kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina SYKSY 2019

 

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

TIETOJA PÄIVITETÄÄN

Geronomi, Kemi

täppä.jpgGeronomi (AMK) Kemi, kontaktipäivät 26.8.2019 klo 10:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Adobe Connect-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä Adobe Connect) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Tuula Ahokumpu, tuula.ahokumpusähköposti.jpg
Osaamispäällikkö Jaana Huovinen puh. 040 564 1942, jaana.huovinensähköposti.jpg

 

Metsätalousinsinööri, Rovaniemi

täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK) Rovaniemi, aloitus 12.8.2019 klo 10, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Ensimmäinen lähijakso on ma-pe 19.-23.8., sitten to-pe viikoilla 38, 41 ja 48.

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa asuinpaikasta riippumatta. Opetus on monimuoto-opetusta, mikä joka mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen opiskelun. Kahden päivän lähijaksoja on noin kerran kuukaudessa. Lisäksi syksyisin on yksi viiden päivän lähijakso. Opintojen aikana voit rakentaa omaa erityisosaamistasi valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla. Omaa ammatillista suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voit valita myös muilta Lapin AMKin koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta. 

Opintojen kesto on keskimäärin 4 vuotta, mutta voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma työkokemukseen, aikaisempiin opintoihin ja omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuen.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Anne-Mari Väisänen, puh. 040 775 1893, anne-mari.vaisanensähköposti.jpg

Insinööri, konetekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:00 , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Lauri Kantola, puh. 050 337 6901, lauri.kantolasähköposti.jpg

Insinööri, maanmittaustekniikka, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Maanmittaustekniikka Rovaniemi , aloitus 29.- 31.8.2019 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connectissa  ja Moodlessa. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2019 lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.


Lisätietoja antaa
Yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 5365873, pasi.laurilasähköposti.jpg

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Rovaniemi , aloitus 29.-31.8.2019 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connect-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Lehtori Pekka Uutela puh. 040 721 6787, pekka.uutelasähköposti.jpg

Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:00,  Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Jouko Isometsä, puh. 044 478 0231, jouko.isometsasähköposti.jpg

Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo10:00, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antavat
Lehtori Maisa Mielikäinen, puh. 040 710 6416, maisa.mielikainensähköposti.jpg
Lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Torvinen, puh. 040 567 5935, sirpa.torvinensähköposti.jpg

Tradenomi, liiketalous, Tornio

täppä.jpgTradenomi (AMK), liiketalous Tornio, opintoihin orientoiva etäpaketti julkaistaan 13.8.2019. Opintojen aloitussessiot (2 kpl) pidetään verkossa  ke 28.8. ja to 29.8. klo 17.00 - 20.30. Verkkoistunnot 2.9.2019 alkaen maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17.00 - 20.30.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi.


Osaamispäällikkö Marika Saranne puh. 040 461 1345, marika.sarannesähköposti.jpg

Insinööri, bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Bio-  ja kietotalouden muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 28.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella ajasta riippumattomana verkko-opetuksena eri oppimisympäristössä. Opetusta annetaan Moodle-oppimisympäristössä ja Adobe Connect-etäyhteysohjelman avulla. Adobe Connect-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus-, laboratorio- ja projektitöillä.

Lisätietoja antaa  Lehtori Jyrki Huhtaniska puh. 040 546 8856 jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi

Insinööri, infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 22.-24.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Lisätietoja antaa Lehtori Janne Poikajärvi puh. 040 164 8323, janne.poikajarvisähköposti.jpg

Insinööri, kaivosmuunto, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi, aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:15, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Jouko Isometsä puh. 044 478 0231 jouko.isometsa@lapinamk.fi

Insinööri, kunnosspidon muuntokoulutus, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kunnossapidon muuntokoulutus, Kemi aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:15, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Lisätietoja antaa  Aslak Siimes puh. 050 427 6421, aslak.siimes@lapinamk.fi

Insinööri, puuteollisuuden muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK) Puuteollisuuden muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 28.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Lisätietoja antaa  Lehtori Jyrki Huhtaniska puh. 040 546 8856 jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi