Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

julkaisutyöryhmä


Tehtävänä julkaisutoiminnan laatu ja avoimuus

Julkaisutyöryhmä kehittää ja linjaa ammattikorkeakoulun julkaisutoimintaa. Julkaisutyöryhmään kuuluu vähintään yksi akateemisen tutkijakoulutuksen saanut edustaja ammattikorkeakoulun jokaiselta osaamisalalta.

Työryhmän jäsenet opastavat kirjoittajia ja arvioivat kaikki teokset ja kirjoitukset, jotka julkaistaan

  • Lapin AMKin julkaisusarjoissa A, B, C ja D
  • Lumen-verkkolehdessä ja
  • Pohjoisen tekijät -asiantuntijablogissa.

 

Julkaisutyöryhmä järjestää kirjoittajien pyynnöstä refereearvioinnit ja edistää ammattikorkeakoulun julkaisujen avointa saatavuutta, laatua ja toimituksellista yhdenmukaisuutta.

Tutkimusetiikka

Lapin AMK noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeistuksia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Lue lisää.