Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu

HANKITTU OSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOA (HOT)

AMK


Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).

Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. HOT arvostaa kaikkea osaamista ja keskeistä on opiskelijan osaaminen, riippumatta missä ja miten osaaminen on hankittu. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen etuja ovat mm. opiskeluajan lyheneminen, päällekkäisen opiskelun poistuminen, oman osaamisen tiedostaminen.

Opiskelijan tulee tutustua SoleOps järjestelmässä julkaistuun opetussuunnitelmaan ja tunnistaa oma osaamisensa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelija valmistautuu HOPS-keskusteluun kokoamalla osaamista osoittavat dokumentit, esim. osaamisen kuvauslomake, työtodistukset.

HOT-menettely

  • Opiskelija arvioi ja kuvaa itse osaamisensa suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja kokoaa tarvittavat dokumentit.
  • Opiskelija neuvottelee opettajatuutorin tai opintojen ohjaajan kanssa osaamisen tunnustamisesta.
  • Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista täyttämällä hakemuksen Sähköisessä asioinnissa (SoleOPSissa)
  • Koulutusvastaava tekee päätöksen suorituksen hyväksymisestä/hylkäämisestä tai täydentämisestä näytöillä. Näyttötapoja ovat esim. työkokeet, haastattelu, kirjalliset tuotokset. Osaamisen tunnustamiseen voivat vaikuttaa suoritusten ikä ja arviointi sekä koulutuskohtaiset käytännöt ja ohjeet.
  • Päätöksestä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin ja päätöksen sisällön opiskelija saa Sähköisestä asioinnista. Päätökseen voi hakea oikaisua päätöksessä olevan linkin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankitun osaamisen arviointi ja hyväksilukeminen Lapin AMKissa

Lapin korkeakoulujen yhteinen ahot/hot-ohje

Tästä linkistä pääset tutustumaan Lapin korkeakoulujen yhteiseen ahot-ohjeeseen ja katso myös video Lapin korkeakoulujen yhteisistä ahot-ohjeista. 

 

LISÄTIETOJA HOT-MENETTELYSTÄ

Helena Kangastie, Opetuspäällikkö (AMK)
puh. 0400 518 723, helena.kangastieharmaasähköposti.jpg

YAMK

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Ylemmissä AMK-tutkinnoissa hyväksytään osaksi tutkintoa koulutuksen tavoitteen mukaiset ammattikorkeakouluissa suoritetut YAMK-tasoiset opinnot ja yliopistojen maisterikoulutusten syventävät aineopinnot (taso EQF-7).

Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. HOT arvostaa kaikkea osaamista ja keskeistä on opiskelijan osaaminen, riippumatta missä ja miten osaaminen on hankittu. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen etuja ovat mm. opiskeluajan lyheneminen, päällekkäisen opiskelun poistuminen, oman osaamisen tiedostaminen.

Opiskelijan tulee tutustua SoleOps järjestelmässä julkaistuun opetussuunnitelmaan ja tunnistaa oma osaamisensa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelija valmistautuu HOPS-keskusteluun kokoamalla osaamista osoittavat dokumentit, esim. osaamisen kuvauslomake, työtodistukset.

 

HOT-menettely

  • Opiskelija arvioi ja kuvaa itse osaamisensa suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja kokoaa tarvittavat dokumentit.
  • Opiskelija neuvottelee opettajatuutorin tai opintojen ohjaajan kanssa osaamisen tunnustamisesta.
  • Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista täyttämällä hakemuksen Sähköisessä asioinnissa (SoleOPSissa)
  • YAMK-päällikkö tekee päätöksen suorituksen hyväksymisestä/hylkäämisestä tai täydentämisestä näytöillä. Näyttötapoja ovat esim. työkokeet, haastattelu, kirjalliset tuotokset. Osaamisen tunnustamiseen voivat vaikuttaa suoritusten ikä ja arviointi sekä koulutuskohtaiset käytännöt ja ohjeet.
  • Päätöksestä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin ja päätöksen sisällön opiskelija saa Sähköisestä asioinnista. Päätökseen voi hakea oikaisua päätöksessä olevan linkin ohjeistuksen mukaisesti.

 

Hankitun osaamisen arviointi ja hyväksilukeminen Lapin AMKissa

 

LISÄTIETOJA HOT-MENETTELYSTÄ

Helena Kangastie, opetuksen kehittämisen koordinaattori
puh. 0400 518 723, helena.kangastieharmaasähköposti.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK