kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

SAAVUTETTAVUUS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Tältä sivulta löydät tietoa valintakoejärjestelyistä, opiskelun ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskeluun liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä. Saavutettavuusyhdyshenkilön yhteystiedot löydät sivun oikeasta laidasta.

Valintakoejärjestelyt

Hakijalla on mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyitä valintakoetilanteeseen esimerkiksi vamman, sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Lisätietoa löytyy valtakunnalliselta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Lisätietoja voi kysyä myös suoraan ammattikorkeakoulun hakijapalveluista. Valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin hakemuksen voi toimittaa Lapin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin osoitteeseen:

Ohjaus- ja tukipalvelut

Opintojenohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat. Ohjausta ja tukea tarjoavat myös tukipalveluiden henkilöstö esimerkiksi kuraattoripalvelut. Kuraattoripalveluista opiskelijan on mahdollista saada opiskelun tueksi suunnattua neuropsykiatrista valmennusta. Myös opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Tutustu myös kuraattoripalveluiden Monenlaiset oppijat -sivustoon. Verkkosivulta löydät tietoa mm. oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista häiriöistä, mielialaan, stressiin ja jännittämiseen liittyvistä asioista sekä aisti- ja liikuntavammoista.

Opiskelun yksilölliset järjestelyt

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelun yksilölliset järjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeet huomioiden.
Taustalla voi olla esimerkiksi fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, oppimisvaikeus, jännittämisongelmat, elämän hallinnan haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Yksilöllisiä järjestelyitä voidaan tarjota koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeisiin, elämän- ja opiskelun tilanteeseen.

Tukimuodot voivat liittyä esimerkiksi opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Tukimuodot voivat olla mm. opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai apuvälineiden käyttömahdollisuutta.

Yksilölliset järjestelyt haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy sivun oikeasta laidasta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tuen tarpeesta. Lukivaikeuteen liittyvissä järjestelyissä lausunnoksi riittää aiemmin tehty lukilausunto tai ammattikorkeakoulun lukiyhdysopettajan tekemä lukitestaus ja lausunto. Lukivaikeuden huomioimisesta voi lukea lisää sivun oikeassa laidassa olevista tiedostoista.

Miten haet yksilöllisiä järjestelyitä?

 1. HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
  Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Hän auttaa sinua opiskelun järjestelyiden ja lisätuen arvioinnissa sekä järjestämisessä. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös muitakin asiantuntijoita, kuten terveydenhoitajaa, kuraattoria, kunnan sosiaali-, terveys- ja vammaispalveluita, Kelaa tai TE-toimistoa.

 2. PÄÄTÖS
  Päätöksen tekee oman koulutuksesi osaamispäällikkö. Toimita hakemus hänelle postitse tai salattua sähköpostia käyttäen. Päätös toimitetaan sinulle salatulla sähköpostilla.

 3. JÄRJESTELYT
  Ota yhteyttä opettajiin, joiden opintojaksolla haluat myönnettyjä erityisjärjestelyitä käyttää.

 4. OMAN OPISKELUSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
  Päivitä tarvittaessa opinto-ohjaajasi kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS).

Lukitestaus

Ammattikorkeakoulun lukiyhdysopettajat järjestävät kampuksilla luki-infoja sekä lukitestausta. Lukitestaus on opiskelijalle maksuton. Lisätietoja voit kysyä omalta opinto-ohjaajaltasi tai suoraan lukiyhdysopettajalta:

Rovaniemi Paula Korteniemi
Kemi ja Tornio Hannele Pietiläinen

Yhdyshenkilö

Tiiminvetäjä

Maria Sipilä
puh. 040 847 4219          
s.posti maria.sipilasähköposti.jpg

 

 

Jos haluat raportoida ongelmasta Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuston saavutettavuudessa, ota meihin yhteyttä tällä palautelomakkeella

Saavutettavuusseloste