalialan koulutuksen profiilina on ollut sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen jo jatkotutkintokokeiluvaiheesta lähtien vuodesta 2003 alkaen.

Suvi Siekkisen, Jenni Takkusen ja Liisa Ylevän sosionomi (ylempi AMK) –tutkintoon liittyvä opinnäytetyö kuvaa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoilla toimimista neljästä ammattikorkeakoulusta (YH Arcada, Lapin AMK, Laurean AMK ja Oulun AMK) sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden keskuudessa. Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne ja he työskentelevät pääasiassa osaamistasoaan vastaavissa työtehtävissä. Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden tuleekin olla rohkeita ja hakea työpaikkoja, joissa vaatimuksena on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä uskaltaa esittää palkkatoive. Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä tutkinnon suorittaneille, tutkintoa järjestäville oppilaitoksille sekä työelämän edustajille.