kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Laajenna osaamistasi muiden korkeakoulujen verkko-opinnoilla  

Ristiinopiskelun avulla voit laajentaa opiskelumahdollisuuksiasi valitsemalla opintoja toisesta kotimaisesta korkeakoulusta ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoosi. Ristiinopiskelu edellyttää opinto-oikeutta tutkinto-opiskelijana, vaihto-opiskelijana tai avoimen polkuopiskelijana suomalaisessa korkeakoulussa.   

Opiskelija voi tarkastella ristiinopiskelun opintotarjontaa ja valita opintoja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa toisen korkeakoulun opintotarjonnasta Pepissä opiskelijan työpöydällä. Toteutukselle ilmoittautumisen jälkeen opiskelijalle muodostuu määräaikainen opiskeluoikeus kohdekorkeakouluun opintojen suorittamisen ajaksi ja opintoihin pääsee HAKA-kirjautumista käyttämällä. Arvioidut suoritukset siirtyvät opiskelijan kotikorkeakoulun opiskelijarekisteriin, jossa opiskelija voi tarkastella suorituksia omassa HOPSissaan. 

Alta löydät Lapin AMKin ristiinopiskeluverkostot sekä Lapin ammattikorkeakoulusta lähtevän opiskelijan että toisesta korkeakoulusta saapuvan opiskelijan ohjeet.
Lapin ammattikorkeakoulun ristiinopiskeluverkostot
Lapin ammattikorkeakoulu kuuluu seuraaviin kansallisiin ristiinopiskeluverkostoihin 


Kunnossapidon opetusyhteistyöverkosto / Industrial Maintenance Education Network
Vastuuhenkilö Lapin amk: Lauri Kantola


Lapin AMK – OAMK ICT-yhteistyö
Vastuuhenkilö Lapin amk: Heikki Konttaniemi


Hyvinvointianalyytikon korkeakoulutuksen yhteistyöverkosto
Vastuuhenkilö Lapin amk: Marika Kunnari


Luontokasvatuksen yhteistyö (LUKA)
Vastuuhenkilö Lapin amk: Tarja Tammia


Tulossa:

Green care korkea-asteen koulutusverkosto
Vastuuhenkilö Lapin amk: Anne-Mari Väisänen ja Heidi Pyyny


Elintarvikealan opetusyhteistyöverkosto
Vastuuhenkilö Lapin amk: Annemari Väisänen


Elintarvikeviennin koulutusyhteistyö
Vastuuhenkilö Lapin amk: Annemari Väisänen


Infra-ala ristiinopiskelu, INFRARO
Vastuuhenkilö Lapin amk: Kai Ryynänen
Ristiinopiskelu – lähtevän opiskelijan ohje
Lisätietoja lähtevälle opiskelijalle


Voit tarkastella ristiinopiskelun opintotarjontaa opiskelijan työpöydällä HOPS-näkymässä. Ennen ilmoittautumista toisen korkeakoulun opintojaksolle, varmista opinto-ohjaajaltasi, että opintojakso voidaan sisällyttää omaan tutkintoosi.

Opintojaksolle voit Ilmoittautua opiskelijan työpöydällä HOPSin ilmoittautumiset välilehdellä Hae opintoja painikkeen kautta. Palvelu pyytää sinulta hyväksymistä yhteystietojen siirtämisestä kohdekorkeakouluun. Hyväksymällä siirron pääset ilmoittautumaan opintojaksolle.

Saat kohdekorkeakoulusta vahvistusviestin sähköpostiisi, kun opettaja hyväksyy tai hylkää ilmoittautumisesi opintojaksolle. Ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen sinulle syntyy määräaikainen opiskeluoikeus kohdekorkeakouluun. Kohdekorkeakoulu ohjeistaa sinua opintojen aloittamisessa (esim. Käytettävistä käyttäjätunnuksista)

Kun olet suorittanut opintosi ja opettaja kohdekorkeakoulussa on sen arvioinut, siirtyy arviointi kohdekorkeakoulusta reaaliaikaisesti omaan Peppiin. Suorituksen uusimisen ja korottamisen mahdollisuus tulee tarkistaa kohdekorkeakoulusta.

Lisätietoja:

Opintojakson sisällyttämiset omaan hopsiin liittyvät kysymykset: koulutuksen opinto-ohjaaja

Opiskelijahallintoon liittyvät kysymykset: campusonline@lapinamk.fi
Ristiinopiskelu - Saapuvan opiskelijan ohje
Lisätietoja saapuvalle opiskelijalle


ENNEN OPINTOJA


Yhteistyösopimuksen mukaiset opinnot, joissa käytössä ristiinopiskelupalvelu.

Opiskeluoikeus

Sinulle myönnetään opiskeluoikeus ainoastaan niihin opintoihin, joihin olet ilmoittautunut ja jotka sinulla on oikeus suorittaa. Opiskeluoikeuden kesto määräytyy opintojakson keston mukaan Lapin ammattikorkeakoulun käytänteen mukaisesti lukuvuoden loppuun asti.

Ilmoittautuminen

Ristiinopiskelupalvelun kautta tarjolla oleville opinnoille voit ilmoittautua, mikäli sinulla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus. Lisäksi sinun tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi. Ilmoittautuminen ristiinopiskelupalvelun kautta tapahtuu oman kotikorkeakoulun opintotietojärjestelmän kautta.


Ristiinopiskelupalvelun kautta ilmoittautuessa näet oman opintotietojärjestelmästäsi ilmoittautumisen statuksesta (ilmoittautuminen hyväksytty vai hylätty).
Ilmoittautumiset hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä, määriteltyjen kiintiömäärien sekä opintojen edeltävyysehtojen mukaisesti.


Ilmoittautumisen peruminen


Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et osallistu opinnolle, joille olet ilmoittautunut, opinnon arvosanaksi merkitään ”hylätty”.
Ristiinopiskelupalvelun kautta ilmoittautunut opiskelija voi perua ilmoittautumisen, kun ilmoittautumisaika on avoinna. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt tulee sinun ottaa yhteyttä toteutuksen opettajaan.Tietosuoja

Ristiinopiskelupalvelussa opiskelija hyväksyy tietojensa siirron tietosuojakäytäntöjen mukaan koti- ja kohdekorkeakoulujen välillä. Lisätietoa Lapin AMKin tietosuojasta löydät täältä.OPINTOJEN AIKANA


Toteutuksen suorittamisen aikataulut

Ristiinopiskelupalvelun kautta ilmoittautuneena saat tiedon opintojen aikataulusta omassa opintotietojärjestelmässä näkyvän toteutuksen kautta. Opintojen aikatauluista vastaavat opintojen vastuuopettajat, jotka ohjeistavat opiskelijoita ennen opintojen alkua.

Aikataulut löytyvät myös Lukkarikoneesta. Aikataulut löytyvät myös opintojen työtilasta Lapin AMKin Moodlesta.Opetukseen osallistuminen ja opintojakson suorittaminenOpintojakson alussa käydään läpi osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet sekä ohjauskäytänteet.
Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMKissa


Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Lapin AMKin käyttämissä oppimisympäristöissä. Opintojakson työtila aukeaa automaattisesti Moodlessa kuusi vuorokautta ennen opintojen alkua.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat kirjautuvat Lapin AMKin Moodleen oman kotikorkeakoulun HAKA-tunnuksen kautta.

Verkko-opiskelusta ja käytettävistä työvälineistä lisätietoa: eOppimispalvelut

Ohjeet: verkko-opiskeluOPINTOJEN JÄLKEEN
Arvosanan saaminen oman korkeakoulun rekisteriin

Ristiinopiskelupalvelun kautta ilmoittautuneena arvosanasi tulee näkymään kotikorkeakoulusi opintotietojärjestelmästä. Arvosanan korotus- ja uusintamahdollisuudesta lisätietoa tutkintosäännöstä

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisupyynnön prosessi 

Lisätietoa oikaisuvaatimusmenettelystä Lapin AMKin verkkosivuillaOpiskelijan palaute

Lapin ammattikorkeakoulun palautejärjestelmän mukaisesti voit antaa opintojaksokohtaista opintopalautetta opintojen jälkeen.

Linkki opintojaksopalautteeseen tulee kotikorkeakoulun sähköpostiin opintojakson jälkeen.
LISÄTIETOA


Opintojakson sisältöön liittyvät kysymykset: opintojakson opettaja (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)

Opiskelijahallintoon liittyvät kysymykset: peppi-tuki@lapinamk.fi

Opintojakson Moodle-työtilan ongelmiin liittyvät kysymykset: eoppimispalvelut@luc.fi

HAKA-tunnistautumineen liittyvät ongelmat: servicedesk@luc.fi


Ristiinopiskelun yhteystiedot
Lapin ammattikorkeakoulun verkostoyhteyshenkilönä toimii Anu Pruikkonen anu.pruikkonen@lapinamk.fi 

Korkeakoulujen yhteydenotot: Merja Korkeamaa, peppi-tuki@lapinamk.fi
Campusonline-opinnot

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Voit valita opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää ne osaksi omaa tutkintoasi.


Opintojaksotarjonta julkaistaan Campusonline.fi-sivustolla. Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille.
Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamille Campusonline opintojaksoille Pepissä. 

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirto
Opintosuoritusten siirtäminen ammattikorkeakoulujen välillä tapahtuu E-lomakkeella. Tällä lomakkeella voit siirtää aiemmin Puro-palvelussa siirrettyjä opintoja. Näitä opintoja ovat:

  • CampusOnline-opinnot
  • Muiden yhteistyöammattikorkeakoulujen kanssa sovitut opinnot (esim. erikoistumiskoulutukset tai muuntokoulutukset) 
Täytä lomake ja liitä siihen suorituksistasi linkki, jonka voit luoda Oma Opintopolku -palvelussa.

Opintojen hakeminen Oma opintopolku –palvelusta

Kirjaudu sisään Oma Opintopolku –palveluun. Siirry kohtaan Omat opintosuoritukseni ja klikkaa Siirry opintosuorituksiin. Tarkista, että suoritus näkyy Oma Opintopolussa. Kirjautumisessa käytetään suomi.fi-tunnistautumista, joten tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin. Huom! Ulkomaalaisen tunnistustavat eivät ole tuettuja.

Omat opintosuoritukset opintopolussa

Valitse jaettavat suoritustiedot klikkaamalla ja paina sen jälkeen Jaa valitsemasi opinnot. Jos sinulla on jo voimassa oleva linkki, jota et halua jakaa, klikkaa ensin Luo uusi. 

 

Ristiinopiskeluohje

 

Sivu luo jakolinkin valitsemistasi opinnoista. Kopioi jakolinkki ja liitä se hakemukseen. 

 

Ristiinopiskluohje

Jos et voi käyttää Oma Opintopolkua, pyydä opintosuoritusote siitä korkeakoulusta, jossa olet opinnon suorittanut. Liitä opintosuoritusote lomakkeelle.

LUC-opinnot
Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijana sinulla on mahdollisuus opiskella maksutta omaan tutkintoosi myös tiettyjä toisen korkeakoulun (Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto) opintoja. Näistä käytetään nimitystä Lapin korkeakoulukonsernin sisäiset LUC-ristiinopiskeltavat opinnot.

Ristiinopiskeltavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi sellaisiin tietoihin ja taitoihin, joita omassa korkeakoulussa ei ole mahdollista oppia. Voit suunnata tutkintoasi haluamaasi suuntaan ja tehdä siitä yhä yksilöllisemmän.Mitä opintoja voin opiskella ristiin?

LUC-ristiinopiskeltavien opintojen tarjottimelle on koottu opintoja, jotka täydentävät toisen korkeakoulun opintotarjontaa, sopivat pedagogiikaltaan molempien korkeakoulujen opiskelijoille, ja joita opiskelijat ovat toivoneet avattavaksi tarjontaan.

Ristiinopiskeltavat opinnot kootaan lukukausittain opinto-oppaisiin.
Oppaasta näet ristiinopiskeltavien opintojen tulevat toteutukset sekä ilmoittautumisohjeet niille.

Suunnittelemistasi ristiinopiskeltavista opinnoista tulee keskustella opinto-ohjaajan / OmaOpettajan kanssa, jotta voidaan varmistaa, että ne tukevat tutkinnon tavoitteita.Lisätietoja:

Lisää LUC-ristiinopiskeluun liittyvistä käytännöistä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät tältä sivulta.

Voit myös laittaa viestiä osoitteeseen ristiinopiskelu@luc.fi. Osoitteesta saat neuvoja ristiinopiskelun tarjontaan, käytäntöihin ja ilmoittautumisiin liittyen.