kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Handbok för individcentrerad planering av naturbaserad verksamhet - Temapublikation 2/3

  Taimi Tolvanen
  Hyvinvointi ja kulttuuri 3/2017 • 81s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-198-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  I projektet Natur i livet! Funktionsförmåga och delaktighet genom naturbaserade metoder och tjänster (ESF) har man utvecklat en modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet som tillämpar individcentrerat tänkande.

Den här handboken behandlar den individcentrerade planeringen av naturbaserad verksamhet som ordnas som social rehabilitering eller någon annan delaktighetsstärkande tjänst, principerna för planeringen och de verktyg som används i den. Handboken är avsedd för handledare och coacher för naturbaserad verksamhet som är verksamma inom social- och hälsovården. Även andra Green Care-aktörer kan ha nytta av handboken.

Publikationen är del två av tre temapublikationer i projektet Natur i livet! Natur i rehabiliteringen. Den första delen, Modell för naturassisterad, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet presenterar modellen och rehabiliterings-paradigmet bakom modellen. Den tredje temapublikationen behandlar de verksamhetsmodeller för rehabilitering som utvecklats inom projektet Natur i livet!