Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet / Aloittavan opiskelijan opas

Aloittavan opiskelijan opas

Hyödyllistä tietoa opiskelun aloittamiseen

Onneksi olkoon, Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Lapin ammattikorkeakouluun!
Toivotamme Sinulle menestystä opintoihin sekä antoisaa ja monipuolista opiskelijaelämää tulevina vuosina.

 

Paikan vastaanottaminen, ilmoittautuminen ja alkavien ryhmien aloitusajankohdat

Opiskelemaan valituille lähetetään tiedote opiskelijavalinnasta.

Sinun tulee ottaa opiskelijapaikka vastaan ja ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi. Mikäli tulet hyväksytyksi varasijalta määräaika määräytyy sen mukaan milloin saat ilmoituksen opiskelijapaikastasi. Vastaanoton ja ilmoittautumisen voit tehdä Oma Opintopolkupalvelussa.

Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolkupalvelussa, lähetä sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@lapinamk.fi

Mikäli tarvitset vielä erillisen todistuksen valinnastasi, pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@lapinamk.fi

täppä.jpgAlkavien ryhmien aloitusajankohdat
täppä.jpgLukujärjestykset

TimeEdit on Lapin AMKissa käytössä oleva lukujärjestysohjelma. Julkiset työjärjestykset ovat kaikkien luettavissa ilman tunnuksia, ryhmien lukujärjestyksiä voi selata ryhmätunnuksen avulla. Opiskelijatunnuksen avulla pääsee opiskelijoiden alueelle, josta löytyy opintojaksojen ja opettajien lukujärjestykset sekä tilojen varaukset.

Todistuskopiot ja alkuperäisten todistusten tarkistus

Liitä haussa käyttämäsi tutkintotodistuskopiot opintopolun hakemukselle. 

Voit lähettää todistuskopiot myös salattuna sähköpostina (ohjeet löytyvät täältä)

tai lähettää todistukset osoitteeseen: Hakijapalvelut, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi

Kaikkia opiskelupaikan vastaanottaneiden yhteishaussa antamia tietoja verrataan hänen todistuksiinsa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita ammattikorkeakoululle, opiskelijavalintasi puretaan. Kopioita ei palauteta. 

Saamme YO tutkinnot rekisteristä, joten jos hakijalla on YO tutkinto, hänen ei tarvitse toimittaa kopiota.


Ota alkuperäiset todistuksesi mukaan kun aloitat opiskelun.

 Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä todistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Ota alkuperäiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Mikäli kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Poissaolo-oikeus ensimmäisen vuoden osalta
Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi Oili-palvelussa

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

täppä.jpgPoissaolo-oikeus ensimmäisen vuoden opiskelija

täppä.jpgPoissolo-oikeus 1.8.2015 alkaen
Monimuoto–opintojen opetusajat ja yhteyshenkilöt

Olemme koonneet alkavien koulutusten osalta lisätietoja koskien opintoja.

Löydät allaolevin linkkien kautta tietoja mm. Opintojen järjestämisestä (lähipäivä) sekä  lisätietoja antajan yhteystiedot

täppä.jpgMonimuotokoulutukset (tammi 2020) - toteutus ja lisätietoja antaa
täppä.jpgMonimuotokoulutukset (syksy 2019) - toteutus ja lisätietoja antaa
YAMK-opintojen opetusajat ja yhteyshenkilöt

Olemme koonneet alkavien koulutusten osalta lisätietoja koskien opintoja.

Tietoja Ylemmän AMK-opintojen järjestämisestä (mm. lähipäivät)  ja yhteyshenkilöistä löydät alla olevan linkin kautta


täppä.jpgYlempi amk - toteutus ja lisätietoja
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Tullessasi valituksi ja siirtyessäsi avoimen AMKin opiskelijasta Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi huomioithan seuraavat asiat:

 1. Avoimen AMKin käyttäjätunnuksesi ja opiskelijanumerosi lakkaavat toimimasta opiskeluoikeuden päättyessä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Kyseisellä tunnuksella pääsy järjestelmiin (esimerkiksi sähköposti, Moodle, k-asema, O365, GAFE) ja järjestelmissä oleviin tietoihin sekä dokumentteihin lakkaa.
 2. Sinun tulee arkistoida tarvitsemasi tiedot ja dokumentit sähköpostista ja pilvipalveluista ennen opiskeluoikeuden päättymistä avoimessa ammattikorkeakoulussa (pilvipalveluiden ohjeet, sähköpostin ohjeet, Office 365-sähköpoostin määrittäminen, Office 365-sähköpostien arkistointi, OneDrive-tiedostojen arkistointi)
 3. Avoimen AMKin käyttäjätunnukseen liittyvät oppilaitoksen palvelimilla (k-asema ja Moodle) olevat tiedot ja dokumentit siirretään automaattisesti uudelle tutkinto-opiskelijan käyttäjätunnukselle, (ks. aloittavan opiskelijan oppaan kohta opiskelijan käyttäjätunnukset).
 4. Aloittaessasi opinnot tutkinto-opiskelijana ilmoittautuminen opintojaksoille SoleOPSissa tapahtuu uudella tutkinto-opiskelijan käyttäjätunnuksella. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, voit pyytää apua osaamisalan opintosihteeriltä tai opintojakson vastuuopettajalta.
 5. Tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi opintotoimisto merkitsee avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetuiksi.
 6. Opiskeluusi liittyvissä käytännön asioissa (opiskelijatodistukset jne.) saat jatkossa osaamisalan opintotoimistosta
Opiskelijan käyttäjätunnukset
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijana tarvitset käyttäjätunnukset, jotta voit käyttää opiskeluun tarvittavia sähköisiä palveluita. Saat 24.-31.7.2019 välisenä aikana sähköpostiisi ohjeet siitä, kuinka saat aktivoitua käyttäjätunnuksesi sekä ohjeet orientoivan itseopiskelupaketin suorittamiseen.  
Orientoivien opintojen aloitus
Kannettava päätelaite

Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, minkä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2016-tuotteet ilmaiseksi (Mac versiossa ei Accessia), mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.


Mikäli opiskelet monimuoto-opintoja huomioithan, että käytössäsi on USB-kuulokemikrofonit (headset) sekä laajakaistainen internetyhteys siellä, missä tulet opiskelemaan.

Opiskeluun sopii:

 • kannettava, jossa WIFI, käyttöjärjestelmä Windows 7 tai uudempi TAI Apple MacIntosh; OS X 10.12.0 Sierra tai uudempi
 • tablettitietokone Windows-käyttöjärjestelmällä, jossa WIFi

 

Opiskeluun ei sovi:

 • pöytätietokone
 • tablettitietokone (muut kuin Windows-käyttöjärjestelmä)
 • Linux-käyttöjärjestelmä

Asetukset koulun langatonta verkkoa varten ennen opintojen alkua

Lapin AMKissa on käytössä EDUROAM wlan verkko opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön. Jotta kirjautuminen EDUROAM-verkkoon on mahdollista, täytyy tietokoneessa/mobiililaitteessa olla asennettuna Soneran juurisertifikaatti. Opintojen aloituksen sujuvoittamiseksi sertifikaatin asennuksen voi tehdä omalle laitteelle jo ennen opintojen aloittamista. Katso ohjeet EDUROAM-verkon käyttöönottoon.

Apua asetuksiin opintojen alettua

Lapin AMKilla on kaksi opiskelijaharjoittelijaa, joiden tehtävänä on neuvoa erityisesti aloittavia opiskelijoita omien kannettavien tietokoneiden kytkemiseksi Eduroam-verkkoon, O365:n pilvipalvelun käyttöönotossa sekä Office-tuotteiden lataamisessa sieltä omalle kannettavalleen.

täppä.jpg Lue lisää
Etä- ja verkko-opinnot

Etä- ja verkko-opinnot Lapin AMKissa tarkoittavat tietokoneen ja -verkon hyödyntämistä opiskelussa. Oppimistapahtuma ei ole sidottu luokkahuoneeseen, vaan opiskelet osittain tai kokonaan erilaisissa verkkoympäristöissä.

Etä- ja verkko-opintoihin osallistuessasi vastaat itse siitä, että tietokoneesi ja internetyhteytesi ovat toimintakunnossa. Opiskelu verkon välityksellä ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, vaan tietokoneen ja internetin peruskäyttötaidot riittävät. Opintojen alkupuolella opintoihin kuuluu sekä perustietoteknisten valmiuksien opettelua sekä verkko-opiskeluun käytettävien työvälineiden käytön harjoittelua. Lapin AMKin eOppimispalveluiden tukihenkilöt antaa henkilökohtaista apua aina tarvittaessa.

täppä.jpgeOppimispalvelut
täppä.jpgEtä- ja verkko-opinnot

Asunnot Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa

Täältä löydät tietoa asunnoista ja muuttoilmoituksesta.

täppä.jpgAsuminen
Opintojen rahoitus

Ammattikorkeakouluopintoihin voi saada korkeakouluopiskelijoiden opintotukea. Opintotuen myöntämisen edellytyksinä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

täppä.jpgOpintojen rahoitus

Hankittu osaaminen osaksi tutkintoa
Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).

Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. HOT arvostaa kaikkea osaamista ja keskeistä on opiskelijan osaaminen, riippumatta missä ja miten osaaminen on hankittu. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen etuja ovat mm. opiskeluajan lyheneminen, päällekkäisen opiskelun poistuminen, oman osaamisen tiedostaminen.


täppä.jpgLisätietoa HOT-menettelystä
Opiskelijakunta, opiskelijakortti ja tuutorit
Tiedottaminen ja viestintä

Näin AMK tiedottaa opiskelijoille

Oppilaitos tiedottaa –verkkosivut. Nämä tiedotteet nousevat myös Tuudoon. Jos asia koskee vain jotain kampuskaupunkia, julkaistaan tiedotteet kaupunkikohtaisissa tiedotteissa.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat -verkkosivu. Sivulla julkaistaan työnantajien jättämiä rekrytointi-ilmoituksia

Lapin AMKin opiskelijat (ja muut hyvät tyypit) –Facebook-ryhmä

- Tuutoropettajat tai opiskelijatuutorit voivat koota tiedotusta varten ryhmäkohtaisia Facebook-ryhmiä.

Infonäytöt koulun tiloissa.

Sähköposti @edu.lapinamk.fi, kun asia on kiireellinen ja/tai on tärkeää, että kaikki saavat viestin saman sisältöisenä.

Esteettömyys

Sivulle on koottu lyhyesti tietoa valintakoejärjestelyistä, ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskelun erityisjärjestelyistä esteettömyyteen liittyen.

Esteettömyys Lapin AMKissa

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK