kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

APURAHAT JA TUNNUSTUSPALKINNOT

Lapin AMKin apurahojen ja tunnustuspalkintojen hakeminen

Hakuohjeet ja apurahan tai haettavan tunnustuspalkinnon kriteerit annetaan hakuilmoituksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto annetaan jälkikäteen tunnustuksena tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllisestä toiminnasta, kun taas apuraha opintoihin annetaan yleensä etukäteen.

Hakijoille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä hakemuksessa annettuihin yhteystietoihin.
Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai tunnustuspalkinto on yleensä verovapaata tuloa. (Ohje: vero.fi)


Lapin AMKin stipendirahasto

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahasto tukee ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta tai taiteellista toimintaa.

Rahasto vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myöntää apurahoja ammattikorkeakoulun opintoihin ja taiteelliseen toimintaan sekä tunnustuspalkintoja. Rahastoon voidaan myös lahjoittajan toivomuksesta perustaa oma nimikkorahasto, jonka varoja seurataan rahastossa erikseen.

Rahaston varojen jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Lapin AMKin rehtori. Esitykset tekee rehtorin nimeämä työryhmä. Samalla huomioidaan mahdolliset lahjoittajien asettamat ehdot varojen myöntämiselle.

Tunnustuspalkintoja voidaan myöntää ansioituneille opiskelijoille ilman erillishakua tai laittaa opiskelijoiden haettaviksi. Tunnustuspalkintoja jaetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa lukukauden päättyessä.

Apurahat ilmoitetaan haettavaksi Lapin AMKin verkkosivuilla hakuohjeineen ja niitä voidaan avata haettavaksi läpi vuoden.


Haettavana nyt

Lappset Group tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijoille jaettavilla tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita hakeutumaan elinkeinoelämän ja kansainvälisen liiketoiminnan palvelukseen. Tunnustuspalkinnot ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.

Tunnustuspalkintojen hakuaika päättyy 15.5.2020.

Perustelut liiketalouden, liikunnan/fysioterapian ja/tai tekniikan alojen Lappset-tunnustuspalkinnolle

  • Lappset Group Oy:n tunnustuspalkinto jaetaan opiskelijalle, joka on alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään merkittävällä tavalla edistänyt elinkeinoelämää, kuten esimerkiksi luonut uuden liiketoimintamallin, innovoinut uuden liiketoimintaidean, kehittänyt olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.
  • Suuruudeltaan 500 euron tunnustuspalkintoja jaetaan kolme kappaletta.
  • Vapaamuotoiset stipendihakemukset ja valmis opinnäytetyö (tai sen linkki Theseukseen) arviointilausuntoineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen stipendit@lapinamk.fi. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä.

Perustelut kansainvälisyyttä tukevalle Lappset –tunnustuspalkinnolle

  • Lappset Group Oy:n tunnustuspalkinto jaetaan opiskelijalle, joka on omalla toiminnallaan ja omissa opinnoissaan laaja-alaisesti sekä aktiivisesti edistänyt kansainvälisyyttä tukevia työelämävalmiuksia, kuten kansainvälisiä vuorovaikutus-, viestintä-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, sekä panostanut opinnoissaan erityisesti vähintään kolmen eri kielen opintoihin luoden näin valmiuksia toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa ja/tai yhteisössä.
  • Tunnustuksen antaja katsoo erityisen positiivisesti panostukset ruotsin kielen hallitsemiseen.
  • Tunnustuspalkinto on 500 euroa.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset ja näytteet, joihin hakija haluaa vedota ja perustella hakemustaan (esim. sidosryhmien lausunnot, portfolio, video) toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen stipendit@lapinamk.fi. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä.

Stipendien ja tunnustuspalkinnon saajat valitsee Lapin ammattikorkeakoulun rehtori asetetun työryhmän esitysten pohjalta.


Kemijoki Oy:n stipendirahasto

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin uusiutuvan vesi- ja säätövoiman tuottaja. Noin puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta on vesivoimaa ja Kemijoki Oy tuottaa siitä kolmanneksen. Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä, jonka asiantuntijat ovat vastuullisen vesivoiman moniosaajia.

Kemijoki Oy perusti vuonna 2000 Lapin ammattikorkeakouluun stipendirahaston, josta on jaettu ansioituneille Lapin AMKin opiskelijoille tunnustuspalkintoja.


Haettavana nyt

Kemijoki Oy:n stipendirahasto julistaa haettavaksi yhden 1000 euron ja kaksi 500 euron stipendiä. Stipendien hakuaika on 10.12.2019 – 15.5.2020.

Stipendiä voivat hakea Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö on valmistunut. Stipendin hakijana voi olla moniammatillinen/monialainen työryhmä tai yksittäinen opiskelija.

Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että opinnäytetyössä on tarkasteltu pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Opiskelija/opiskelijat ovat opinnäytetyönsä kautta edistäneet kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset ja valmis opinnäytetyö (tai sen linkki Theseukseen) arviointilausuntoineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen stipendit@lapinamk.fi. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä.

Kemijoki Oy:n stipendirahaston rahastotyöryhmä käsittelee 25.5.2020 olevassa kokouksessaan saapuneet hakemukset. Lapin AMK:n rehtori päättää stipendin saajat rahastotyöryhmän esityksestä. Stipendit luovutetaan stipendin saajille myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa touko- tai kesäkuussa 2020.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK