kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

SORA-lainsäädäntö

SORA - lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta (potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta), opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

SORA-lainsäädöntä koskee sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, rikostaustan selvittämistä alaikäisten parissa harjoittelevilta, huumausainetestausta sekä kurinpidollisia kysymyksiä.

Ammattikorkekoululaki

Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta

Opiskelijavalinta

Lapin ammattikorkeakoulu noudattaa valtakunnallisia ohjeita opiskelijavalintaan liittyen. Lisätietoja ammattikorkeakouluun.fi – sivustolta: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista

  • opiskeltavalle alalle soveltumattomuuden vuoksi
  • jos opiskelija ei täytä terveydeltään tai toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
  • jos opiskelija on salannut aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamisen
  • jos opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten kanssa toimimista ja opiskelijalla on ko. ryhmään kohdistuva rikosrekisterimerkintä

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitetään yhdessä opiskelijan kanssa mitä tukitoimia opintojen suorittamiseksi on mahdollista tehdä sekä mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Lisätietoja Soravastuuhenkilöltä.
 

Rikosrekisteriote

Opiskelijan tulee pyydettäessä toimittaa rikosrekisteriote silloin, kun opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutusalan osaamispääällikkö antaa tarkemmat ohjeet rikosrekisteriotteen toimittamisesta.

 

Huumeiden, päihteiden tai lääkkeiden ongelmakäyttö

Toimintakäytänteet ovat kuvattuna Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelmassa. https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opiskelua-tukevat-palvelut/Paihdeohjelma

 

Kurinpidolliset toimenpiteet

Kurinpidolliset toimenpiteet ja menettelyt on kuvattu Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

SORAVASTUUHENKILÖT

Kehittämispäällikkö
Eija Jumisko
Puh. +358 40 662 4883

Turvallisuusasiantuntija
Reijo Huhtala,
puh. +358 40 1579615.