kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu

Lukuvuosi 2019 - 2020

Olet saanut sähköpostiisi ohjeet verkkotunnuksen aktivoimisesta ja opintoihin orientoivan itseopiskelupaketin suorittamisesta. Itseopiskelupaketti on suositeltavaa suorittaa ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. 

Ohjeistus orientoivien opintojen suorittamiseen

Huom! Sivujen tietoja päivitetään kesän aikana. 

Toimipisteiden osoitteet

Tammikuussa 2020 aloittavien ryhmien opiskelun aloitusajat
MONIMUOTO-OPINNOT
ALOITUS
PAIKKA

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

8.1.2020 itseopiskelupaketti julki
21.1.2020  alkaa iltaopetus verkossa (ti ja to illat 17:00-20:45)

Minerva, Kauppakatu 58, Tornio

Tradenomi (AMK), liiketalous
17.-18.1.2020 klo 9.15, lähikontaktipäivät

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi
Sairaanhoitaja (AMK)

9.-10.1.2020 klo 10.00

 

9.-10.1.2020 klo 9.00

Terveysala, Tietokatu 1 Kemi

 

Rantavitikka, Jokiväylä 11 Rovaniemi
Sosionomi (AMK)
8.-10.1.2020 klo 9
 Kosmos, Tietokatu 1 Kemi
Restonomi (AMK)

21.-22.1.2020 klo 10:15, 
lähipäivät 

Jokiväylä 11, Rovaniemi

AMK-tutkinnot monimuotona tammikuu 2020 - Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Tradenomi, tietojenkäsittely Tornio

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua (adobe connect ja moodle) sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Virtuaalioppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Koivuranta, puh. +358 40 536 4432 , jaana.koivuranta@lapinamk.fi

Tradenomi (AMK), liiketalous Rovaniemi

Rovaniemellä alkavat liiketalouden opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Suuntautuminen on riskienhallinta ja yritysturvallisuus.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden. Opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat pääosin virtuaaliopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen aikana järjestetään yhteisiä lähi-/kontaktipäiviä 1-3 kertaa lukuvuodessa, ryhmän sopiman aikataulun mukaan. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintoihin sisältyy ammattiosaamista edistävää harjoittelua, joka toteutetaan työelämässä. Sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen harjoitteluun tai vaihtoon.

Tutkintonimikkesi on Tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi, puh. 040 7106419, hannele.niemi@lapinamk.fi ja
Osaamispäällikkö Tarja Tammia, puh. 040 721 3994, tarja.tammia@lapinamk.fi

Sairaanhoitaja (AMK), Kemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Kemin kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-4 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antavat

opinto-ohjaaja Annette Sjöman, annette.sjoman@lapinamk.fi puh. 050 3109 359
osaamispäällikkö Hannele Kauppila puh. 050 310 9350 hannele.kauppila@lapinamk.fi

Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi

Meillä hoitotyön opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone ja toimivat tietoliikenneyhteydet.


Oppimisympäristömme on Moodle-verkko-oppimisympäristö. Käytämme myös muita reaaliaikaisen etäopiskelun mahdollistavia järjestelmiä. Pyydämme sinua sitoutumaan Rovaniemen kampuksella järjestettäviin opintoihin 0-3 päivänä kuukaudessa opintojaksoista riippuen. Lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottuja, mutta paikasta riippumattomia webinaareja, muuta itsenäistä opiskelua sekä harjoitteluja. Ammattitaitoa edistävässä harjoitteluissa työviikkosi on 40 tuntia, josta osa varataan itsenäiseen opiskeluun (noin 1 h 15 min).

Ohjaamme sinut laatimaan itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojesi alussa.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja Susanna Kantola, susanna.kantola@lapinamk.fi, puh. 040-5687381

Sosionomi (AMK), Kemi

Opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on max. 3-5 päivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv etäopetuksena. Kontaktiopetuspäivinä tulee olla paikalla.

Opinnot alkavat lähijaksolla (3 päivää) kevätlukukauden 2020 alussa.

Monimuoto-opintojen opetuspäivät Sosiaaliala 2019-2020.xlsx

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 040 510 4139, sari.kahkonen@lapinamk.fi
Osaamispäällikkö Heidi Pyyny puh. 050 310 9354,heidi.pyyny@lapinamk.fi

Restonomi (AMK), Rovaniemi

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina hyödyntäen verkkoympäristöjä. Tämä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Opinnot ovat pitkälti virtuaaliopiskelua sekä itseohjautuvaa opiskelua yksin ja ryhmissä. Lähitunteja järjestetään verkon kautta 4 – 6 päivänä kuukaudessa. Opiskelijaryhmän yhteisiä lähikontaktipäiviä on 1 – 2 kertaa lukukaudessa.

Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Joustavassa restonomikoulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön ja omaan opintosuunnitelmaan omien tarpeiden mukaisesti. Opiskelijalla tulee olla käytössä tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Tervetuloa opiskelemaan työelämäläheisessä restonomikoulutuksessa matkailualan ammattiosaajaksi!

 

Lisätietoja antavat

Opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi puh. 040 710 6427, tuija.syvajarvi@lapinamk.fi 
Osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi

Syksyllä 2019 aloittavien ryhmien opiskelun aloitusajat
PÄIVÄTOTEUTUS
ALOITUS
PAIKKA
Insinööri (AMK), konetekniikka, Kemi
Insinööri (AMK), sähkö- ja  automaatiotekniikka, Kemi
 3.9.19 klo 10.00
Tietokatu 1, Kosmos, Kemi, auditorio
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka , Rovaniemi
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Kuvataiteilija (AMK), Tornio

2.9.19 klo 10.00
Kauppakatu 58, Minerva, Tornio
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Rovaniemi

3.9.19 klo 10.00
Etäpaketti aukeaa aiemmasta poiketen kaikille viimeistään 1.8.

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Tornio

2.9.19 klo 10.00

Kauppakatu 58, Minerva, Tornio
Tradenomi (AMK), International Business, Rovaniemi
3.9.19 klo 10
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio
2.9.19 klo 10.00
Kauppakatu 58, Minerva, Tornio
Tradenomi (AMK), Business Information Technology, Tornio
2.9.19 klo 10.00
Kauppakatu 58, Minerva, Tornio
Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, Kemi
16.9.19 klo 10
Tietokatu 1, Kosmos, Kemi, Auditorio
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi
2.9.19 klo 10.00
 Tietokatu 1, Kemi
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi
 2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Borealis-sali, Rovaniemi
Terveydenhoitaja (AMK), Kemi
2.9.19 klo 10.00
Tietokatu 1, Kemi
Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Borealis-sali, Rovaniemi
Fysioterapia (AMK), Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Borealis-sali, Rovaniemi
Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Borealis-sali, Rovaniemi
Sosionomi (AMK), Kemi
4.9.19 klo 9.00
Tietokatu 1, Kosmos, Kemi, Auditorio
Restonomi (AMK), Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Restonomi (AMK), Tourism, Rovaniemi
3.9.19 klo 10
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Agrologi (AMK), Rovaniemi
2.9.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi
 19.8.19 klo 10.00
Jokiväylä 11, Rovaniemi
MONIMUOTOKOULUTUKSET
ALOITUS
PAIKKA

Insinööri (AMK), konetekniikka, Kemi

Insinööri (AMK), sähkö- ja
automaatiotekniikka, Kemi

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kemi

30.-31.8.19 klo 10:00

Tietokatu 1, Kemi, auditorio

Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi

29 - 31.8.19 klo 10:15

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi

29. - 31.19 klo 10:15

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Geronomi (AMK, Kemi
26.8.19 klo 10
Tietokatu 1, Kemi,
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi

12.8.19 klo 10
Ensimmäinen lähijaksi on ma-pe 19-23.8.

Jokiväylä 11, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio

28. - 29.8. klo 17 - 20:30
Etäpaketti aukeaa aiemmasta poiketen kaikille viimeistään 1.8.

Verkossa
MUUNNOT
ALOITUS
PAIKKA
Insinööri (AMK), Kaivosmuuntokoulutus, Kemi

syksy 2019 ei aloiteta uutta ryhmää

Insinööri (AMK), Infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, Rovaniemi
22. - 24.8.2019 klo 10:15
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK) ja Metsätalousinsinööri (AMK) Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Rovaniemi
28.8.2019 klo 10:15
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), Puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutus, Rovaniemi 
28.8.2019 klo 10:15
Jokiväylä 11, Rovaniemi
Insinööri (AMK), Kunnossapidon muuntokoulutus, Kemi
30.-31.8.19 klo 10:00
Tietokatu 1, Kemi, auditorio
YAMK-KOULUTUKSET

