kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli - teemajulkaisu 1/3

  Taimi Tolvanen, Arja Jääskeläinen
  Hyvinvointi ja kulttuuri 19/2016 • 43 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-148-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset ihmiselle ovat laajasti tunnettuja. Green Care -toimintatapa kasvaakin Suomessa voimakkaasti. Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua. Mallin perustaksi kuvattu uusi kuntoutusparadigma vahvistaa omalta osaltaan Green Care -toimintatavan kehittymistä ja vakiintumista osaksi kuntoutuspalveluja.

Tässä julkaisussa esitellään kehitetty malli ja sen taustalla oleva kuntoutusparadigma perusteluna mallin luomiselle. Malli kuvataan Green Care -toimintaa soveltavana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä ja asiakkaana olevan ihmisen tavoitteita tukevana työmuotona.

Tämä julkaisu on ensimmäinen kolmesta Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisusta. Toinen osa Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun sisältää työvälineitä kuntoutustoiminnan mallin soveltamiseen. Kolmas teemajulkaisu käsittelee Luontoa elämään hankkeessa kehitettyjä kuntoutuksen toimintamalleja.