Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu

Kirjallisiin tentteihin osallistuminen

Tenttitilaisuudet

Tentin voi yrittää suorittaa samoilla vaatimuksilla kolme (3) kertaa viimeistään seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana ns. varsinainen tentti opintojakson toteutussuunnitelman mukaisesti. Opintojakson ensimmäinen uusintatentti ja toinen uusintatentti pidetään erikseen sovittuina Lapin AMKin uusintatenttipäivinä. Tämän jälkeen tentti suoritetaan mahdollisesti muuttuneiden vaatimusten mukaisesti.

Tenttiin ilmoittautuminen

Opiskelijan edellytetään osallistuvan opintojakson varsinaiseen tenttitilaisuuteen, johon ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan SoleOPSissa. Selainsuositus SoleOPSin ja Sähköisen asioinnin käyttöön on Firefoxin ja Internet Explorer 11 -selainten uusimmat versiot. Jokainen tenttiin ilmoittautuminen tulkitaan käytetyksi tenttikerraksi. Uusintatenttiin on ilmoittauduttava viimeistään 2 viikkoa ennen tenttiä. Toimipisteen, jossa tentin tekee, voi valita tenttiin ilmoittautuessa. Sairaustapauksissa opiskelija on velvollinen toimittamaan terveydenhoitajan todistuksen tentin vastaanottajalle.

Tenttiin osallistuminen

Tenttitilaisuuteen on saavuttava hyvissä ajoin. Tenttitilaisuus kestää yleensä kolme tuntia. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tilaisuuden alkamisesta. Tämän jälkeen saapuvat eivät voi enää osallistua tenttitilaisuuteen.

Tenttiin osallistujat eivät saa käyttää sanakirjoja tai elektronisia apuvälineitä, jos niiden käytöstä ei ole erikseen tentin vastaanottajan kanssa sovittu. Matkapuhelin ei saa olla esillä tentin aikana, lisäksi matkapuhelin on suljettava tentin ajaksi.

Opiskelijan tulee täyttää huolellisesti tenttivastauspaperiin tunnistetiedot: nimi, opiskelijanumero, ryhmä, suoritettava opintojakso ja tentin vastaanottaja.

Tentistä poistuessaan opiskelijan tulee palauttaa sekä vastaus- että kysymyspaperit valvojalle. Opiskelijan on varauduttava pyynnöstä todistamaan henkilöllisyytensä.

Opiskelija voi osallistua samassa tenttitilaisuudessa korkeintaan kahteen tenttiin, tenttiaikaa ei kuitenkaan pidennetä. Opiskelija voi suorittaa vain yhtä tenttiä kerrallaan ja saa toisen tentin kysymykset palautettuaan edellisen tentin kysymys- ja vastauspaperit tentin valvojalle.

Katso miten voit tehdä tentin Exam-tenttiakvaariossa.

Tenttivilppi

Jos opiskelija syyllistyy tentissä vilppiin, tentti keskeytetään hänen osaltaan ja tenttitulos hylätään. Tentin valvojan tulee ilmoittaa havaitsemastaan vilpistä tentin vastaanottajalle, osaamisalajohtajalle ja vararehtorille. Osaamisalajohtaja ja vararehtori päättävät rankaisutoimenpiteistä kuultuaan opiskelijaa, tentin valvojaa ja tentin vastaanottajaa.

Tenttitulosten ilmoittaminen

Opettajan tulee merkitä tenttitulokset opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua tentistä.

Tenttivastausten säilyttäminen

Tenttivastaukset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Opiskelijalle on varattava mahdollisuus tutustua arvioituihin tenttivastauksiin. Opiskelijalla on lisäksi oikeus saada kopio vastauspaperistaan.

Hyväksytyn tenttituloksen korottaminen

Hyväksyttyä tenttiarvosanaa voi korottaa kerran opintojakson päättymisajankohtaa seuraavan lukukauden loppuun mennessä.. Opintojakson arvosanaa voi korottaa samoilla vaatimuksilla vuoden sisällä viimeisen suorituksen määräajasta lukien. Jos korotus ei onnistu, jää aikaisempi arvosana voimaan.

Muutoksenhaku

Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arviointitulosten julkistamisesta.

Kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle osoitetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajalta kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan opintotoimistoon. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.


Tenttiminen ja kypsyyskokeet

Opintojaksojen tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä ja yleisinä tenttipäivinä. Yleisiin tenttitilaisuuksiin on ilmoittauduttava sähköisesti SoleOPSin kautta viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.

Opiskelijalla on kaksi hylätyn opintojakson suoritusmahdollisuutta ja yksi hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan korotusmahdollisuus. Uusintamahdollisuus on käytettävä kahden lukukauden aikana opintojakson päättymisestä.

Suoritusyritykseksi lasketaan myös ne kerrat, jolloin opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta jättää osallistumatta tai ei vastaa tehtäviin.

 Lapin AMKin
 
uusintatenttipäivät

 Ma 3.6.2019  klo 16.30 - 19.30
 Ma 26.8.2019  klo 16.30 - 19.30
 Ma 16.9.2019  klo 16.30 - 19.30
 Ma 21.10.2019  klo 16.30 - 19.30
Ma 18.11.2019
 klo 16.30 - 19.30
 Ma 9.12.2019  klo 16.30 - 19.30
 Ma 13.1.2020
 klo 16.30 - 19.30
 Ma 10.2.2020  klo 16.30 - 19.30
 Ma16.3.2020  klo 16.30 - 19.30
 Ti 14.4.2020  klo 16.30 - 19.30
 Ma 11.5.2020  klo 16.30 - 19.30
 Ma 1.6.2020  klo 16.30 - 19.30

Kemin tekniikan monimuotoryhmien uusintatenttipäivät 

Pe 13.9.2019 klo 17 - 20
Pe 11.10.2019
klo 17 - 20
 Pe 15.11.2019
klo 17 - 20

Tenttiluokat

Kosmos
(Tietokatu 1) Kemi

Luokka Gamma 2068, 2.kerros,
M-ovi on auki

Meripuisto 26
Kemi

Auditorio C201,
2. kerros,
pääovi on auki

Rantavitikka
(Jokiväylä 11) Rovaniemi 

A-talo,
2. kerros


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK