kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Oikaisupyynnöt


Opintosuorituksia koskeva oikaisupyyntö

Opintosuoritusten oikaisumenettelyistä on säädetty ammattikorkeakoululaissa (932/2014 57§ ja 60§). Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyyntöön on vastattava 14 päivän kuluessa siitä, kun päätöksen tehnyt on saanut oikaisupyynnön. Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan tai päätöksen tehneen päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon alla olevalla lomakkeella, kirjaamo(at)lapinamk.fi.

Opiskeluoikeutta koskeva oikaisupyyntö


Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin sekä oikaisumenettelyä koskevaan ohjeeseen. Ammattikorkeakoulun hakukohdetta koskeva oikaisupyyntö tulee osoittaa ko. ammattikorkeakoulun kirjaamoon ja jättää ammattikorkeakouluun 14 vuorokauden kuluessa valintailmoituksen tiedoksi saannista.