Insinööri (ylempi amk), Teollisuuden verkostojohtaminen, Kemi

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Terveyden edistäminen, Kemi

Geronomi (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaalialan osaamisen johtaminen, Kemi

 

29.8.19 klo 9:30

(Kemissä alkavat ryhmät)

 

Tietokatu 1, Kemi, Kosmos auditorio

Agrologi (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Luonnonvarojen älykäs johtaminen, Rovaniemi

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Rovaniemi

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Hyvinvointiosaamisen johtaminen, Rovaniemi

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaamisen johtaminen, Rovaniemi

 

 

 

 

 

 

22.8.19 klo 9.00

(Rovaniemellä alkavat ryhmät)

 

 

 

 

 

 

Jokiväylä 11, Rovaniemi, Borealis-Sali

Insinööri (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Digiajan palvelujohtaminen, Virtuaali

 

22.8.19 klo 9.00

 

Jokiväylä 11, Rovaniemi, Borealis-Sali

Tradenomi (ylempi AMK), International business management, Tornio

 26 August at 10 am - 30 August 2019

Contact week 2019-2020
26 August - 30 August 2019

Most part of the programme is on-line but we have two contact weeks per year, one in August and one in January.

Kauppakatu 58, Tornio, Liikehuone
AMK-tutkinnot monimuotona syksy 2019 - Opintojen järjestäminen ja lisätietojen antajan yhteystiedot

Geronomi, Kemi

täppä.jpgGeronomi (AMK) Kemi, kontaktipäivät 26.8.2019 klo 10:00, Kosmos, Tietokatu 1

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Adobe Connect-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on keskimäärin 3-5 päivää/kk, josta osa toteutuu etäoppimisympäristöissä (yleensä Adobe Connect) ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

 

Lisätietoja antavat
Ryhmän tuutori Tuula Ahokumpu, tuula.ahokumpusähköposti.jpg
Osaamispäällikkö Jaana Huovinen puh. 040 564 1942, jaana.huovinensähköposti.jpg

 

 

Metsätalousinsinööri, Rovaniemi

täppä.jpgMetsätalousinsinööri (AMK) Rovaniemi, aloitus 12.8.2019 klo 10, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Ensimmäinen lähijakso on ma-pe 19.-23.8., sitten to-pe viikoilla 38, 41 ja 48.

Opiskelu toteutuu monimuoto-opiskeluna.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa asuinpaikasta riippumatta. Opetus on monimuoto-opetusta, mikä joka mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen opiskelun. Kahden päivän lähijaksoja on noin kerran kuukaudessa. Lisäksi syksyisin on yksi viiden päivän lähijakso. Opintojen aikana voit rakentaa omaa erityisosaamistasi valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla. Omaa ammatillista suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voit valita myös muilta Lapin AMKin koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta. 

Opintojen kesto on keskimäärin 4 vuotta, mutta voit myös nopeuttaa opintojasi. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma työkokemukseen, aikaisempiin opintoihin ja omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuen.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Anne-Mari Väisänen, puh. 040 775 1893, anne-mari.vaisanensähköposti.jpg

 

Insinööri, konetekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Konetekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:00 , Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Lauri Kantola, puh. 050 337 6901, lauri.kantolasähköposti.jpg

 

Insinööri, maanmittaustekniikka, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Maanmittaustekniikka Rovaniemi , aloitus 29.- 31.8.2019 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Pääosa opiskelusta tapahtuu arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connectissa ja Moodlessa. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Syksyn 2019 lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.


Lisätietoja antaa
Yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 5365873, pasi.laurilasähköposti.jpg

 

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Rovaniemi , aloitus 29.-31.8.2019 klo 10:15, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opinnot työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu lähinnä arki-iltaisin verkko-opintoina Adobe Connect-etäopetusjärjestelmää ja Moodle-verkko-oppimisympäristöjä käyttäen. Adobe Connect -tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Lähiopetusjaksoja Rovaniemellä on kolme kertaa lukukaudessa.

Verkko-opintojen vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Lehtori Pekka Uutela puh. 040 721 6787, pekka.uutelasähköposti.jpg

 

Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:00,  Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opinnot sisältävät verkko- ja kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Kontaktiopetuksessa tehdään käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa tiloissa.

Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua.

Opintojen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan ja opettajatuutorien yhteistyönä.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Jouko Isometsä, puh. 044 478 0231 , jouko.isometsasähköposti.jpg


Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka Kemi , aloitus 30.-31.8.2019 klo10:00, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.
 
Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus toteutuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Lähijaksoja järjestetään noin 2 – 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antavat
Lehtori Maisa Mielikäinen, puh. 040 710 6416, maisa.mielikainensähköposti.jpg
Lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Torvinen, puh. 040 567 5935, sirpa.torvinensähköposti.jpg

 

Tradenomi, liiketalous, Tornio

täppä.jpgTradenomi (AMK), liiketalous Tornio, opintoihin orientoiva etäpaketti julkaistaan 13.8.2019. Opintojen aloitussessiot (2 kpl) pidetään verkossa  ke 28.8. ja to 29.8. klo 17.00 - 20.30. Verkkoistunnot 2.9.2019 alkaen maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17.00 - 20.30.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden: opinnoissa hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Opinnot ovat verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojen kesto on keskimäärin 3,5 vuotta, mutta vahvalla ammattiosaamisella voit myös nopeuttaa opintojasi.

Lisätieetoja antaa
Osaamispäällikkö Marika Saranne puh. 040 461 1345, marika.sarannesähköposti.jpg

 

Insinööri, bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Bio-  ja kietotalouden muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 28.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella ajasta riippumattomana verkko-opetuksena eri oppimisympäristössä. Opetusta annetaan Moodle-oppimisympäristössä ja Adobe Connect-etäyhteysohjelman avulla. Adobe Connect-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus-, laboratorio- ja projektitöillä.

Lisätietoja antaa 

Lehtori Jyrki Huhtaniska puh. 040 546 8856 jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi


Insinööri, infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 22.-24.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Lisätietoja antaa

Lehtori Janne Poikajärvi puh. 040 164 8323, janne.poikajarvisähköposti.jpg

 

Insinööri, kaivosmuunto, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kaivosmuunto, Kemi, aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:15, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opinnot sisältävät etä- ja lähiopiskelua sekä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

Arki-iltaisin opiskeluun voi osallistua kotitietokoneella verkko-opetuksena Moodlen ja iLincin avulla. iLinc-tunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa.

Perjantai-iltaisin ja lauantaisin opetus tapahtuu pääsääntöisesti kontaktiopetuksena Kemissä. Seminaarit järjestetään tarvittaessa 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Lisätietoja antaa
Osaamispäällikkö Jouko Isometsä, puh. 044 478 0231 , jouko.isometsa@lapinamk.fi


Insinööri, kunnosspidon muuntokoulutus, Kemi

täppä.jpgInsinööri (AMK), Kunnossapidon muuntokoulutus, Kemi aloitus 30.-31.8.2019 klo 10:15, Kosmos, Tietokatu 1, auditorio.

Lisätietoja antaa  Aslak Siimes puh. 050 427 6421, aslak.siimes@lapinamk.fi

 

Insinööri, puuteollisuuden muuntokoulutus, Rovaniemi

täppä.jpgInsinööri (AMK) Puuteollisuuden muuntokoulutus, Rovaniemi aloitus 28.8.2019 klo 10:15, Rantavitikka, Jokiväylä 11

Lisätietoja antaa 

Lehtori Jyrki Huhtaniska puh. 040 546 8856 jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi

YAMK-tutkinnot syksy 2019 - YAMK-opintojen järjestäminen ja yhteyshenkilöt ​

YAMK opintojen orientaatio ja aloituspäivät kaikissa koulutuksissa:

Rovaniemellä alkavat ryhmät ja Digiajan palvelujohtaminen 22.-24.8.2019, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Kemissä alkavat ryhmät 29.-31.8.2019, Tietokatu 1, Kemi

 

Tarkempi päivien ohjelma päivitetään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 

Teollisuuden verkostojohtaminen

Kemi, aloitus 29.8.2019 klo 9:30, Tietokatu 1, Kosmos auditorio

Lähiopiskelupäivät Kemissä 20192020

Syksy 2019

to 29.8.2019
pe 30.8.2019
la 31.8.2019
to 12.9.2019
pe 13.9.2019
to 10.10.2019
pe 11.10.2019
to 7.11.2019
pe 8.11.2019
to 12.12.2019
pe 13.12.2019

Kevät 2020

to 9.1.2020
pe 10.1.2020
to 6.2.2020
pe 7.2.2020
to 12.3.2020
pe 13.3.2020
to 16.4.2020
pe 17.4.2020
la 18.4.2020
pe 15.5.2020
la 16.5.2020

Lähiopiskelupäivät Kemissä 20182019 Kevät 2019

10.1. - 11.1.
7.2. - 8.2.
14.3. - 15.3.
11.4. 13.4.
10.5. - 11.5.

