kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet / Poissaolo-oikeus 1.8.2015 alkaen

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa syytä poissaolollesi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.


Jos otat opiskelupaikan vastaan ja aloitat opintosi 1.8.2015 jälkeen, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ensimmäisenä opiskeluvuonna vain jos

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi


Yllä mainitut syyt eivät kuluta opiskeluoikeusaikaa. Poissaolon syy on pystyttävä pyydettäessä todistamaan. Oikeus olla poissaolevana on enintään 1 lukuvuosi.

Jos olet ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ensimmäisen lukuvuoden jälkeen ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Jos olet ollut poissa olevana ensimmäisen opiskeluvuoden ajan oman sairauden tai vamman vuoksi, et voi enää ilmoittautua poissaolevaksi, vaan myöhempiin lukuvuosiin sijoittuva poissaolo kuluttaa opintojen suorittamisaikaa.

Jos otat opiskelupaikan vastaan ja aloitat opintosi 1.8.2015 jälkeen, sekä olet läsnäoleva ensimmäisen lukuvuoden ajan, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana.Poissaoloaikanasi sinulla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Sinulla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, muista perua opintotukesi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi


Poissaolevana opiskelijana sinun on huolehdittava seuraavan vuoden ilmoittautuminen aikataulun mukaisesti. Kun palaat poissaolosi jälkeen jatkamaan opintojasi, tarkista henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (hops) sekä noudata silloin voimassaolevaa, mahdollisesti muuttunutta opiskelusuunnitelmaa.