kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Toimintaohje opiskelijoille

 

Mitä on häirintä ja epäasiallinen kohtelu?

Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä, kiusaamista, häirintää, tai mitätöintiä, jonka kohteena oleva kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi.

Se voi olla opiskelutovereiden välistä tai henkilökunnan ja opiskelijan välistä ja kuka tahansa voi kokea kiusaamista tai kiusata.

Epäasiallinen kohtelu voi olla muodoiltaan verbaalista, non-verbaalista tai fyysistä ja suoran henkilökohtaisen häirinnän lisäksi myös kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestein, internetin tai sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa.

Jos joudut häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi

1. Kerro häiritsijälle, että koet tämän käyttäytymisen epäasialliseksi ja kehota häntä lopettamaan se.

2. Kirjaa ylös epäasialliset tilanteet (tapahtuma-ajat ja – paikat, mitä tapahtui, keitä oli läsnä) sekä säilytä mahdolliset kirjeet, sähköpostiviestit ja tekstiviestit ym. julkaisut. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön neuvojen ja tuen saamiseksi.

3. Epäasiallisen kohtelun jatkuessa, ilmoita häiritsijälle, että viet asian eteenpäin. Vastuu toimenpiteistä kuuluu koulutusvastaavalle tai osaamisalajohtajalle.

Selvitys- ja ratkaisuprosessi

Häirintäväitteet pitää aina selvittää ja kaikilla osapuolilla tulee olla oikeus tulla kuulluksi. Näin varmistetaan kaikkien osapuolten oikeusturvan toteutumien.

Jos häirintä tai ahdistelu sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen tai uhkauksen siitä, asia annetaan viranomaisten selvitettäväksi.

1. Koulutusvastaava tai osaamisalajohtaja käynnistää selvitysprosessin kuulemalla osapuolia erikseen. Kuulemisessa pyritään selvittämään tapahtumat ja niiden perusteiksi esitetyt väitteet. Keskustelut kirjataan ylös.

2. Koulutusohjelmavastaava tai osaamisalajohtaja kutsuu osapuolet sekä häirintäyhdyshenkilön keskustelemaan yhdessä asiasta.

3. Yhteisessä keskustelussa selvitetään tapahtumien kulku, kuullaan asianosaisia ja sovitaan, miten jatkossa käyttäydytään. Keskustelusta tehdään muistio.

4. Koulutusvastaavan tai osaamisalajohtajan tehtävänä on huolehtia, että sovitut toimenpiteet toteutuvat sekä seurattava tilannetta. Tarvittaessa pidetään seurantapalaveri.

Jos häirintätilanteen selvittely tapahtuu viranomaisten kautta, on syytä käydä keskustelu asianosaisten kanssa siitä, miten opiskelu mahdollistuu mahdollisen rikostutkinnan aikana. Tilanteen mukaan tehdään erityisjärjestelyjä esim. työtilojen suhteen. On myös syytä sopia, miten asianomaiset työ- tai opiskelupaikalla ovat tekemisissä keskenään. Vastuu erityisjärjestelyistä kuuluu koulutusvastaavalle tai osaamisalajohtajalle.

Kurinpitotoimenpiteet

Mikäli keskustelut tilanteen ratkaisemiseksi eivät tuota toivottua tulosta, on ammattikorkeakoululla (ammattikorkeakoululain mukaiset) valtuudet ja keinot asian tutkimiseen sekä tarvittaessa toimiin ryhtymiseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään syyllistyneen osalta.

Epäasiallisen kohtelun asteesta ja toistumisesta riippuen voidaan häiritsijälle antaa huomautus tai varoitus. Häirinnän jatkaminen voi johtaa myös opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tämän toimintaohjeen 16.11.2017.

Toimintaohje on voimassa toistaiseksi.

 

Rekisteriseloste: Häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Lapin AMK 2017