Lisätietoja antaa Soili Mäkimurto-Koivumaa puh. 040 734 0405, soili.makimurto-koivumaasähköposti.jpg

 

Teknologiaosaamisen johtaminen

Rovaniemi, aloitus 22.8.2019 klo 9:00, Jokiväylä 11, Borealis-sali

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 20192020

Syksy 2019
22.-23.8. Orientoivat opinnot
24.8. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
5.9. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
6.9. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
3.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
4.10. Työelämän kehittämismenetelmät
31.10. Työelämän kehittämismenetelmät
1.11. Koulutuskohtainen ohjelma (ideapaperiseminaari ja kielik.)
12.12. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
13.12. Koulutuskohtainen ohjelma (tutkimussuunnitelmaseminaari)

Kevät 2020
9.1. Osaamisen johtaminen
10.1. Koulutuskohtainen ohjelma (innovaatiojohtaminen)
6.2. Osaamisen johtaminen
7.2. Koulutuskohtainen ohjelma (innovaatiojohtaminen)
12.3. Koulutuskohtainen ohjelma (teknologiajohtaminen)
13.3. Koulutuskohtainen ohjelma (kieliklinikka)
16.4. Koulutuskohtainen ohjelma (teknologiajohtaminen)
17.4. Koulutuskohtainen ohjelma (opinnäytetyön edistysmisseminaari)
18.4. Vapaavalintaiset opinnot
15.5. Koulutuskohtainen ohjelma (opinnäytetyö)
16.5. Vapaavalintaiset opinnot


Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 20182019

Kevät 2019

1.kokoontumiskerta
to 10.1.2019 Koulutuskohtainen (edistymisseminaari)
pe 11.1.2019 Osaamisen johtaminen

2.kokoontumiskerta
to 7.2.2019 Osaamisen johtaminen
pe 8.2.2019 Koulutuskohtainen kontakti (Innovaatiojohtaminen)
la 9.2.2019 Koulutuskohtainen kontakti (edistymisseminaari)

3.kokoontumiskerta
to 14.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti (Innovaatiojohtaminen)
pe 15.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti (teknologiajohtaminen)
la 16.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti (suomen kielen klinikka)

4.kokoontumiskerta
to 12.4.2019 Koulutuskohtainen kontakti (teknologiajohtaminen)
pe 13.4.2019 Koulutuskohtainen kontakti (vapaasti valittava)

5.kokoontumiskerta
to 10.5.2019 Koulutuskohtainen (innovaatiojohtaminen)
pe 11.5.2019 Koulutuskohtainen kontakti (teknologiajohtaminen)
la 12.5.2019 Koulutuskohtainen kontakti (opinnäytetyön edistymisseminaari)


Lisätietoja antaa Helena Kangastie puh. 040 051 8723 helena.kangastiesähköposti.jpg

 

Luonnonvarojen älykäs johtaminen

Rovaniemi, aloitus 22.8.2019 klo 9:00, Jokiväylä 11, Borealis-sali

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 20192020

Syksy 2019

22.-23.8. Orientoivat opinnot
24.8. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
5.9. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
6.9. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
3.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
4.10. Työelämän kehittämismenetelmät
31.10. Työelämän kehittämismenetelmät
1.11. Koulutuskohtainen ohjelma (ideapaperiseminaari ja kieliklinikka)
12.12. Koulutuskohtainen ohjelma (tieteellinen tutkimus)
13.12. Koulutuskohtainen ohjelma (tutkimussuunnitelmaseminaari)

Kevät 2020

9.1. Osaamisen johtaminen
10.1. Koulutuskohtainen ohjelma (edistymisseminaari)
6.2. Osaamisen johtaminen
7.2. Koulutuskohtainen ohjelma
12.3. Koulutuskohtainen ohjelma
13.3. Koulutuskohtainen ohjelma
16.4. Koulutuskohtainen ohjelma
17.4. Koulutuskohtainen ohjelma
18.4. Vapaavalintaiset opinnot
15.5. Koulutuskohtainen ohjelma (opinnäytetyö)
16.5. Vapaavalintaiset opinnot

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja antaa Jussi Soppela p. 0400 128 301, jussi.soppela@lapinamk.fi

 

 

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 20182019

Kevät 2019

1.kokoontumiskerta
to 10.1.2019 Koulutuskohtainen (edistymisseminaari)
pe 11.1.2019 Osaamisen johtaminen

2.kokoontumiskerta
to 7.2.2019 Osaamisen johtaminen
pe 8.2.2019 Koulutuskohtainen kontakti
la 9.2.2019 Koulutuskohtainen kontakti (edistymisseminaari)

3.kokoontumiskerta
to 14.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti
pe 15.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti
la 16.3.2019 Koulutuskohtainen kontakti (suomen kielen klinikka)

4.kokoontumiskerta
to 12.4.2019 Koulutuskohtainen kontakti
pe 13.4.2019 Koulutuskohtainen kontakti (vapaasti valittava)

5.kokoontumiskerta
to 10.5.2019 Koulutuskohtainen
pe 11.5.2019 Koulutuskohtainen kontakti
la 12.5.2019 Koulutuskohtainen kontakti (opinnäytetyön edistymisseminaari)

 

Lisätietoja antaa Janne-Perttu Rantonen puh. 044 478 0218 janne-perttu.rantonensähköposti.jpg

 

Digiajan palvelujohtaminen

Virtuaalitoteutus, aloitusinfo Rovaniemi, 22.8.2019 klo 9:00, Jokiväylä 11, Borealis-sali

Kontakitiopiskelupäivät verkossa 20192020

Syksy 2019

22.-24.8.2019 Orientaatiopäivät
3.9  ja 2.10.2019 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö (5 op)
2. ja 25.10.2019 Työelämän kehittämismenetelmät (5 op)
29.10 ja 25.11.2019 Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen (5 op)
26.11 ja 16.12.2019 Osaamisen johtaminen (5 op)

Kevät 2020

20.1. ja 24.2.2020 Digitaalinen alustatalous (5 op)
25.2. ja 24.3.2020 Creation of Future (5 op)
10.3. ja 6.4.2020 Vuorovaikutusjohtaminen (5 op)
7.4 ja 11.5.2020 Autonominen ja Uudistuva tiimityö (5 op)
1.9 ja 28.9.2020 Maine ja verkostoituva palvelutalous (5 op)
29.9-31.10.2020 Uusiopalveluiden muotoilu (5 op)
2.11 ja 30.11.2020 Networking in International Environment (5 op)

Vapaa valintaiset:
Ennakoiva johtaminen (5 op)
Vastuullisesti kestävä johtaminen (5 op)
Kehittävä yrittäjyys (5 op)


Kontakitiopiskelupäivät verkossa 20182019

14.1.2019 Osaamisen johtaminen

11.2.2019 Osaamisen johtaminen

12.2.2019 Digitaalinen alustatalous

11.3.2019 Digitaalinen alustatalous

12.3.2019 Creation of Future

8.4.2019 Creation of Future

9.4.2019 Autonominen ja uudistuva tiimityö

13.5.2019 Autonominen ja uudistuva tiimityö

Syksyn 2019 aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja antaa Tuulikki Keskitalo puh. 044 478 0290, tuulikki.keskitalosähköposti.jpg

 

Hyvinvointiosaamisen johtaminen

Rovaniemi, aloitus 22.8.2019 klo 9:00, Jokiväylä 11, Borealis-sali

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 2019–2020

Syksy 2019
22.–24.8.2019
5.–6.9.2019
3.–4.10.2019
31.10.–1.11.2019
12.–13.12.2019

Kevät 2020
9.–10.1.2020
6.–7.2.2020
12.–13.3.2020
16.–17.4.2020
14.–15.5.2020

Syksy 2020
17.-18.8.2020
17.-18.9.2020
7.-8.12.2020

Muutokset mahdollisia

 

 

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä keväällä 2019

10.–11.1.2019
7.–8.2.2019
14.–15.3.2019
11.–13.4.2019
9.–11.5.2019

Opiskelijaryhmät osallistuvat Pohjois-Suomen hoitotiedepäiville Kemissä 28.-29.3.2019.

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja antaa Outi Törmänen puh. 040 749 8615, outi.tormanensähköposti.jpgTerveyden edistäminen

Kemi, aloitus 29.8.2019 klo 9:30, Tietokatu 1, Kosmos auditorio

Syksy 2019

29.–31.8.2019
12.–13.9.2019
10.–11.10.2019
7.–  8.11.2019
12.–13.12.2019

Kevät 2020

9.–10.1.2020
6.–7.2.2020
12.–13.3.2020
16.–17.4.2020
14.–15.5.2020

Syksy 2020
17.8-18.8.2020
17.-18.9.2020
7.12-8.12.2020

(Muutokset mahdollisia)

Lisätietoja antavat yliopettajat: Reetta Saarnio p. 0405846781, reetta.saarnio@lapinamk.fi ja Airi Paloste p. 0407412905, airi.paloste@lapinamk,fi

 

 

Lähiopiskelupäivät Kemissä 20182019

Kevät 2019
10.–11.1.2019
7.–8.2.2019
14.–15.3.2019
11.–13.4.2019
9.–11.5.2019

Opiskelijaryhmät osallistuvat Pohjois-Suomen hoitotiedepäiville Kemissä 28.-29.3.2019.

Korvaavat huhtikuun 2019 lähipäivät.

Lisätietoja antavat yliopettajat: Reetta Saarnio p. 0405846781, reetta.saarnio@lapinamk.fi ja Airi Paloste p. 0407412905, airi.paloste@lapinamk,fi


Sosiaalialan osaamisen johtaminen

Kemi aloitus 29.8.2019 klo 9:30, Tietokatu 1, Kosmos auditorio

Lähiopiskelupäivät Kemissä 20192020

Syksy 2019
29.-31.8.2019
11.-13.9.2019
9.-11.10.2019
7.-8.11.2019
11.-13.12.2019

Kevät 2020
8.–10.1.2020
5.–7.2.2020
11.–12.3.2020
18.4.2020
16.5.2020
9.–11.9.2020
7.–9.10.2020
11.-13.11.2010

Lisätietoja antaa Leena Viinamäki puh. 040 0142 445, leena.viinamakiLapin AMK sähköposti


Liiketoimintaosaamisen johtaminen

Rovaniemi, aloitus 22.8.2019 klo 9:00, Jokiväylä 11, Borealis-sali

Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 20192020 (muutokset mahdollisia)

Syksy 2019

22.8.2019

9-19

Orientoivat opinnot, ohjelman mukaan

23.8.2019

9-15

Orientoivat opinnot, ohjelman mukaan

24.8.2019

 

Opinnäyteideoiden/ suunnitelmien esittely (Rovaniemi). Tuutorointia. Opinnäytetyön rakenne

5.9.2019

9-17

Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö (Rovaniemi)

6.9.2019

9-16

Opinnäyteideoiden/ suunnitelmien esittely (Rovaniemi). Tuutorointia. Opinnäytetyön rakenne. Kehittyvän työyhteisön hallinta -jakson esittely ja ennakkotehtävä

20.9.2019

9-16

Kehittämistoiminnan johtaminen (R31YL18S)

21.9.2019

9-15

Kehittämistoiminnan johtaminen (R31YL18S)

3.10.2019

9-17

Työelämän kehittämismenetelmät Rovaniemi

4.10.2019

9-16

Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö Rovaniemi

31.10.2019

9-17

Työelämän kehittämismenetelmät Rovaniemi

1.-2.11.2019

9-16, 9-15

Kehittyvän työyhteisön hallinta

29.11.-30.11.2019

9-16, 9-15

Ennakoiva talouden johtaminen 1.11-31.12.2019

Kevät 2020

ilmoitetaan myöhemmin

 Lisätietoja antaa Jari Sarja puh. 040 843 6017, jari.sarjasähköposti.jpg

 

International Business Management

Tornio, start date 26 August at 10 am - 30 August 2019, Kauppakatu 58


Contact week 20192020 in Tornio

26 August - 30 August 2019

Most part of the programme is on-line but we have two contact weeks per year, one in August and one in January.


Further information Esa Jauhola tel. 040 551 5847, esa.jauhola@lapinamk.fi

Lukuvuosi alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2020

Lukuvuoden avajaiset 6.9.2019 klo 10.00.

Itsenäisen opiskelun viikot (tarvittaessa) 42 ja 10

Joulutauko: viikot 51 ja 52

Kesäopinnot toteutetaan 1.6.– 31.8.

Opetusta annetaan ammattikorkeakoulun määrääminä ajanjaksoina (932/2014 muutos 257/2015, 29§).