kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

SAAVUTETTAVUUS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Opiskelun saavutettavuus tarkoittaa mahdollisuutta opiskella yhdenvertaisesti erilaisista ominaisuuksistamme ja elämäntilanteistamme huolimatta. Saavutettavan korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat monenlaisten opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien osallisuuden yhteisössämme. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteydessä saavutettavuuteen. Lapin ammattikorkeakoululle on laadittu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, josta käyvät ilmi korkeakouluyhteisön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet. Tutustu suunnitelmaan tästä.

Tältä sivulta löydät tietoa mm.

 • valintakoejärjestelyistä,
 • opiskelun ohjauksesta ja tukipalveluista,
 • opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä,
 • tilojen esteettömyydestä sekä
 • digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta.


Opiskelijoiden saavutettavuusyhdyshenkilön yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Valintakoejärjestelyt

Hakijalla on mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyitä valintakoetilanteeseen esimerkiksi vamman, sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Lisätietoa saa


Hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin tulee toimittaa hakijapalveluille osoitteeseen:

 • Lapin ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi tai
 • salattuna sähköpostina osoitteeseen Hakijapalvelut(at)lapinamk.fi


Ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen löydät tästä linkistä.

Opiskelun ohjaus ja tukipalvelut

Opintojenohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaajan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sekä häneltä saa tukea yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen. Varaa aika HOPS-keskusteluun koulutuksesi opinto-ohjaajaltasi. Oman opinto-ohjaajasi tiedot löydät täältä

Ohjausta ja tukea tarjoavat myös korkeakoulukuraattorit. Kuraattoripalveluista on mahdollista saada tukea opiskeluun, kun jokin asia opiskelussa, arjessa, omassa hyvinvoinnissa tai ihmissuhteissa mietityttää. Usein keskustelut liittyvät jaksamiseen tai erilaisiin opiskelun haasteisiin, kuten ajanhallintaan, aloittamiseen, keskittymiseen, motivaatioon, stressiin tai jännittämiseen.

Kuraattoreiden yhteystiedot löydät täältä.

Opiskelijoiden terveyspalveluista vastaa YTHS. YTHS:n tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

Yhteystiedot YTHS:n ajanvaraukseen löydät täältä.

Monenlaiset oppijat verkkosivut

Kuraattoripalveluiden Monenlaiset oppijat -sivustolta löydät tietoa mm. oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista häiriöistä, mielialaan, stressiin ja jännittämiseen liittyvistä asioista sekä aisti- ja liikuntavammoista. Tutustu verkkosivuun tästä.

Opiskelun yksilölliset järjestelyt

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelun yksilölliset järjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeet huomioiden. Yksilöllisiä järjestelyitä on mahdollista hakea esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, vamman, oppimisvaikeuden, jännittämisongelman, elämän hallinnan haasteiden tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Järjestely voidaan myöntää määräaikaisesti tai koko opintojen ajalle. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeisiin sekä elämän- ja opiskelun tilanteeseen. Tukimuodot voivat liittyä esimerkiksi opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Ne voivat olla mm. opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai apuvälineiden käyttömahdollisuuksia.

Yksilöllisten järjestelyiden hakeminen

Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto esimerkiksi lääkärinlausunto tai lukivaikeuden osalta lukilausunto. Hakemuslomake löytyy täältä.

 1. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa yksilöllisistä järjestelyistä. Opinto-ohjaajasi ohjaa sinua tarvittaessa myös hakemuksen täyttämisessä.

 2. Päätöksen yksilöllisten järjestelyiden myöntämisestä tekee osaamispäällikkö. Toimita hakemus osaamispäällikölle postitse tai salattua sähköpostia käyttäen:

  -    Osaamispäälliköiden yhteystiedot löytyvät täältä

  -    Ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen löytyvät täältä


 3. Päätöksen saatuasi voit tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), jotta yksilölliset järjestelyt tulevat siinä huomioiduksi.
  Ota aina itse yhteyttä opettajaan, jonka opintojaksolla haluat myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyitä käyttää. Yhteydenotto tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua, jotta opettajalla on mahdollista ottaa huomioon yksilölliset järjestelysi. Jos otat yhteyttä sähköpostitse opettajiin, käytä salattua sähköpostia.

  Lapin AMK:n asianhallintapalveluiden seloste henkilötietojen käsittelystä löytyy täältä

Tilojen esteettömyys

Kampuspalvelut vastaavat tilojen ja ulkoalueiden kunnossapidosta, siisteydestä, rakentamisesta, kalustamisesta ja turvallisuudesta.  Palveluneuvojat palvelevat Lapin ammattikorkeakoulun toimipisteissä ja auttavat ja neuvovat tilojen käyttäjiä. Ole yhteydessä heihin, jos tarvitset tietoa tilojemme esteettömyydestä tai kampuksella liikkumisesta.

Palveluneuvojien yhteystiedot löydät täältä.

Lapin ammattikorkeakoululla on käytettävissä opiskelijatyönä laaditut esteettömyyskartoitukset.

Digitaalisten palvelujen saavutettavuus

Jos haluat raportoida ongelmasta Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuston saavutettavuudessa, palautteen voi lähettää osoitteeseen:

kirjaamo(at)lapinamk.fi

Saavutettavuusyhdyshenkilö

Hyvinvoinnin ja ohjauksen asiantuntija

Maria Sipilä
puh. 040 847 4219          
sähköposti etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi