kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

tentteihin osallistuminen

Tenttitilaisuudet

Opiskelijan edellytetään osallistuvan opintojakson varsinaiseen tenttitilaisuuteen, jos sellainen järjestetään. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus kahteen uusintasuorituskertaan opintojakson/lukukauden toteutussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Jokainen tenttiin ilmoittautuminen tulkitaan käytetyksi suorituskerraksi.

Mikäli opiskelija ei kolmella (3) suorituskerralla saa hyväksyttyä arvosanaa, hänen on aloitettava opintojakson/lukukauden opiskelu uudelleen mahdollisesti muuttuneiden vaatimusten mukaisesti. 

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden (1) kerran opintojakson päättymisajankohtaa seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Ohje etävalvottuun etätenttiin osallistumisesta.

Tenttiin ilmoittautuminen ja osallistuminen

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan Exam -tenttipalvelussa: https://sites.google.com/a/lapinamk.fi/exam/ohjeet-opiskelijalle

Tenttiin osallistumisen ohjeet: https://sites.google.com/a/lapinamk.fi/exam/ohjeet-opiskelijalle/tentin-suorittaminen

Tenttivilppi

Mikäli opiskelija syyllistyy tentti- tai muussa arviointitilanteessa vilppiin, hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta tentin luovuttamisen jälkeen. Vilppi tai plagiointi voi aiheuttaa muitakin kurinpidollisia toimia ammattikorkeakoululain ja -asetuksen nojalla. Ammattikorkeakoulu voi tarkistaa opintoihin liittyvät suoritukset plagioinnintunnistamisjärjestelmällä.

Tenttitulosten ilmoittaminen

Opettajan tulee ilmoittaa tenttitulos opiskelijalle sekä kirjata tenttitulos opiskelijan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua tentistä. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.

Tenttivastausten säilyttäminen

Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Muutoksenhaku

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tietoonsa. Oikaisupyyntöön on vastattava 14 päivän kuluessa siitä, kun päätöksen tehnyt on saanut oikaisupyynnön.

Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.TENTTILUOKAT

Kosmos
(Tietokatu 1) Kemi

Luokka Gamma 2068, 2.kerros,
M-ovi on auki

 Rantavitikka 
(Jokiväylä 11) Rovaniemi 

A-talo, 2. kerros