kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

…ajasta ja paikasta riippumatta… - Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hankkeen loppuraportti

  Leena Viinamäki, Ville Kivivirta, Arto Selkälä, Olli Voutilainen, Antti Syväjärvi & Asko Suikkanen
  Hyvinvointi ja kulttuuri 1/2017 • 196 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-190-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on tutkimus maaseudun digitalisoitumisen mahdollisuuksista ja rajoista.

Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hankkeessa on tutkittu verkkoasioinnin (ml. internet ja mobiili) rajoja ja mahdollisuuksia erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä on verkkopalveluiden käytettävyys ja toimivuus harvaan asutun maaseudun väestön keskuudessa.

Esitämme tutkimustuloksiimme perustuen, miten nykyisistä vahvuuksista ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksista voi muotoutua digimenestysstrategia, miten nykyiset heikkoudet voidaan minimoida lähitulevaisuuden mahdollisuuksien kanssa digikehittämisstrategiaksi, miten lähitulevaisuuden tulevaisuuden uhkatekijät voidaan eliminoida minimiin nykyisten vahvuuksien kautta digivarautumisstrategisin keinoin sekä miten nykyisistä heikkouksista ja lähitulevaisuuden uhkatekijöistä voidaan luoda realistinen digiselviytymisstrategia.

Tutkimustulostemme mukaan digitalisaatio lisää alueiden elinvoimaisuutta ja kansalaisten elämisen mahdollisuuksia myös harvaan asutulla maaseudulla, jos digitalisaation mahdollisuudet voidaan ottaa optimaalisesti hyötykäyttöön niin palveluja tuottavien tahojen kuin palveluja käyttävien kansalaistenkin keskuudessa. Ennakoiva, alueiden tilanneanalyysiin perustuva resurssointi digitalisaation mahdollistavaan perusinfraan optimaalisimmillaan luo positiivisen kehityssuunnan maamme eri alueilla asuville kansalaisille ja toimijatahoille.