kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet / Aloittavan opiskelijan opas

Ammattikorkeakoulujen yhteishaun tilastoja

Opintopolku.fi sivulta löydät tilastoja vuosien 2013 ja 2014 ammattikorkeakoulujen kevään yhteishausta syksyllä alkavasta koulutuksesta. Muistathan, että pisterajat  muodostuvat jokaisessa haussa mm. hakijoiden määrän mukaisesti, ja muuttuvat siten vuosittain.

LAPIN AMKIN ALIMMAT PISTERAJAT JA VALINTAKOKEIDEN PISTEYTYS

AMK-tutkinnot päiväopintoina


 Koulutus  Aloitus-
 paikat
   Kokeeseen
 kutsuttavien alin  pistemäärä
   Lopullisen
 valinnan alin
 pistemäärä
 
   Kevään 2015 haku
Syksyn 2015  haku
 Kevään 2015 haku
Syksyn 2015 haku  Kevään 2015 haku
Syksyn 2015 haku
 Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio,
 päiväkoulutus
 55    kaikki    10.00  
 Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi,
 päiväkoulutus
 60    kaikki    14.75  
 Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi,
 monimuotokoulutus
 25  25  kaikki kaikki   41
 33
 Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio
 monimuotokoulutus
 40  40  kaikki kaikki  35  28
 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio,
 monimuotokoulutus
 25  25  kaikki kaikki  34.5  46
 Kuvataiteilija (AMK), Tornio, päiväkoulutus  25    kaikki    66  
 -            
 Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi, päiväkoulutus  30    kaikki    16  
 Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi,
 monimuotokoulutus
 40    kaikki    10  
 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
 Kemi, päiväkoulutus
 40    kaikki    17  
 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
 Kemi,  monimuotokoulutus
 30    kaikki    11  
 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi,
 päiväkoulutus
 40    kaikki    21  
 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi,
 monimuotokoulutus
 25    kaikki    23  
 Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
 Rovaniemi, päiväkoulutus
 55    kaikki    33  
 Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
 Rovaniemi, monimuotokoulutus
 25    kaikki    24  
 Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
 Rovaniemi,päiväkoulutus
 40    kaikki    34  
 -            
 Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, päiväkoulutus  50  25  10  11  54  52
 Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuotokoulutus  -  30  -  14  -  55
 Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  50  -  14  -  48  
 Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotokoulutus  -  40  -  10  -  53
 Terveydenhoitaja (AMK), Kemi, päiväkoulutus  20  -  15  -  54  
 Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  18  -  17  -  48.5  
 Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus  -  20  -  18    58
 Sosionomi (AMK), Kemi, päiväkoulutus  30    17    43  40
 Sosionomi (AMK), Kemi, monimuotokoulutus  30    18  14  47  
 Sosionomi (AMK), Rovaniemi, monimuotokoulutus  30    20    43  
 Geronomi (AMK), Kemi, monimuotokoulutus  20    13    57  
 Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  40    19    50  
 Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  40    17    40.75  
 -            
 Restonomi (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  60    kaikki    53  
 Restonomi (AMK), Rovaniemi, monimuotokoulutus  35    kaikki    33  
             
 Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi,
 päiväkoulutus
 40    kaikki    67.5  
 Agrologi (AMK), Rovaniemi, päiväkoulutus  15    kaikki    21.17  
 -            
 Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Kemi  20    kaikki hakukelpoiset    55  
 Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Rovaniemi  20    kaikki hakukelpoiset    45  
 Insinööri (ylempi AMK), Alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi  20   kaikki hakukelpoiset    31  
 Työelämän kehittäminen ja esimiestyö, Rovaniemi 20   kaikki hakukelpoiset   71  
 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaaliala, Kemi  20   kaikki hakukelpoiset    60  
 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK), Rovaniemi  20    kaikki hakukelpoiset    71  

AMK-tutkinnot päiväopintoinatäppä.jpgTradenomi (AMK), liiketalous, Tornio 55 ja Rovaniemi 60 aloituspaikkaa

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa:
-kirjoitelma (10 p.)
-ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.)
-loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p).

Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä.

Lisätietoja antaa
Rovaniemi Hannu Haataja puh. 040 7106395 hannu.haatajasähköposti.jpg
Tornio Eija Rajalin 0400 840 057 eija.rajalinsähköposti.jpg


täppä.jpgKuvataiteilija (AMK), Tornio 25 aloituspaikkaa

Valintakokeeseen tuodaan työnäytekansio, joka esitellään haastattelun yhteydessä. Työnäytekansio pitää sisällään kaksi osiota:

1) Omat työt. Valitse vähintään kolme tärkeää taiteellista työtäsi kahden viimeisen vuoden ajalta.
2) Pohdinta aiheesta 2020-luvun kuvataiteilija. Kirjoita maksimisaan A4-mittainen pohdinta aiheesta, millaisessa maailmassa ja tehtävissä 2020-luvun kuvataiteilijana työskentelet ja toimit.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, joka on 100 pistettä. Hakijalta edellytetään hyväksyttyä suoritusta jokaisesta valintakokeen osiosta.

Lisätietoja antaa Jari Penttinen puh. 050 3109236 jari.penttinensähköposti.jpg


täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi 30 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi 40 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi 40 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi 55 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi 40 aloituspaikkaa


Valintakokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista).

Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Lisätietoja antaa
Rovaniemi Veikko Keränen puh. 0400 289 535 veikko.keranensähköposti.jpg
Kemi Pekka Oksanen puh. 050 310 9433 pekka.oksanensähköposti.jpg


täppä.jpgSairaanhoitaja (AMK), Kemi ja Rovaniemi 50 aloituspaikkaa
täppä.jpgTerveydenhoitaja (AMK), Kemi 20 ja Rovaniemi 18 aloituspaikkaa

Valintakokeessa kartoitetaan hakijan motivaatiota, alalle soveltuvuutta sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Kokeessa hakija vastaa kysymyksiin, joissa vaaditaan esseetyyppisiä vastauksia. Lisäksi valintakoe sisältää matemaattisia tehtäviä.
Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 30 ja maksimi 70 pistettä

Lisätietoja
Rovaniemi Heikki Erola puh. 040 565 1143 heikki.erolasähköposti.jpg
Eija Jumisko puh. 050 310 9363 eija.jumiskosähköposti.jpg


täppä.jpgSosionomi (AMK), Kemi 30 aloituspaikkaa
Valintakoe sisältää ennakkomateriaaliin perustuvan osion sekä motivaatiota kartoittavan osion. Kumpaankin valintakokeen osioon vastataan kirjallisesti valintakoetilanteessa annettavan ohjeen mukaisesti. Minimi pistemäärä 30p.
Lisätietoja antaa Heidi Pyyny, puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti.jpg


täppä.jpgFysioterapeutti (AMK), Rovaniemi 40 aloituspaikkaa
Valintakoe sisältää haastattelun ja ryhmätehtävän. Lisäksi fysioterapian valintakokeeseen kuuluu liikuntakoe, jossa arvioidaan hakijan rytmi- ja koordinaatiokykyä sekä ohjausvalmiuksia.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.
Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Maksimi pistemäärä on 70.

Lisätietoja Jaana Huovinen jaana.huovinensähköposti.jpg


täppä.jpgLiikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi 40 aloituspaikkaa
Valintakoepisteet koostuvat kolmesta osiosta:

Liikuntatestit 30 pistettä

-Rytmi-, yhdistelykyky ja luovuus, kehon hallinta, motorinen taito (16 pistettä)
-Kehon hallinta, nopeus, kimmoisuus, tarkkuus (14 pistettä)

Esiintyminen, vuorovaikutustaito ja ongelmaratkaisukyky 35 pistettä
-Tutoriaali / ongelmaratkaisukyky (20 pistettä)
-Ryhmähaastattelu (15 pistettä)

Alan työkokemus ja alasuuntautuneisuus 5 pistettä

Valintakoe sisältää myös valintakokeeseen valmistavan tehtävän, joka tuodaan valintakoetilaisuuteen. Valintakokeen kokonaispistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, jotta voi tulla valituksi.

Lisätietoja Heikki Hannola heikki.hannolasähköposti.jpg


täppä.jpgRestonomi (AMK), Rovaniemi 60 aloituspaikkaa
Valintakoe on valtakunnallinen. Valintakoe sisältää kirjallisen aineistokokeen (klo10.00–12:00) ja haastattelun (klo 13:00 - n. klo18:00).
Valintakokeen kokonaispistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä, jotta voi tulla valituksi.
Koe alkaa kirjallisella osiolla. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmaratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.
Lisätietoja antaa Tuija Syväjärvi, puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvisähköposti.jpg


täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi 40 aloituspaikkaa
täppä.jpgAgrologi (AMK), Rovaniemi 15 aloituspaikkaa

Valintakoe sisältää kaksi osiota, matematiikan ja viestinnän osiot. Matematiikan osio testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Viestinnän osio testaa tiedonhankinta- ja viestintätaitoja.

Valintakokeesta voi saada korkeintaan 40 pistettä, jotka muodostuvat viestinnän (max 20 p) ja matematiikan osioiden (max 20 p) tuloksena. Kummastakin osiosta on saatava vähintään 7 pistettä.

Lisätietoja Pekka Pennanen puh. 040 8650576 pekka.pennanensähköposti.jpg
AMK-tutkinnot monimuoto-opintoinatäppä.jpgTradenomi (AMK), liiketalous, Tornio 40 aloituspaikkaa ja Rovaniemi 25 aloituspaikkaa
Kirjoitelma 30 p - aineistoon perustuva osio 20 p (kokeeseen ei ole ennakkoaineistoa)
Loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osio 20 p
Minipistemäärä on 30
Lisätietoja antaa Hannu Haataja, puh. 040 020 798 6000, hannu.haatajasähköposti.jpg tai Eija Rajalin 0400 840 057 eija.rajalinsähköposti.jpg


täppä.jpgTradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio 25 aloituspaikkaa
Valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks. 30 p) sekä aineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks. 20 p). Lisäksi valintakokeessa mitataan esseekysymyksillä motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks. 20 p). Tästä osiosta on hakijan saatava vähintään 4 pistettä.
Valituksi tulleen valintakoepistemäärän täytyy ylittää 30 pistettä.
Lisätietoja antaa Jari Penttinen, puh. 040 310 9236, jari.penttinensähköposti.jpg


täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi 40 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi 30 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi 25 aloituspaikkaa
täppä.jpgInsinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi 25 aloituspaikkaa

Matematiikan koe, 16 p. 2. Suomen koe, jossa arvioidaan kirjoittamista ja opiskelumotivaatiota, 24 p.
Valintakoe kestää noin 3 tuntia. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti, kuitenkin niin, että valintakokeen kokonaispistemäärä tulee olla vähintään 10 pistettä.
Lisätietoja antaa Jouko Teeriaho, puh. 040 5365871, jouko.teeriahosähköposti.jpg


täppä.jpgGeronomi (AMK), Kemi, 20 aloituspaikkaa
Valintakoe on kirjallinen aineistokoe, jonka materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Kokeessa vaaditaan esseetyyppisiä vastauksia. Valintakokeeseen kutsutaan hakijoita vähintään nelinkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, jotta voi tulla valituksi
Lisätietoja antaa Eija Jumisko, puh. 050 310 9363, eija.jumiskosähköposti.jpg


täppä.jpgSosionomi (AMK), Kemi ja Rovaniemi 25 aloituspaikkaa
Valintakoe sisältää ennakkomateriaaliin perustuvan osion sekä motivaatiota kartoittavan osion. Kumpaankin valintakokeen osioon vastataan kirjallisesti valintakoetilanteessa annettavan ohjeen mukaisesti.  Minimi pistemäärä 30p.
Lisätietoja antaa Heidi Pyyny, puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti.jpg


täppä.jpgRestonomi (AMK), Rovaniemi, 40 aloituspaikkaa
Valintakoe on valtakunnallinen. Valintakoe sisältää kirjallisen aineistokokeen (klo10.00–12:00) ja haastattelun (klo 13:00 - n. klo18:00).
Valintakokeen kokonaispistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä, jotta voi tulla valituksi.
Koe alkaa kirjallisella osiolla. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmaratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.
Lisätietoja antaa Tuija Syväjärvi, puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvisähköposti.jpgYlemmät AMK-tutkinnottäppä.jpgInsinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, Kemi 20 ja Rovaniemi 20 aloituspaikkaa
Valintakoe on aineistokoe.
Ennakkotehtävän ja valintakokeen yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Hakijan on saatava ennakkotehtävästä ja valintakokeesta yhteensä vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi
Lisätietoja antavat Veikko Kärnä p. 040 352 5021, Veikko.karnasähköposti.jpg tai Soili Mäkimurto-Koivumaa p. 040 734 0405, soili.makimurtosähköposti.jpg


täppä.jpgInsinööri (ylempi AMK), Alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi 20 aloituspaikkaa
Ei valintakoetta


täppä.jpgSairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Rovaniemi 20 aloituspaikkaa
Valintakoe sisältää kirjallisen esseetehtävän ja ryhmähaastattelun.
Valintakokeen yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Hakijan on saatava ennakkotehtävästä ja valintakokeesta yhteensä vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi
Lisätietoja antaa Outi Törmänen p. 040 7498 615, outi.tormanensähköposti.jpg


täppä.jpgSosionomi (ylempi amk), Geronomi (ylempi AMK), Sosiaaliala, Kemi 20 aloituspaikkaa

Valintakoe sisältää kirjallisen esseetehtävän ja ryhmähaastattelun
Valintakokeen yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Hakijan on saatava ennakkotehtävästä ja valintakokeesta yhteensä vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi
Lisätietoja antaa Leena Viinamäki p. 0400 142 445 leena.viinamakisähköposti.jpg


täppä.jpgTradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Rovaniemi 20 aloituspaikkaa

Ennakkotehtävän ja valintakokeen yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Hakijan on saatava ennakkotehtävästä ja valintakokeesta yhteensä vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi
Lisätietoja antaa Eija Turunen p. 040 761 5673, eija.turunensähköposti.jpg


täppä.jpgTradenomi (ylempi AMK), International business management, Tornio 20 aloituspaikkaa