kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Opiskelijan työkalupakki

Opiskeluun käytettävät työkalut ja sovellukset
Peppi

Peppi toimii web-selaimessa, myös mobiilisti. Kaikki toiminnot on koottu Opiskelijan omalle työpöydälle, joka avautuu kirjautuessasi Peppiin.

Opiskelijan työpöydän avulla opiskelija voi suunnitella opintojaan, seurata niiden edistymistä, varata tapaamisaikoja, ilmoittautua opintoihin, tenttiin ja lukuvuodelle sekä tarkastella ja muokata omia yhteystietojaan

 • Omien henkilö- ja opiskeluoikeustietojen tarkastelu
 • Opetussuunnitelmien ja opintojaksojen selaus
 • HOPSien suunnittelu (valinnat, ajoitus)
 • Viestintä opettajatuutorin/opon kanssa
 • Sopimuspankki (esim. työnopinnollistamisen hyödyntämisestä opintojakson suorittamisessa)
 • Ilmoittautumiset toteutuksille
 • Omien suoritusten tarkastelu ja opintosuoritusotteen tallentaminen/tulostaminen
 • HOT-hakemuksien tekeminen
 • Lukkarikone Henkilökohtaisen ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan
 • Koulutushaku molempien korkeakoulujen opetustarjontatietojen etsimiseen

Peppi: Opiskelijan työpöytä
https://opiskelija-amk.peppi.lapit.csc.fi

Peppi koulutusvideo:
https://connect.eoppimispalvelut.fi/po7dzs4kwv2z/

Mikäli Pepin käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys tukeen: peppi-tuki@lapinamk.fi

Opinto-opas

Opinto-opas

 • Opinto-oppaan avulla voit selata Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja muuta opetustarjontaa, kuten kesäopinnot, vapaasti valittavat opinnot jne.
 • Opinto-opas löytyy https://opinto-opas-amk.peppi.lapit.csc.fi

 

Lukujärjestykset

Lapin ammattikorkeakoulun lukujärjestykset löytyvät osoitteesta https://lukkarikone-amk.peppi.lapit.csc.fi/#/schedule. Ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen löytyvät tästä.

Sähköposti

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille opiskelijoille käyttöön sähköpostin. Sähköposti löytyy linkistä outlook.luc.fi

Opiskelijan tulee tarkistaa opiskelijasähköpostinsa säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla opintoihinsa liittyvistä asioista. Opiskelijoiden tiedottamisessa on kaksi pääkanavaa, opiskelijoiden ohjausympäristöt ja sähköposti. Opintoihin liittyvät viestit on ensisijaisesti syytä  hoitaa opiskelijasähköpostin tai ohjausympäristön kautta.

eOppimispalvelut, Moodle ja Adobe Connect (AC)
Etä- ja verkko-opiskelussa toimitaan erilaisissa verkko-ympäristöissä Internetin välityksellä. Opiskelupaikan voit valita itse kunhan tietokone ja verkkoyhteydet ovat kunnossa, Pohjimmiltaan verkko-opiskelussa on samat elementit kuin perinteisemmissäkin opiskelumuodoissa, sillä myös verkko-opintojaksolla luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet. Käytännössä opiskelet usein lukujärjestyksen mukaisella aikataululla virtuaaliluokassa tai verkko-oppimisalustalla tehtäviä tehden. Opiskelu verkon välityksellä vaatii, kuten muukin opiskelu, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä ajankäytön hallinnan ja tiedonhankinnan taitoja. Verkko-opiskelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain, kokonaisesta verkkotutkinnosta pienempiin verkko-opintokokonaisuuksiin. Aikuiskoulutuksessa verkko-opiskelulla on keskeinen rooli, sillä se mahdollistaa opiskelun joustavasti paikkakunnasta riippumatta ja työn ohella, mutta myös päiväopetuksessa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia.


Verkko-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppimisalustalla (Moodle) ja reaaliaikaisessa virtuaaliluokassa Adobe Connect (AC). Moodle-oppimisalusta mahdollistaa mm. oppimateriaalin saatavuuden sähköisesti, tekstipohjaiset verkkokeskustelut sekä tehtävien työstämisen yksin ja pienryhmissä. Adobe Connect-virtuaaliluokassa opettaja ja opiskelijat työskentelevät omien tietokoneidensa ääressä samanaikaisessa yhteydessä toisiinsa. Virtuaaliluokassa voidaan jakaa tietokonesovelluksia ja tiedostoja, keskustella mikrofonin ja kuulokkeiden avulla ja tehdä ryhmätyötä. Lisäksi opiskelussa voidaan käyttää erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, mm. wikejä ja blogeja.

Etä- ja verkko-opintohin osallistuessasi vastaat itse siitä, että tietokoneesi ja internetyhteytesi ovat toimintakunnossa. Verkko-opinnot eivät vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, tietokoneen ja Internetin peruskäyttötaidot riittävät. Opintojen alussa järjestetään koulutusta sekä perustietoteknisiin valmiuksiin että verkko-opiskelussa käytettäviin työvälineisiin. Verkko-opiskelun tukipalveluista vastaa eOppimispalvelut ja tukipalvelut ovat saatavilla maanantaista perjantaihin klo 8–21 ja lauantaisin sopimuksen mukaan.

Verkko-opiskelusta ja käytettävistä työvälineistä www.eoppimispalvelut.fi
Yhteydenotto sähköpostilla eoppimispalvelutsähköposti.jpg