Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet / Aloittavan opiskelijan opas

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina SYKSY 2018

 

Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Geronomi

täppä.jpgGeronomi (AMK) Kemi, kontaktipäivät ma-ke 27.-29.8.18 klo 10 , Terveysala, Meripuistokatu 26

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Adobe Connect-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä Adobe Connect) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Tuula Ahokumpu, tuula.ahokumpusähköposti.jpg
Koulutusvastaava Marita Turulin, puh. 050 310 9363

 

Metsätalousinsinööri

täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK) Rovaniemi aloitus 3.9.2018 klo 10, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi/kontaktipäiviä opetussuunnitelman mukaan aikatauluun sovitettuna. Syksyisin voi olla 1-2 viikon mittaisia harjoitusjaksoja oppilaitoksella, muutoin lähijaksot ovat pääsääntöisesti 2 päivän mittaisia, joita järjestetään 3-4 kertaa lukukaudessa.

Opintojen kesto on keskimäärin 4 vuotta mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille voidaan laatia työkokemuksesta ja aiemmista opinnoista riippuen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan, opon ja opettajien yhteistyönä.

Syksyn lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Jussi Soppela , puh. 040 012 8301, jussi.soppela@lapinamk.fi

Insinööri, konetekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka Kemi , aloitus 31.8.18 Klo.10-16 & 1.9.2018 Klo.8-15:15, , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.
Huom! ALOITUS ON KAKSIPÄIVÄINEN

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Lauri Kantola puh. 050 337 6901 lauri.kantolasähköposti.jpg

Insinööri, maanmittaustekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Maanmittaustekniikka Rovaniemi , aloitus 30.8.2018 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connectissa  ja Moodlessa. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2017 lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.


Lisätietoja antaa
Yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 5365873, pasi.laurilasähköposti.jpg

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Rovaniemi , aloitus 30.8.2018 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connect-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Lehtori Kai Ryynänen puh. 040 526 1596, kai.ryynanensähköposti.jpg

Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi , aloitus 31.8.18 Klo.10-16 & 1.9.2018 Klo.8-15:15, , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.
Huom! ALOITUS ON KAKSIPÄIVÄINEN

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Koulutusvastaava Lauri Kantola puh. 050 337 6901 lauri.kantolasähköposti.jpg

Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka Kemi , aloitus 31.8.18 Klo.10-16 & 1.9.2018 Klo.8-15:15, , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.
Huom! ALOITUS ON KAKSIPÄIVÄINEN

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Maisa Mielikäinen, puh. 040 710 6416, maisa.mielikainensähköposti.jpg
Lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Torvinen, puh. 040 567 5935, sirpa.torvinensähköposti.jpg

Insinööri, kaivosmuunto

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi, aloitus 31.8.18 Klo.10-16 & 1.9.2018 Klo.8-15:15, , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.
Huom! ALOITUS ON KAKSIPÄIVÄINEN

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Lehtori Lauri Kantola puh. 050 337 6901 lauri.kantola@lapinamk.fi

Insinööri, bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus

täppä.jpg<Insinööri (AMK), Bio-  ja kietotalouden muuntokoulutus,Rovaniemi aloitus 7.9.2018 klo 10:00, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella ajasta riippumattomana verkko-opetuksena eri oppimisympäristössä. Opetusta annetaan Moodle-oppimisympäristössä ja Adobe Connect-etäyhteysohjelman avulla. Adobe Connect-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus-, laboratorio- ja projektitöillä.

Lisätietoja antaa  Lehtori Jyrki Huhtaniska puh. 040 546 8856 jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi

Insinööri, tieto- ja viestintätekniikan muuntokoulutus

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 7.9.2018 klo 10:00, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella ajasta riippumattomana verkko-opetuksena Sensei-oppimisympäristössä. Lisäksi opetusta annetaan Moodlen ja Adobe Connectin avulla. Adobe Connect-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus-, laboratorio- ja projektitöillä. Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Rovaniemellä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa Lehtori Erkki Mattila puh. 040 740 5862 erkki.mattilasähköposti.jpg

Tradenomi, liiketalous

  • Tradenomi (AMK) liiketalous Tornio, Minerva, Kauppakatu 58
  • Aloitus: 13.8.18 (Orientoivat opinnot  etäpakettina, joka avautuu 13.8.) ja 30. - 31.8.18 (aloitusseminaari)

Liiketalouden monimuoto-opintojen suuntautuminen on johtaminen kansainvälistyvässä liiketoimintaympäristössä.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi/kontaktipäiviä 1-3 kertaa lukuvuodessa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi. Lisätietoja antaa

Eija Rajalin puh. 040 084 0057  , eija.rajalinsähköposti.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK