kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

SAAVUTETTAVUUS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Tältä sivulta löydät tietoa valintakoejärjestelyistä, opiskelun ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskeluun liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä. Saavutettavuusyhdyshenkilön yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Valintakoejärjestelyt

Hakijalla on mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyitä valintakoetilanteeseen esimerkiksi vamman, sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Lisätietoa löytyy valtakunnalliselta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Lisätietoja voi kysyä myös suoraan ammattikorkeakoulun hakijapalveluista. Valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin hakemuksen voi toimittaa Lapin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin osoitteeseen:

Ohjaus- ja tukipalvelut

Lapin ammattikorkeakoulussa opintojenohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat. Oman opinto-ohjaajasi tiedot löydät täältä

Ohjausta ja tukea tarjoavat myös tukipalveluiden henkilöstö esimerkiksi korkeakoulukuraattorit. Kuraattoripalveluista on mahdollista saada tukea opiskeluun sekä opiskelun tueksi suunnattua neuropsykiatrista valmennusta. Kuraattoreiden yhteystiedot sekä lisätietoa palveluista löydät täältä.

Opiskelijoiden terveyspalveluista vastaa YTHS. Varaa aika YTHS:n sivuilta.

Tutustu myös kuraattoripalveluiden Monenlaiset oppijat -sivustoon. Verkkosivulta löydät tietoa mm. oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista häiriöistä, mielialaan, stressiin ja jännittämiseen liittyvistä asioista sekä aisti- ja liikuntavammoista.

 

Opiskelun yksilölliset järjestelyt

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelun yksilölliset järjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeet huomioiden. Taustalla voi olla esimerkiksi fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, oppimisvaikeus, jännittämisongelmat, elämän hallinnan haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Yksilöllisiä järjestelyitä voidaan tarjota määräaikaisesti tai koko opintojen ajalle. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeisiin, elämän- ja opiskelun tilanteeseen. Tukimuodot voivat liittyä esimerkiksi opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Ne voivat olla mm. opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai apuvälineiden käyttömahdollisuuksia.

Yksilöllisten järjestelyiden hakeminen

  1. Hakemuslomake yksilöllisiin järjestelyihin löytyy tämän sivun lopusta. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto esimerkiksi lääkärinlausunto tai lukivaikeuden osalta lukilausunto.
  2. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa yksilöllisistä järjestelyistä. Opinto-ohjaajasi ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Tarkista opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi, jotta yksilölliset järjestelyt tulevat huomioiduksi suunnitelmassa.
  3. Päätöksen yksilöllisten järjestelyiden myöntämisestä tekee osaamispäällikkö. Toimita hakemus osaamispäällikölle postitse tai salattua sähköpostia käyttäen. Ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen löydät täältä. Osaamispäällikkö lähettää päätöksen sähköpostitse.
  4. Ota yhteyttä opettajiin, joiden opintojaksolla haluat myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyitä käyttää. Jos otat yhteyttä sähköpostitse opettajiin, käytä salattua sähköpostia.

Yhdyshenkilö

Tiiminvetäjä

Maria Sipilä
puh. 040 847 4219          
s.posti maria.sipilasähköposti-ulapland.jpg

 

 

Jos haluat raportoida ongelmasta Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuston saavutettavuudessa,laita palautetta osoitteeseen kirjaamo@lapinamk.fi

Saavutettavuusseloste