kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

TUNNUSTUSPALKINNOT

Lapin AMKin apurahojen ja tunnustuspalkintojen hakeminen

Hakuohjeet ja apurahan tai haettavan tunnustuspalkinnon kriteerit annetaan hakuilmoituksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto annetaan jälkikäteen tunnustuksena tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllisestä toiminnasta, kun taas apuraha opintoihin annetaan yleensä etukäteen.

Hakijoille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä hakemuksessa annettuihin yhteystietoihin.
Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai tunnustuspalkinto on yleensä verovapaata tuloa. (Ohje: vero.fi)

 

Lapin AMKin stipendirahasto

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahasto tukee ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta tai taiteellista toimintaa.

Rahasto vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myöntää apurahoja ammattikorkeakoulun opintoihin ja taiteelliseen toimintaan sekä tunnustuspalkintoja. Rahastoon voidaan myös lahjoittajan toivomuksesta perustaa oma nimikkorahasto, jonka varoja seurataan rahastossa erikseen.

Rahaston varojen jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Lapin AMKin rehtori. Esitykset tekee rehtorin nimeämä työryhmä. Samalla huomioidaan mahdolliset lahjoittajien asettamat ehdot varojen myöntämiselle.

Tunnustuspalkintoja voidaan myöntää ansioituneille opiskelijoille ilman erillishakua tai laittaa opiskelijoiden haettaviksi. Tunnustuspalkintoja jaetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa lukukauden päättyessä.

Apurahat ilmoitetaan haettavaksi Lapin AMKin verkkosivuilla hakuohjeineen ja niitä voidaan avata haettavaksi läpi vuoden.

 

Haettavana nyt

Lappset Group Oy:n tunnustuspalkinto

Lappset Group Oy tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijoille jaettavilla tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita hakeutumaan elinkeinoelämän ja kansainvälisen liiketoiminnan palvelukseen. Tunnustuspalkinnot ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.

Tunnustuspalkintojen hakuaika päättyy 9.5.2021.  

Perustelut liiketalouden, liikunnan/fysioterapian ja/tai tekniikan alojen Lappset-tunnustuspalkinnolle

  • Lappset Group Oy:n tunnustuspalkinto jaetaan opiskelijalle, joka on alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään merkittävällä tavalla edistänyt elinkeinoelämää, kuten esimerkiksi luonut uuden liiketoimintamallin, innovoinut uuden liiketoimintaidean, kehittänyt olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.
  • Suuruudeltaan 500 euron tunnustuspalkintoja jaetaan kaksi kappaletta.
  • Tunnustuspalkintohakemukset ja valmis opinnäytetyö (tai sen linkki Theseukseen) arviointilausuntoineen toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä.

Tunnustuspalkintohakemukset ja näytteet, joihin hakija haluaa vedota ja perustella hakemustaan (esim. sidosryhmien lausunnot, portfolio, video) toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä. Puutteelliset tiedot hakemuksessa johtavat hakemuksen hylkäämiseen. Tunnuspalkintojen saajien esivalinta tehdään hakemuksessa olevien perusteluiden pohjalta.

Tunnustuspalkinnon saajat valitsee Lapin ammattikorkeakoulun rehtori asetetun työryhmän esitysten pohjalta.

Kemijoki Oy:n stipendirahasto

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin uusiutuvan vesi- ja säätövoiman tuottaja. Noin puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta on vesivoimaa ja Kemijoki Oy tuottaa siitä kolmanneksen. Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä, jonka asiantuntijat ovat vastuullisen vesivoiman moniosaajia.

Kemijoki Oy perusti vuonna 2000 Lapin ammattikorkeakouluun stipendirahaston, josta on jaettu ansioituneille Lapin AMKin opiskelijoille tunnustuspalkintoja.

Kemijoki Oy:n stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 1000 euron ja kaksi 500 euron tunnustuspalkintoa. Tunnustuspalkintojen hakuaika on 2.11.2020 – 9.5.2021.

Tunnustuspalkintoa voivat hakea Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö on valmistunut. Tunnustuspalkinnon hakijana voi olla moniammatillinen/monialainen työryhmä tai yksittäinen opiskelija.

Tunnustuspalkinnon myöntämisen edellytyksenä on

- työssä on huomioitu pohjoinen toimintaympäristö
- työssä on liiketoimintakytkös
- työn aihe liittyy hyvinvoinnin edistämiseen
- työssä on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet
- työn tuloksena on syntynyt yritystoimintaa taistartup
- työ on moniammatillinen/monialainen ja tehty yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa
- myös opinnäytetyön arvosanalla on merkitystä

Huomioithan, että opinnäytetyön ei tarvitse täyttää kaikkia edellä mainittuja kriteereitä.

Tunnustuspalkintohakemukset ja valmis opinnäytetyö (tai sen linkki Theseukseen) arviointilausuntoineen toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä. Puutteelliset tiedot hakemuksessa voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Lapin AMK:n rehtori päättää tunnustuspalkinnon saajat Kemijoki OY:n stipendirahastotyöryhmän esityksestä.
Tunnustuspalkinnot luovutetaan tunnustuspalkinnon saajille myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa touko- tai kesäkuussa 2021.

Esite tunnustuspalkinnosta