kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi läsnä- tai poissa olevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla (932/2014 28§, 29§ ja 32§). Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2022 alkaa 15.11.2021 ja päättyy 10.1.2022.

Opintojaan jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava Peppi-järjestelmässä seuraavalle lukuvuodelle tai lukukaudelle.

Ilmoittautumistieto on mahdollista muuttaa kesken lukuvuoden erityisen syyn perusteella (huomaa ensimmäisen opiskeluvuoden rajoitukset) ottamalla yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Erityisiä syitä voivat olla opiskelijan elämäntilanteessa tapahtuneet huomattavat muutokset, esimerkiksi oma tai perheen jäsenen vakava sairastuminen, äitiys- ja isyysloma sekä varusmies- tai siviilipalvelus. Hakemukseen on aina liitettävä kyseisen viranomaisen kirjallinen todistus asiasta.

Jos sinulla on ongelmia ilmoittautumisen kanssa, ota yhteyttä: opintotoimisto(at)lapinamk.fi. 


Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen, voit ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi ilman, että poissaolo kuluttaa opiskeluoikeusaikaa. Lisäksi poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja ilman, että poissaolo kuluttaa opiskeluoikeusaikaa. Tällöin poissaolon syystä tulee toimittaa virallinen todistus korkeakouluun.

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, tentteihin, suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoittelua tai saada ohjausta opinnäytetyöhön.

Opiskelijat, joilla opiskeluoikeusaika päättyy ja jotka hakevat opiskeluoikeudelle jatkoa: hakeminen  tehdään PepissäOpiskeluoikeusajalle jatkoa saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi. 

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän ei tee läsnä- tai poissaoloilmoitusta määräaikaan mennessä. Rekisterin pääkäyttäjä voi hakemuksen perusteella palauttaa opiskeluoikeuden (opiskeluoikeuden palautus).