kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Poissaolo-oikeus

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua joko läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Opiskeluoikeus on vain läsnä oleviksi ilmoittautuneilla.

Monimuotototeutukseen ilmoittautuva opiskelija: huomioithan, että Lapin ammattikorkeakoulun koulutustarjonta vaihtelee vuosittain.
 

Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi

Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lapin ammattikorkeakoulun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa salattuna sähköpostina. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 2 viikon sisällä opiskelijapaikan tiedoksisaannista, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

 

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

(Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö):

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

- Dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.


2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

Dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa KELA:n todistuksella isyysvapaasta tai jos lapsi ei vielä ole syntynyt, niin lääkärintodistuksella puolison/kumppanin raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat  todistukset  lakisääteisestä  vanhempainvapaasta  hyväksytään.


3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


Dokumentit:  Sairauspäivärahapäätös  tai  mikäli  sellaista  ei  ole,  lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamien esteiden osalta riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma il-moitus ei ole riittävä selvitys. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:

Lapin AMK Hakijapalvelut
  • hakijapalvelutsähköposti.jpg
  • puh. 040 511 8659 tai 0400 830036

 

Lisätietoa Poissaolo-oikeudesta 1.8.2015 alkaen