kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (HOT)

Miten aiemmin hankittu osaaminen saadaan osaksi opintoja?

Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan, että pyrit ymmärtämään eri tavoin hankkimaasi osaamista ja jäsennät sitä suhteessa opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Pystyt kuvaamaan ja osoittamaan osaamisesi niin, että se voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi.

Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan korkeakoulun toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla tunnistamasi ja esittämäsi osaaminen tehdään läpinäkyväksi, dokumentoidaan ja arvioidaan. Tunnustamisessa korkeakoulu vahvistaa osaamisesi ja se tulee osaksi opintojasi.

Hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa huomioidaan erilaisen oppimisen kautta syntynyt osaaminen:

  • Formaali oppiminen tarkoittaa korkeakoulussa suoritettuja opintoja, joista saa luotettavan dokumentin, todistuksen
  • Non-formaali oppiminen tarkoittaa järjestelmällistä, tarkoituksellista ja tavoitteellista opiskelua esimerkiksi työpaikan järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön organisaatiossa. Opiskelu ei kuitenkaan kuulu virallisen koulutusjärjestelmän piiriin.
  • Informaali oppiminen eli arkioppiminen tapahtuu päivittäisessä työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä toimissa. Se ei ole järjestelmällistä oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta eikä siitä yleensä saa todistusta.

Osaamisen näyttämisellä tarkoitetaan, että todennat ja teet eri tavoin näkyväksi hankkimaasi osaamista. Osaamisen todentamisen ja näkyväksi tekemisen tapoja voivat olla esimerkiksi osaamisportfoliot, osaamista yksilöivä työtodistus, työnäytteet, osaamispäiväkirjat, haastattelut tai kirjalliset tuotokset.


Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyt

Hyväksiluku

Hyväksilukeminen tarkoittaa korkeakoulun toteuttamaa osaamisen tunnustamisprosessia.

  • Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään samantyyppisillä korkeakoulutasoisilla opinnoilla.
  • Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin hankitun osaamisen liittämistä osaksi opintoja.
Hyväksilukumenettelyn tunnistamisvaiheessa tarkastellaan miten hankkimasi osaaminen ja opintojakson osaamistavoitteet vastaavat toisiaan. Mikäli osaamistavoitteet ja aiemmin hankkimasi osaaminen vastaavat toisiaan, voidaan osaamisesi tunnustaa ja hyväksilukea kokonaan tai osaksi opintojaksoa.

 

Tutkintosääntö

 

Vaihe 1

Perehdy koulutuksen opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin.

  1. Vertaa omaa osaamistasi sinun opetussuunnitelmassasi olevaan opintojakson osaamistavoitteisin.
  2. Tunnista omaa olemassa olevaa osaamistasi
  3. Jäsennä osaamistasi suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin (esim. MindMap)
  4. Mieti millä tasolla osaamisesi on verrattuna opintojakson arviointikriteereihin.
  5. Mieti miten todennat sinun osaamisesi konkreettisilla asioilla.
Vaihe 2
Ole yhteydessä koulutuksesi opinto-ohjaajaan, mikäli haluat keskustella hyväksiluvuista.

Ole yhteydessä koulutuksesi opintoasioiden suunnittelijaan, mikäli tarvitset opastusta hyväksilukuhakemuksen laatimiseen Pepissä.

Vaihe 3
Tee HOT-hakemus Pepin eAHOTissa korvaavuudesta tai sisällytyksestä. Lähetä se koulutuksesi opintoasioiden suunnittelijalle käsiteltäväksi.

Koulutuksen opintoasioiden suunnittelija tarkistaa hakemuksen tiedot. Opintoasioiden suunnittelija on sinuun yhteydessä, mikäli hakemuksessa on korjattavaa tai täydennettävää. Tee pyydetyt korjaukset tai täydennykset ja palauta hakemus opintoasiain suunnittelijalle. Tämän jälkeen suunnittelija lähettää hakemuksen opinto-ohjaajan käsiteltäväksi.

Ohjeet HOT-hakemuksen täyttämiseen löytyvät täältä.
Vaihe 4
Opinto-ohjaaja käsittelee hakemuksen ja tekee myönteisen tai kielteisen päätöksen osaamisen tunnustamisesta (sisällytys tai korvaavuus).

Mikäli hyväksiluku on osittainen, opinto-ohjaaja ohjaa sinua tarvittaessa ottamaan yhteyttä opintojakson opettajaan. Sovi opintojakson opettajan kanssa millä tavoin voit osoittaa osaamisesi (osaamisen näyttö). Opettaja arvioi osaamisesi ja kirjaa arvioinnin opintojaksolle.

Tutustu saamaasi päätökseen eAHOTissa. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit laatia oikaisuvaatimuksen 14:sta vuorokauden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.