kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Opinnollistaminen - mitä se on


Opinnollistaminen on tapa suorittaa AMK- tai YAMK-opintoja. Tällöin hankit koulutuksen osaamistavoitteiden mukaista osaamista työtehtävissäsi tai muussa toiminnassa. Opinnollistaminen on mahdollista, kun työn tai esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan sisältö mahdollista osaamistavoitteiden saavuttamisen. Tämä edellyttää työnantajan tai vastaavan yhteistyötahon sitoutumista sekä opiskelijan huolellista perehtymistä opetussuunnitelmassa kuvattuihin osaamistavoitteisiin ja osaamisen arviointikriteereihin.


Opinnollistamisessa opiskelija tekee näkyväksi työssä tai muussa toiminnassa hankkimaansa osaamista suhteessa opintojakson tai laajemman opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Hankitun osaamisen arviointi tapahtuu opintojakson tai opintokokonaisuuden arviointikriteerien mukaisesti. Hankittavan osaamisen osoittamisen tavoista sekä arviointimenetelmistä sovitaan opiskelijan, opettajan ja yhteistyötahon kanssa.

Opinnollistaminen opiskelijalle:

Opintojasi suunnitellessa ota huomioon mahdollisuudet oppia koulutuksesi tietoja ja taitoja osana työtäsi tai muuta toimintaa. Jos havaitset tilaisuuksia opinnollistamiseen, keskustele opinto-ohjaajasi ja mahdollisen yhteistyötahon kanssa.  

Alkuvaiheen suunnittelussa apunasi on opinnollistamisen suunnitteluun tarkoitettu lomake .  

 

 

Opinnollistaminen yhteistyötaholle:

Opinnollistaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintaa opiskelijan kautta.  Opinnollistaminen käynnistyy opiskelijan laatimalla alustavalla suunnitelmalla, jota täsmennetään yhteistyössä yhteistyötahon, opettajan ja opiskelijan kanssa. Suunnitelma sisältää opinnollistamisen tavoitteet ja aikataulut.  Opinnollistaen hankittava osaaminen arvioidaan opintojakson tai opintokokonaisuuden arviointikriteereiden mukaisesti. Yhteistyötaho antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja opettaja vastaa lopullisen arvioinnin antamisesta.

Opinnollistaminen opettajalle:

Opinnollistaminen tarjoaa opettajalle mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön.  Opinnollistaminen käynnistyy opiskelijan laatiman alustavan suunnitelman pohjalta, joka tarkentuu yhteistyössä yhteistyötahon, opettajan ja opiskelijan kanssa. Opettaja varmistaa suunnitelman toteutuskelpoisuuden ja hyväksyy suunnitelman. Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnitelman suuntaisesti sekä opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti.