kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu edistää kokemuksellista oppimista ja syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutuksen mukaista opiskelua.

Harjoittelujaksoista tehdään aina ennen harjoittelun alkamista kirjallinen sopimus. Yksityiskohtaiset harjoittelun tavoitteet, laajuus, sisältö, toteutustapa ja arviointi määritellään koulutuskohtaisesti. Tutkintoon johtaviin opintoihin liittyvän harjoittelun osuus opinnoista on kuitenkin vähintään 30 opintopistettä.

Harjoittelu toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Karuselli_rakennustekniikka_DSC4037.jpg

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

Mitä on ammattitaitoa edistävä harjoittelu?

 

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelu on opiskelijalle tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana ammattialaan ja työelämään liittyvä osaaminen kehittyy. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuudet osallistua alan kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja analysoimiseen.

SairaanhoitajaJesseTamski.jpg


Harjoittelu kehittää ammatti-identiteettiä ja sen aikana opitaan mm.

  • oman alan kannalta keskeisiä työtehtäviä
  • käyttämään erilaisia työvälineitä ja -menetelmiä
  • arvioimaan omaa osaamista ja kehittymistarpeita
  • yhdistämään teoriaa ja käytäntöä
  • yleisiä työelämävalmiuksia
  • luomaan työelämäkontakteja ja verkostoitumaan

 

Harjoittelujaksolle määritellään osaamistavoitteet. Harjoittelun tulee tarjota opiskelijalle tavoitteita vastaavia haasteita, ja hänen tulee saada ohjausta työssään. Harjoittelu liittyy oman alan koulutuksen opetussuunnitelmaan ja opiskelijan oppimisprosessiin, ja se voidaan suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu edesauttaa opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Harjoittelun ohjeet ja lomakkeet

 

Harjoittelujaksoista tehdään ennen harjoittelua kirjallinen sopimus Jos harjoittelupaikka ja opiskelija sopivat työsuhteesta, siitä tehdään lisäksi erillinen työsopimuslain mukainen työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä.

Huom! Tämä sopimus ei koske sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita

Harjoittelusopimus

Harjoittelukirja

Workbook

Liiketalouden harjoitteluopas https://sway.office.com/ZJbuXagjSIWMITJH

Sosiaalialan harjoitteluopas https://sway.office.com/0ftTQHXGPnB5zONy

Tietojenkäsittelyn harjoitteluopas https://sway.office.com/SiPjOghKVwFnRGCX?ref=Link

Vakuutukset

Opiskelijat on vakuutettu opiskelijatapaturma-asetuksen mukaisesti käytännön harjoittelutöissä sekä työmatkoilla sattuvien tapaturmien varalta. Jos harjoittelija on työsuhteessa, hän on harjoittelupaikkansa tapaturmavakuutuksen piirissä.

 

Koulutuksien tarkemmat harjoittelun ohjeet löytyvät Moodlesta.
Lisätietoa harjoittelusta ja harjoittelun yhdyshenkilöistä täällä.

Harjoittelu ulkomailla

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun etuna on, että opiskelija tutustuu uuteen kieleen ja kulttuuriin, mutta myös toisenlaiseen työkulttuuriin ja toimintamalleihin kuin Suomessa. Se on myös erinomainen keino luoda uusia kontakteja ulkomaille. Kansainvälinen työkokemus voi jatkossa olla tärkeä valtti myös haettaessa työpaikkaa kotimaassa. Kansainväliseen harjoitteluun on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun apurahoja. Lisätietoja ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta saa oman alan koordinaattorilta.