kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina tammikuu 2020

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

 

Tradenomi, tietojenkäsittely Tornio

 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Tornio,
  lähiopetuksen aloitus tammikuu 2020 (etäpaketti lähetetään)

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua (adobe connect ja moodle) sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Koivuranta, puh. +358 40 536 4432 , jaana.koivuranta@lapinamk.fi

 

Tradenomi, liiketalous Rovaniemi

 • Tradenomi (AMK) liiketalous Rovaniemi,
  lähiopetuksen aloitus tammikuu 2020


Rovaniemellä alkavat liiketalouden opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Suuntautuminen on riskienhallinta ja yritysturvallisuus.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden. Opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi-/kontaktipäiviä 1-3 kertaa lukuvuodessa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintoihin sisältyy ammattiosaamista edistävää harjoittelua, joka toteutetaan työelämässä. Sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen harjoitteluun tai vaihtoon.

Tutkintonimikkeesi on tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).


Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi, puh. 040 710 6419 hannele.niemi@lapinamk.fi ja
OsaamispäällikköTarja Tammia puh. 040 721 3994, tarja.tammia@lapinamk.fi

 

Sairaanhoitaja, Kemi

 • Sairaanhoitaja (AMK) Kemi,
  lähiopetuksen aloitus tammikuu 2020: 9.-10.1. klo 10,  Kemi, Terveysalan kampus, Meripuistokatu 26


Opinnot alkavat Kemissä, Kosmos-kampuksella (os. Tietokatu 1) kahden päivän yhteisellä kokoontumisella 9.-10.1.2020. Aloituspäivänä tapaamme klo 10.
Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Kemin kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-4 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antaa osaamispäällikkö Hannele Kauppila puh. 050 310 9350 hannele.kauppila at lapinamk.fi
opinto-ohjaaja Annette Sjöman (1.12. eteenpäin) , annette.sjoman at lapinamk.fi puh. 050 3109 359

 

Sairaanhoitaja, Rovaniemi

 • Sairaanhoitaja (AMK) Rovaniemi,
  lähiopetuksen aloitus tammikuu 2020: 9.-10.1. klo 10,  Rovaniemi, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11


Opinnot alkavat Rovaniemellä, Rantavitikan kampuksella (os. Jokiväylä 11) kahden päivän yhteisellä kokoontumisella 9.-10.1.2020. Aloituspäivänä tapaamme klo 10.
Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Rovaniemen kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-3 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Susanna Kantola, susanna.kantola at lapinamk.fi, puh. 040-5687381

Sosionomi, Kemi

 • Sosionomi (AMK) Kemi,
  lähiopetuksen opinnot alkaa lähijaksolla 8.-10.1.2020, Kemi, Kosmos kampus, Tietokatu 1

Opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on max. 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv etäopetuksena. Kontaktiopetuspäivinä tulee olla paikalla.


Opinnot alkavat lähijaksolla (3 päivää) kevätlukukauden 2020 alussa. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opettajatuutorinsa ohjauksessa.

Monimuoto-opintojen opetuspäivät Sosiaaliala 2019-2020.xlsx


Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 040 510 4139, sari.kahkonen@lapinamk.fi
Osaamispäällikkö Heidi Pyyny puh. 050 310 9354, heidi.pyyny@lapinamk.fi

 

Restonomi, Rovaniemi

 • Restonomi (AMK) Rovaniemi,
  lähiopetus aloitus tammikuu 2020 (etäpaketti lähetetään).

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina hyödyntäen verkkoympäristöjä. Tämä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Opinnot ovat pitkälti virtuaaliopiskelua sekä itseohjautuvaa opiskelua yksin ja ryhmissä. Lähitunteja järjestetään verkon kautta 4 – 6 päivänä kuukaudessa. Opiskelijaryhmän yhteisiä lähikontaktipäiviä on 1 – 2 kertaa lukukaudessa.

Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Joustavassa restonomikoulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön ja omaan opintosuunnitelmaan omien tarpeiden mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla käytössä tietokone ja tietoliikenneyhteydet.

Tervetuloa opiskelemaan työelämäläheisessä restonomikoulutuksessa matkailualan ammattiosaajaksi!

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvi@lapinamk.fi 
O
saamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi