kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyön toteutusvaihe AMK 5 op/ YAMK 10 op

 

 

 Opinnäytetyön toteutusvaihe 2023.png 

 

 

Toteutusvaiheessa:

  • Toteutat opinnäytetyösi toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelmasi mukaisesti.
  • Toteutat tehtävääsi valitsemillasi menetelmillä ja/tai työvälineillä, joiden avulla saavutat tavoittelemasi lopputuloksen. Toteutusvaihe vaatii säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka aikana voi tulla ylä- ja alamäkiä. Alkuperäinen suunnitelmakaan ei aina toteudu sellaisenaan, mutta luovilla ongelmanratkaisuilla ja sopivilla, perustelluilla valinnoilla pääset kyllä maaliin. Arvioi ja seuraa kehittämisprosessia: prosessi voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarviointia
  • Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työsi etenemistä koulutuskohtaisen prosessin mukaisesti Wihissä tai Moodlessa.
  • Säännöllinen ja oma-aloitteinen vuorovaikutus ohjaajiin ja toimeksiantajaan auttavat sinua toteuttamaan työsi.
  • Neuvottelet mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
  • Dokumentoit työn ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti

Saat suoritusmerkinnän, kun yhdessä ohjaavan opettajan kanssa arvioitte, että olet valmis siirtymään opinnäytetyön viimeistelyvaiheeseen.