kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Oppimisympäristönä elämä

Ammattikorkeakoulussa ollaan kiinni elämässä. Oikea työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa, ja osaamisen tavoitteet on määritelty niiden lähtökohdista.

Ongelmanratkaisutaidot ja päätöksentekokyky kehittyvät todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä tutkiessa.

Oppimisessa ongelmanratkaisu eli vastauksen löytäminen ratkaistavaan ongelmaan ei ole tärkeintä. Tärkeämpää on ongelmanratkaisun aikana tapahtuva oppiminen, kun opiskelijat yhdessä ohjatusti etsivät, jakavat ja käsittelevät tietoa. Vaikka ongelmaan ei sillä kertaa löytyisi ratkaisua, osaaminen on kuitenkin kehittynyt ja oppiminen jatkuu.

Oppimisessa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. AMKin omissa oppimisympäristöissä tutkimus, teoria ja käytännön tekeminen kohtaavat innostavalla tavalla.

Opiskelu on yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista. Opiskelijat, opettajat ja työelämä rakentavat yhteistä tietoa ja ymmärrystä.

Oppimista ohjataan kehittävän arvioinnin menetelmien avulla.

Opiskelu jää harvoin yhteen tutkintoon, vaan työuran varrella tulee usein tarvetta joko päivittää osaamistaan tai suuntautua uudelleen. Haluamme varmistaa kaikille AMK-tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen.

Muovaamme, teemme ja innostumme.

Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän.
Kuljemme polkuja, joilta löytyy parhaat paikat oppia.

Olemme pohjoista tekoa.

Video

 

Julkaisu