kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Luontoa elämään – toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi - teemajulkaisu 3/3

  Tero Leppänen & Arja Jääskeläinen
  Matkailu, ruoka ja luonto 24/2017 • 183 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-201-3 (nid.) • 978-952-316-202-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä artikkelikokoelma on ESR -rahoitteisen kolmivuotisen Luontoa elämään -hankkeen (2015-2017) julkaisu, jossa esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia monipuolisesti eri näkökulmista. Julkaisun kirjoittajat ovat hankkeessa mukana olleita toimijoita ja sidosryhmien edustajia. Artikkeleiden avulla lukijalle tulee tutuksi luontoon tukeutuva kuntoutustoiminta niin teoreettisena kuin käytännön toimintana kuntoutustoimijoiden ja luontotoimintaan osallistuneiden äänellä kerrottuna.

Julkaisu on tarkoitettu kuntoutusalan ammattilaisille, kuntoutujille, päättäjille, Green Care -palveluiden kehittäjille ja muille luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta kiinnostuneille.

Tämä julkaisu on kolmas eli viimeinen osa kolmesta Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen –teemajulkaisuista. Ensimmäisessä osassa esiteltiin Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli ja sen taustalla oleva kuntoutusparadigma. Toinen osa käsitteli sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana palveluna toteutettavan luonto-toiminnan yksilökeskeistä suunnittelua, sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä.