Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu

Lukuvuosi 2020 - 2021

Olet saanut sähköpostiisi ohjeet verkkotunnuksen aktivoimisesta ja opintoihin orientoivan itseopiskelupaketin suorittamisesta. Itseopiskelupaketti on suositeltavaa suorittaa ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. 

Ohjeistus orientoivien opintojen suorittamiseen

Huom! Sivujen tietoja päivitetään kesän aikana. 

Toimipisteiden osoitteet

Syksyllä 2020 aloittavien ryhmien opiskelun aloitusajat
PÄIVÄTOTEUTUS
ALOITUS
PAIKKA
Agrologi (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Fysioterapia (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka , Rovaniemi
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Kuvataiteilija (AMK), Tornio
Kauppakatu 58, Tornio
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Restonomi (AMK), Tourism, Rovaniemi

x.9.20 klo x

Please notice that you have to be in Rovaniemi by 30 SEP 2020 otherwise you will not be able to start your studies.

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Sosionomi (AMK), Kemi
Tietokatu 1, Kemi
Tradenomi (AMK), International Business, Rovaniemi

1.9.20 klo 10

Please notice that you have to be in Rovaniemi by 30 SEP 2020 otherwise you will not be able to start your studies.

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Tornio


Kauppakatu 58, Tornio
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Tornio
Kauppakatu 58, Tornio
MONIMUOTOKOULUTUKSET
ALOITUS
PAIKKA
Geronomi (AMK, Kemi
Tietokatu 1, Kemi,

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi

Insinööri (AMK), Sähkö- ja
automaatiotekniikka, Kemi

Tietokatu 1, Kemi

Insinööri (AMK), Maanmittaustekniikka, Rovaniemi

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi


Jokiväylä 11, Rovaniemi
Restonomi (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi
Tietokatu 1, Kemi
Terveydenhoitaja (AMK), Kemi
Tietokatu 1, Kemi
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Tornio


Verkossa
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Tornio
Kauppakatu 58, Tornio
MUUNNOT
ALOITUS
PAIKKA
Insinööri (AMK), Kaivosmuuntokoulutus, Kemi


Insinööri (AMK), Kunnossapidon muuntokoulutus, Kemi
Tietokatu 1, Kemi
YAMK-KOULUTUKSET

Insinööri (ylempi amk), Teollisuuden verkostojohtaminen, Kemi

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija, Kemi

 

  (Kemissä alkavat ryhmät)

 

Tietokatu 1, Kemi,

Agrologi (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Luonnonvarojen älykäs johtaminen, Rovaniemi

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Hyvinvointiosaamisen johtaminen, Rovaniemi

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaamisen johtaminen, Rovaniemi

Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan osaamisen johtaminen, Rovaniemi

 


(Rovaniemellä alkavat ryhmät)

 

Jokiväylä 11, Rovaniemi

Ylemi AMK-tutkinto 60/90 op (ylempi AMK), Digiajan palvelujohtaminen, Virtuaalikampus

 


Virtuaalikampus

Ylempi AMK-tutkinto (ylempi AMK) 60/90 op, Tiedolla johtamisen asiantuntija, Virutaalikampus
Virtuaalikampus
Tradenomi (ylempi AMK), International Business Management, Tornio

1 September 2020 at 10 am

Contact week 2020-2021
  1 September  - 5 September 2020

Most part of the programme is on-line but we have two contact weeks per year, one in September and one in January.

Kauppakatu 58, Tornio, Liikehuone
AMK-tutkinnot monimuotona syksy 2020 - Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Geronomi (AMK), Kemi

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Adobe Connect-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä Adobe Connect) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Tuula Ahokumpu, tuula.ahokumpu@lapinamk.fi
Osaamispäällikkö Jaana Huovinen puh. 040 564 1942, jaana.huovinen@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Kemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa Osaamispäällikkö Lauri Kantola, puh. 050 337 6901, lauri.kantola@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Maanmittaustekniikka, Rovaniemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connectissa  ja Moodlessa. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2020 lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa Opinto-ohjaaja Jaakko Lampinen, jaakko.lampinen@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connect-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa Lehtori Pekka Uutela puh. 040 721 6787, pekka.uutela@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa Osaamispäällikkö Jouko Isometsä, jouko.isometsa@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antavat
Lehtori Maisa Mielikäinen, puh. 040 710 6416, maisa.mielikainen@lapinamk.fi
Lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Torvinen, puh. 040 567 5935, sirpa.torvinen@lapinamk.if

 

Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi

Lisätietoja antaa Osaamispäällikkö Tarja Tammi, tarja.tammia@lapinamk.fi 

Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa asuinpaikasta riippumatta. Opetus on monimuoto-opetusta, mikä joka mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen opiskelun. Kahden päivän lähijaksoja on noin kerran kuukaudessa. Lisäksi syksyisin on yksi viiden päivän lähijakso. Opintojen aikana voit rakentaa omaa erityisosaamistasi valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla. Omaa ammatillista suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voit valita myös muilta Lapin AMKin koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta. 

Opintojen kesto on keskimäärin 4 vuotta, mutta voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma työkokemukseen, aikaisempiin opintoihin ja omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuen.

 Lisätietoja antaa Osaamispäällikkö Anne-Mari Väisänen, puh. 040 775 1893, anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi

Restonomi (AMK), Rovaniemi

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina hyödyntäen verkkoympäristöjä. Tämä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Opinnot ovat pitkälti virtuaaliopiskelua sekä itseohjautuvaa opiskelua yksin ja ryhmissä. Lähitunteja järjestetään verkon kautta 4 – 6 päivänä kuukaudessa. Opiskelijaryhmän yhteisiä lähikontaktipäiviä on 1 – 2 kertaa lukukaudessa.

Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Joustavassa restonomikoulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön ja omaan opintosuunnitelmaan omien tarpeiden mukaisesti. Opiskelijalla tulee olla käytössä tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Tervetuloa opiskelemaan työelämäläheisessä restonomikoulutuksessa matkailualan ammattiosaajaksi!

Lisätietoja antavat
Opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvi@lapinamk.fi 
Osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi

 

Sairaanhoitaja (AMK), Kemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.

Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Kemin kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-4 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antavat
Osaamispäällikkö Hannele Kauppila puh. 050 310 9350 hannele.kauppila@lapinamk.fi
Opinto-ohjaaja Annette Sjöman, annette.sjoman@lapinamk.fi puh. 050 3109 359

Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.

Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Rovaniemen kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-3 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Susanna Kantola, susanna.kantola@lapinamk.fi, puh. 040-5687381

Terveydenhoitaja (AMK), Kemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.

Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Kemin kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-4 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antavat
Osaamispäällikkö Hannele Kauppila puh. 050 310 9350 hannele.kauppila@lapinamk.fi
Opinto-ohjaaja Annette Sjöman, annette.sjoman@lapinamk.fi puh. 050 3109 359

 

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Tornio

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi.

Osaamispäällikkö Marika Saranne puh. 040 461 1345, marika.saranne@lapinamk.fi

 

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Tornio

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi.

Osaamispäällikkö Marika Saranne puh. 040 461 1345, marika.saranne@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa Lehtori Rauno Toppila puh. 050 310 9542 rauno.toppila@lapinamk.fi

 

Insinööri (AMK), Kunnossapidon muuntokoulutus, Kemi

Lisätietoja antaa  Aslak Siimes puh. 050 427 6421, aslak.siimes@lapinamk.fi

 

YAMK-tutkinnot syksy 2020 - YAMK-opintojen järjestäminen ja yhteyshenkilöt ​

Digiajan palvelujohtaminen

Kontakitiopiskelupäivät verkossa

Lisätietoja antaa Maarit Tihinen puh. 040 760 9578, maarit.tihinen@lapinamk.fi

 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija

Lähiopiskelupäivät Kemissä

Lisätietoja antaa Satu Elo puh. 044 478 0214, satu.elo@lapinamk.fi

 

Hyvinvointiosaamisen johtaminen

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä

Lisätietoja antaa Outi Törmänen puh. 040 749 8615, outi.tormanen@lapinamk.fi

 

Liiketoimintaosaamisen johtaminen

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä

Lisätietoja antaa Jari Sarja puh. 040 843 6016, jari.sarja@lapinamk.fi 

 

Luonnonvarojen älykäs johtaminen

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä

Lisätietoja antaa Jussi Soppela puh. 0400 128 301, jussi.soppela@lapinamk.fi

 

Matkailualan osaamisen johtaminen

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä

Lisätietoja antaa Merja Koikkalainen puh. 040 153 1470, merja.koikkalainen@lapinamk.fi

 

Tiedolla johtamisen asiantuntija

Kontaktilähipäivät verkossa

Lisätietoja antaa Jussi Soppela puh. 044 478 0221, heli.vaataja@lapinamk.fi

 

Teollisuuden verkostojohtaminen

Lähiopiskelupäivät Kemissä

Lisätietoja antaa Soili Mäkimurto-Koivumaa puh. 040 734 0405, soili.makimurto-koivumaa@lapinamk.fi

 


  

International Business Management

Contact week in Tornio

  1 September  - 5 September 2020Most part of the programme is on-line but we have two contact weeks per year, one in September and one in January.


Further information Esa Jauhola tel. 040 551 5847, esa.jauhola@lapinamk.fi
Tammikuussa 2020 aloittavien ryhmien opiskelun aloitusajat
MONIMUOTO-OPINNOT
ALOITUS
PAIKKA

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

8.1.2020 itseopiskelupaketti julki
21.1.2020  alkaa iltaopetus verkossa (ti ja to illat 17:00-20:45)

Minerva, Kauppakatu 58, Tornio

Tradenomi (AMK), liiketalous
17.-18.1.2020 klo 9.15, lähikontaktipäivät

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi
Sairaanhoitaja (AMK)

9.-10.1.2020 klo 10.00

 

9.-10.1.2020 klo 9.00

Terveysala, Tietokatu 1 Kemi

 

Rantavitikka, Jokiväylä 11 Rovaniemi
Sosionomi (AMK)
8.-10.1.2020 klo 9
 Kosmos, Tietokatu 1 Kemi
Restonomi (AMK)

21.-22.1. klo 10 ja 23.4.2020, 
lähikontaktipäivät 

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

AMK-tutkinnot monimuotona tammikuu 2020 - Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Tradenomi, tietojenkäsittely Tornio

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua (adobe connect ja moodle) sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Koivuranta, puh. +358 40 536 4432 , jaana.koivuranta@lapinamk.fi

 

Tradenomi (AMK), liiketalous Rovaniemi

Rovaniemellä alkavat liiketalouden opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Suuntautuminen on riskienhallinta ja yritysturvallisuus.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden. Opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi-/kontaktipäiviä 1-3 kertaa lukuvuodessa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintoihin sisältyy ammattiosaamista edistävää harjoittelua, joka toteutetaan työelämässä. Sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen harjoitteluun tai vaihtoon.

Tutkintonimikkesi on Tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi, puh. 040 7106419, hannele.niemi@lapinamk.fi ja
Osaamispäällikkö Tarja Tammia, puh. 040 721 3994, tarja.tammia@lapinamk.fi


Sairaanhoitaja (AMK), Kemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Kemin kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-4 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antavat

osaamispäällikkö Hannele Kauppila puh. 050 310 9350 hannele.kauppila@lapinamk.fi
opinto-ohjaaja Annette Sjöman (1.12. eteenpäin) , annette.sjoman@lapinamk.fi puh. 050 3109 359

 

Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Rovaniemen kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-3 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja Susanna Kantola, susanna.kantola@lapinamk.fi, puh. 040-5687381

 

Sosionomi (AMK), Kemi

Opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on max. 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv etäopetuksena. Kontaktiopetuspäivinä tulee olla paikalla.


Opinnot alkavat lähijaksolla (3 päivää) kevätlukukauden 2020 alussa. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opettajatuutorinsa ohjauksessa.

Monimuoto-opintojen opetuspäivät Sosiaaliala 2019-2020.xlsx


Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 040 510 4139, sari.kahkonen@lapinamk.fi
Osaamispäällikkö Heidi Pyyny puh. 050 310 9354, heidi.pyyny@lapinamk.fi

 

Restonomi (AMK), Rovaniemi

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina hyödyntäen verkkoympäristöjä. Tämä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Opinnot ovat pitkälti virtuaaliopiskelua sekä itseohjautuvaa opiskelua yksin ja ryhmissä. Lähitunteja järjestetään verkon kautta 4 – 6 päivänä kuukaudessa. Opiskelijaryhmän yhteisiä lähikontaktipäiviä on 1 – 2 kertaa lukukaudessa.

Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Joustavassa restonomikoulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön ja omaan opintosuunnitelmaan omien tarpeiden mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla käytössä tietokone ja tietoliikenneyhteydet.

Tervetuloa opiskelemaan työelämäläheisessä restonomikoulutuksessa matkailualan ammattiosaajaksi!

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvi@lapinamk.fi 
O
saamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi

Lukuvuosi alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2021

Lukuvuoden avajaiset x.9.2020 klo 10.00.

Itsenäisen opiskelun viikot (tarvittaessa) x ja x

Joulutauko: viikot x ja x

Kesäopinnot toteutetaan 1.6.– 31.8.

Opetusta annetaan ammattikorkeakoulun määrääminä ajanjaksoina (932/2014 muutos 257/2015, 29§).


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK