kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet - Temapublikation 1/3

  Taimi Tolvanen & Arja Jääskeläinen
  Hyvinvointi ja kulttuuri 22/2017 • 43 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-148-1 (PDF)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Naturens inverkan på människans välbefinnande är välkänd. Green Care-verksamhetssättet växer också kraftigt i Finland. I projektet Natur i livet! Funktionsförmåga och delaktighet genom naturbaserade metoder och tjänster (ESF) har man utvecklat en modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet som tillämpar individcentrerat tänkande. Det nya rehabiliteringsparadigmet som man har beskrivit som ett underlag för modellen stärker för egen del utvecklingen av Green Care-metoden och etablering av den i rehabiliteringstjänsterna.

Den här publikationen presenterar modellen som utvecklats och rehabiliteringsparadigmet som ligger bakom den som en motivering för skapandet av modellen. Modellen beskrivs som en metod för social rehabilitering som tillämpar Green Care-verksamheten och som en arbetsform som stödjer klient-personens målsättningar.

Publikationen är en av tre temapublikationer i projektet Natur i livet! Natur i rehabiliteringen. Den andra delen, Handbok för individcentrerad planering av naturbaserad verksamhet innehåller verktyg för applicering av modellen på rehabiliteringsverksamhet. Den tredje temapublikationen behandlar verksamhetsmodellerna för rehabilitering som utvecklats inom projektet Natur i livet!