kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Opettajat

Opettajat ohjaavat seuraavissa asioissa:

  • Opintojakson toteutustietojen ajantasaisuuden varmistaminen
  • Opiskelijan oppimisen sekä opiskelun tuki ja ohjaus (palaute ja arviointi)
  • Ryhmäytymisen tukeminen ja yhteisöön kuulumisen vahvistaminen
  • Välittäminen ja huolenaiheiden puheeksi ottaminen (esim. yhteistyö opojen kanssa)
  • Opiskelijan opintojen etenemisen seuranta opintojaksolla/-kokonaisuudessa
  • Opiskelijoille viestiminen: opiskelija tietää mitä tapahtuu, milloin ja miksi
  • Yksilöllisten järjestelyjen toteuttaminen ja esteettömyyden huomiointi
  • Opintopalautteen keruu ja käsittely
  • Ammatillisen kasvun ohjaus ja tuki sekä uraohjaus osana opintojaksoja (ml. harjoittelu ja opinnäytetyö)