kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

YAMK-opinnäytetyö

YAMK-opinnäytetyön virallisena tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Tässä opinnäytetyön ohjeessa on kuvattuna opinnäytetyön vaiheet aiheen valinnasta työn julkaisemiseen.
YAMK-koulutuksilla on yhteisiä tarkentavia ohjeita Moodlessa.

Lapin Ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksien noudattamiseen https://www.tenk.fi/

Lapin ammattikorkeakoulussa siirrytään syksyllä 2021 alkavissa YAMK koulutuksissa Wihi järjestelmän käyttöön opinnäytetyöprosessissa.  Samalla myös opinnäytetyön ohjeet päivittyvät. Uudet ohjeet löytyvät omalta sivustoltaan. Nyt käynnissä olevat koulutukset jatkavat vielä entisillä ohjeilla.

Opinnäytetyön esitysseminaarit (YAMK)

YAMK-opinnäytteiden esitykset ovat 1.1.2019 alkaen Adobe Connect -yhteydellä järjestettäviä verkkoseminaareja. Yhteisiin tilaisuuksiin voi ilmoittautua väliseminaariin tai esittämään valmiin työn.

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Ilmoita vertaisarvioija jos on jo tiedossa. 

Esitystilan linkki ilmoitetaan esityspäivälle ajoitettujen esitysten listalla.

Ilmoittautuminen YAMK opinnäytetyöseminaariin

Opinnäytetyön esitysseminaarien aikataulu
Opinnäytetyön arkistointi ja julkaiseminen (YAMK)

Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa. Ohje työn julkaisemiseen Theseuksessa. Halutessaan opiskelija voi kansittaa opinnäytetyönsä omaan käyttöön.

Opinnäytetyössä saattaa olla sisältöjä esim. liikesalaisuuksia, jotka ovat työn julkaisemisen esteenä. Tällöin salassa pidettävät osiot poistetaan työstä ja luovutetaan toimeksiantajan käyttöön. Opinnäytetyön tekijällä ja ohjaavilla opettajilla on vaitiolovelvollisuus luottamuksellisia tietoja kohtaan. Työ arkistoidaan sähköisessä muodossa.

Onnistuneimpia opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.

Opinnäytetyöopas 2019 - 2021

YKSA-säilytyspalvelu

Lapin AMKin opinnäytetöitä