kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Hyvinvointi ja kulttuuri

 

Sairaanhoidollisesta avustajasta itsenäiseksi: hoitotyön ja terveyden edistämisen osaajaksi Rovaniemellä

  Raija Seppänen & Helena Kangastie (toim.)
  Hyvinvointi ja kulttuuri 21/2015 • 106s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-105-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Suomalainen koulutusjärjestelmämme on tunnettu korkeatasoisen osaamisen, tasa-arvon ja tehokkuuden onnistuneesta yhdistämisestä. Korkeakouluilla on keskeinen asema tarttua keskeisiin yhteiskunnallisen arvoluonnin mahdollistamiin uusiin ideoihin ja teknologiasovelluksiin. Haasteenamme on edelleen ammattikorkeakouluissa
tuottaa korkeatasoista moniammatillista osaamista ja verkostoitua kansainvälisesti. Tällöin kyetään hyödyntämään
monipuolisemmin kansainvälisesti ja kotimaassa tuotettua näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan sitä osaamisen vahvistamiseen hyvinvointipalvelujen osaamisalalla. Täten saamme aikaan aluevaikuttavuutta niin Suomessa kuin Lapissa.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa uunituoreella strategiallaan ja pedagogisella uudistamistyöllään korkeakouluille asetettuihin osaamis- ja kehittämistavoitteisiin. Hyvinvointipalveluiden osaamisalalla suunnataan erityisesti etäisyyksien hallinnan- ja turvallisuusosaamisen -painopisteiden monialaiseen kehittämiseen. Tällä osaamisalalla Rovaniemen kampus on koulutushistoriansa aikana toiminut aktiivisesti niin osaamisen kehittämisessä kuin tutkimus-, kehitys-ja innovaatiotoiminnassa Lapin alueen yritysten ja organisaatioiden osaamisen varmistamiseksi ja aluekehitystyön vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Tarjoamme mahdollisuuden tutustua Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisalaan hoitotyön historian juurien, tämän päivän ja tulevaisuuden osaamishaasteisiin tämän julkaisun avulla. Julkaisun tavoitteena on tuottaa tietoa rovaniemeläisen hoitotyön koulutuksen osaamisen vahvistamisesta Lapin maakunnassa. Tarkoitus on kertoa monipuolisesta vuosikymmenten kehitystyöstä sekä opetuksen että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla.

Ensimmäisessä osassa tarkastelemme rovaniemeläisen hoitotyön koulutuksen historiaa Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialalla sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien näkökulmista. Toisessa osassa avaamme hoitotyön ja terveydenhoitotyön osaamis- ja ongelmaperusteista oppimista ja yhteisopettajuuden nykypäivän haasteita. Kolmannessa osassa esittelemme hoitotyön ja terveydenhoitotyön osaamisen vahvistamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Neljännessä osassa esittelemme kehittämistoimintaa ja hankkeiden voima-antia hoitotyön ja terveydenhoitotyön osaamisen uudistamiseen.

Julkaisun toimittajat Raija Seppänen & Helena Kangastie