kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet / Aloittavan opiskelijan opas

Aloittavan opiskelijan opas

Onneksi olkoon, Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Lapin ammattikorkeakouluun!

Toivotamme Sinulle menestystä opintoihin sekä antoisaa ja monipuolista opiskelijaelämää tulevina vuosina.

 

Hyödyllistä tietoa opiskelun aloittamiseen
Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelemaan valituille lähetetään tiedote opiskelijavalinnasta.

Sinun tulee ottaa opiskelijapaikka vastaan ja ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi. Mikäli tulet hyväksytyksi varasijalta määräaika määräytyy sen mukaan milloin saat ilmoituksen opiskelijapaikastasi. Vastaanoton ja ilmoittautumisen voit tehdä Oma Opintopolkupalvelussa.

Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan Oma Opintopolkupalvelussa, lähetä sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@lapinamk.fi

Mikäli tarvitset vielä erillisen todistuksen valinnastasi, pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@lapinamk.f

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Tullessasi valituksi ja siirtyessäsi avoimen AMKin opiskelijasta Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi huomioithan seuraavat asiat:

  1. Mikäli avoimen AMKin käyttäjätunnuksesi on opiskelijanumeroon perustuva (muotoa A1234567), se lakkaava toimimasta 2 viikon jälkeen opiskeluoikeuden päättymisestä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Kyseisellä tunnuksella pääsy järjestelmiin (esimerkiksi sähköposti, Moodle, k-asema, O365, GAFE) ja järjestelmissä oleviin tietoihin sekä dokumentteihin lakkaa. Tällöin sinun tulee arkistoida tarvitsemasi tiedot ja dokumentit sähköpostista, oppilaitoksen palvelimelta (k-asema) ja pilvipalveluista ennen opiskeluoikeuden päättymistä avoimessa ammattikorkeakoulussa (pilvipalveluiden ohjeetsähköpostin ohjeetOffice 365-sähköpoostin määrittäminenOffice 365-sähköpostien arkistointiOneDrive-tiedostojen arkistointi)

Moodlessa olevat tiedot ja dokumentit siirretään automaattisesti uudelle tutkinto-opiskelijan käyttäjätunnukselle, (ks. aloittavan opiskelijan oppaan kohta opiskelijan käyttäjätunnukset).

  1. Mikäli avoimen AMKin käyttäjätunnuksesi on nimeen perustuva (muotoa esukunim), jatkat käyttöä tutkinto-opiskelijana samalla tunnuksella, jolloin järjestelmissä olevat tiedot säilyvät entisellään.
  2. Aloittaessasi opinnot tutkinto-opiskelijana ilmoittautuminen opintojaksoille Pepissä tapahtuu tutkinto-opiskelijan käyttäjätunnuksella. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, voit pyytää apua opintojakson vastuuopettajalta.
  3. Tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi opintotoimisto merkitsee avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetuiksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
  4. Opiskelija voi tulostaa Pepin Atomi-palvelusta sähköisellä allekirjoituksella opiskelijatodistuksia, opintosuoritusotteita jne.  Muissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa saat apua osaamisryhmän opintotoimistosta.
Poissaolo-oikeus ensimmäisen vuoden osalta
Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi Oili-palvelussa

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

täppä.jpgPoissaolo-oikeus ensimmäisen vuoden opiskelija

täppä.jpgPoissolo-oikeus 1.8.2015 alkaen
Todistuskopiot ja alkuperäisten todistusten tarkistus

Liitä haussa käyttämäsi tutkintotodistuskopiot opintopolun hakemukselle. 

Voit lähettää todistuskopiot myös salattuna sähköpostina (ohjeet löytyvät täältä)

tai lähettää todistukset osoitteeseen: Hakijapalvelut, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi

Kaikkia opiskelupaikan vastaanottaneiden yhteishaussa antamia tietoja verrataan hänen todistuksiinsa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita ammattikorkeakoululle, opiskelijavalintasi puretaan. Kopioita ei palauteta. 

Saamme YO tutkinnot rekisteristä, joten jos hakijalla on YO tutkinto, hänen ei tarvitse toimittaa kopiota.


Ota alkuperäiset todistuksesi mukaan kun aloitat opiskelun.

 Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä todistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Ota alkuperäiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Mikäli kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Asunnot Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa

Täältä löydät tietoa asunnoista ja muuttoilmoituksesta.

täppä.jpgAsuminen
Opintojen rahoitus

Ammattikorkeakouluopintoihin voi saada korkeakouluopiskelijoiden opintotukea. Opintotuen myöntämisen edellytyksinä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

täppä.jpgOpintojen rahoitus

Kannettava päätelaite

Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, minkä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2016-tuotteet ilmaiseksi (Mac versiossa ei Accessia), mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.


Mikäli opiskelet monimuoto-opintoja huomioithan, että käytössäsi on USB-kuulokemikrofonit (headset) sekä laajakaistainen internetyhteys siellä, missä tulet opiskelemaan.

Opiskeluun sopii:

  • kannettava, jossa WIFI, käyttöjärjestelmä Windows 7 tai uudempi TAI Apple MacIntosh; OS X 10.12.0 Sierra tai uudempi
  • tablettitietokone Windows-käyttöjärjestelmällä, jossa WIFi

 

Opiskeluun ei sovi:

  • pöytätietokone
  • tablettitietokone (muut kuin Windows-käyttöjärjestelmä)
  • Linux-käyttöjärjestelmä

Asetukset koulun langatonta verkkoa varten ennen opintojen alkua

Lapin AMKissa on käytössä EDUROAM wlan verkko opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön. Jotta kirjautuminen EDUROAM-verkkoon on mahdollista, täytyy tietokoneessa/mobiililaitteessa olla asennettuna Soneran juurisertifikaatti. Opintojen aloituksen sujuvoittamiseksi sertifikaatin asennuksen voi tehdä omalle laitteelle jo ennen opintojen aloittamista. Katso ohjeet EDUROAM-verkon käyttöönottoon.

Apua asetuksiin opintojen alettua

Lapin AMKilla on kaksi opiskelijaharjoittelijaa, joiden tehtävänä on neuvoa erityisesti aloittavia opiskelijoita omien kannettavien tietokoneiden kytkemiseksi Eduroam-verkkoon, O365:n pilvipalvelun käyttöönotossa sekä Office-tuotteiden lataamisessa sieltä omalle kannettavalleen.

täppä.jpg Lue lisää
Tiedottaminen ja viestintä

Näin AMK tiedottaa opiskelijoille

Oppilaitos tiedottaa –verkkosivut. Nämä tiedotteet nousevat myös Tuudoon. Jos asia koskee vain jotain kampuskaupunkia, julkaistaan tiedotteet kaupunkikohtaisissa tiedotteissa.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat -verkkosivu. Sivulla julkaistaan työnantajien jättämiä rekrytointi-ilmoituksia

Lapin AMKin opiskelijat (ja muut hyvät tyypit) –Facebook-ryhmä

- Tuutoropettajat tai opiskelijatuutorit voivat koota tiedotusta varten ryhmäkohtaisia Facebook-ryhmiä.

Infonäytöt koulun tiloissa.

Sähköposti @edu.lapinamk.fi, kun asia on kiireellinen ja/tai on tärkeää, että kaikki saavat viestin saman sisältöisenä.

Opintojen ohjaus

Ammattikorkeakoulu vastaa opintojen ohjauksen järjestämisestä siten, että opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen mielekäs tutkinto henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen eri vaiheissa painottuvat erilaiset ohjaustarpeet. Ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan vastuu omista opinnoistaan. Alasi opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa.

Opintojen ohjaus

Hyvinvointipalvelut

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden hyvinvointi on etusijalla. Joskus apua kuitenkin tarvitaan muun muassa muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Kuraattoripalvelut

Terveydenhuolto

Liikuntapalvelut

 

 
Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmat löytyvät täältä. Tutustu omaasi ja huomaa, että opintoja voit halutessasi valita myös muista opetussuunnitelmista, jos ne sopivat tavoittelemasi tutkinnon vaatimuksiin ja aikatauluusi.

Opinto-opas

Hankittu osaaminen osaksi tutkintoa
Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).

Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. HOT arvostaa kaikkea osaamista ja keskeistä on opiskelijan osaaminen, riippumatta missä ja miten osaaminen on hankittu. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen etuja ovat mm. opiskeluajan lyheneminen, päällekkäisen opiskelun poistuminen, oman osaamisen tiedostaminen.


täppä.jpgLisätietoa HOT-menettelystä
Etä- ja verkko-opinnot

Etä- ja verkko-opinnot Lapin AMKissa tarkoittavat tietokoneen ja -verkon hyödyntämistä opiskelussa. Oppimistapahtuma ei ole sidottu luokkahuoneeseen, vaan opiskelet osittain tai kokonaan erilaisissa verkkoympäristöissä.

Etä- ja verkko-opintoihin osallistuessasi vastaat itse siitä, että tietokoneesi ja internetyhteytesi ovat toimintakunnossa. Opiskelu verkon välityksellä ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, vaan tietokoneen ja internetin peruskäyttötaidot riittävät. Opintojen alkupuolella opintoihin kuuluu sekä perustietoteknisten valmiuksien opettelua sekä verkko-opiskeluun käytettävien työvälineiden käytön harjoittelua. Lapin AMKin eOppimispalveluiden tukihenkilöt antaa henkilökohtaista apua aina tarvittaessa.

täppä.jpgeOppimispalvelut
täppä.jpgEtä- ja verkko-opinnot

Kansainvälistyminen

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan antaa kieli- ja kulttuurialueen tuntemuksen lisäksi uusia ystäviä ja kansainvälisiä valmiuksia tulevalle työurallesi. Tutustu eri mahdollisuuksiin ja löydä itsellesi sopiva tapa hankkia kansainvälistä osaamista!

Opiskelijaliikkuvuus

Opiskelijakunta, opiskelijakortti ja tuutorit
Saavutettavuus

Sivulle on koottu lyhyesti tietoa valintakoejärjestelyistä, ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä saavutettavuuteen liittyen.

Alkavien ryhmien aloitusajankohdat

Katso erillinen sivu: Alkavien ryhmien aloitusajankohdat ja tiedote koronaviruksen vaikutuksista kampuksilla kokoontumisiin.

Olet saanut sähköpostiisi ohjeet verkkotunnuksen aktivoimisesta ja opintoihin orientoivan itseopiskelupaketin suorittamisesta. Itseopiskelupaketti on suositeltavaa suorittaa ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. 

Ohjeistus orientoivien opintojen suorittamiseen > Huom! Sivujen tietoja päivitetään kesän aikana. 

Lisätietoja opinnoista antavat  Opinto-ohjaajat


Toimipisteiden osoitteet

Lukujärjestykset

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan monimuotokoulutusten kampuspäivien ajankohdat sekä reaaliaikaisen verkko-opiskelun aikatauluja.

Lukujärjestykset

Käyttäjätunnus ja orientoivat opinnot

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijana tarvitset käyttäjätunnukset, jotta voit käyttää opiskeluun tarvittavia sähköisiä palveluita. Saat 15.6.2020-18.8.2020 välisenä aikana sähköpostiisi ohjeet siitä, kuinka saat aktivoitua käyttäjätunnuksesi sekä ohjeet orientoivan itseopiskelupaketin suorittamiseen.

Aloita orientoivilla opinnoilla

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK