kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelu
HOPS
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta alkaa Orientoivien opintojen -opintojaksolla opettajatuutorin avustuksella opetussuunnitelman pohjalta. HOPS on yksi opintojakson oppimistehtävistä. Lapin AMKissa on käytössä eHOPS-järjestelmä.

HOPSissa opintojen kulku suunnitellaan opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti, esim. vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja hyväksiluettavat opintojaksot. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempien opintojen ja/tai työkokemuksen kautta saavutettu osaaminen, mahdolliset oppimisvaikeudet sekä elämäntilanne.

Opettajatuutorin kanssa voi keskustella opinnoista opintojen alussa tulokeskusteluissa ja opintojen aikana kehityskeskusteluissa pienryhmissä tai henkilökohtaisesti. Opintojen toteutumista seurataan ja HOPSia tarkennetaan koko opiskelun ajan.

Opiskelijan on mahdollista hakea aiemman osaamisen tunnustamista osaksi tutkintoa. Hankittua osaamista verrataan koulutusohjelman opetussuunnitelman oppimistavoitteisiin.

Opetussuunnitelmat löytyvät Opinto-oppaasta. Jo ennen opintojen alkua voi alkaa pohtia ja koota koulutuksessa, työelämässä, harrastuksissa, luottamustoiminnassa tai muualla kertynyttä toimintaa ja hankittua osaamista verraten sitä opetussuunnitelmaan. Osaamisen tunnistaminen alkaa Orientoivien opintojen HOPS-suunnittelussa.