kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

lapin ammattikorkeakoulun julkaisut

Lapin ammattikorkeakoulu julkaisee sarjoissaan

  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
  • opinnäytetöitä,
  • oppimismateriaalia sekä
  • muuta oppimista sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa tukevaa aineistoa.

 

Julkaisujen hinnat on liitetty julkaisun esittelyyn.
Pääosa julkaisuista on saatavilla ilmaisina, sähköisinä versioina.

Julkaisu- ja kustannustoiminnan laadusta ja kehittämisestä vastaa Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.

Tutustu julkaisuihimme.


JULKAISUSARJAT

Sarja A. Referee-tutkimukset

• Sarjassa julkaistaan tutkimuksia ja konferenssijulkaisuja, jotka voivat olla monografioita tai toimitettuja artikkelikoosteita. Julkaisuissa on työelämän, ammattikorkeakouluopetuksen tai alueellisen kehittämisen kannalta merkittävää uutta tietoa. Sarjassa A-julkaistaviin julkaisuihin pyydetään referee-lausunto.
• Refereejulkaisujen lausuntoihin voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstöä Suomesta ja ulkomailta. Sarjassa A julkaistaviin julkaisuihin laaditaan englanninkielinen (tai mikäli julkaisu on englanninkielinen, suomenkielinen) tiivistelmä.

Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset

• Sarjassa julkaistaan Lapin AMK:n tutkimus- ja kehittämishankkeissa itsenäisesti tai yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa tuotettuja raportteja. Sarjassa ilmestyy myös ammattikorkeakoulun toiminnasta kertovia pienimuotoisia selvityksiä sekä korkeatasoisia, tutkimukselliset kriteerit täyttäviä opiskelijoiden opinnäytetöitä.

Sarja C. Oppimateriaalit

• Sarjassa julkaistaan Lapin AMK:n koulutusaloja palvelevaa oppimateriaalia sekä työn tekemistä tukevaa opetusmateriaalia.

Sarja D. Muut julkaisut

• Sarjassa julkaistaan muita ajankohtaisia toiminnan tuloksia, joilla on merkitystä Lapin AMK:lle ja sen sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistaan myös TKI-hankkeissa tuotetut työpaperit (working papers).

Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän.

Käyttöoikeudet ja julkaisujen avoimuus

Lumen-lehti, Pohjoisen tekijät -asiantuntijablogi ja Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjan julkaisut on lisensoitu on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Creative Commons -lisenssi