kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Opiskele joustavasti virtuaalikampuksella!

Etä- ja verkko-opiskelussa toimitaan erilaisissa verkko-ympäristöissä internetin välityksellä. Opiskelupaikan voit valita itse kunhan tietokone ja verkkoyhteydet ovat kunnossa.

Lapin AMKilla on kolme kampuskaupunkia ja virtuaalikampus. Virtuaalikampuksella on saatavilla samat palvelut kuin koulun fyysisillä kampuksillakin - ravintoloita lukuunottamatta.

 

Etäällä mutta yhdessä

Virtuaalipedagogiikka on taitoamme opettaa ja ohjata verkossa niin että opit, ja että oppiminen on osallistavaa, vuorovaikutteista ja elämyksellistäkin. Silloin opittu jää parhaiten mieleesi.

Pohjimmiltaan verkko-opiskelussa on samat elementit kuin perinteisemmissäkin opiskelumuodoissa, sillä myös verkko-opintojaksolla luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet.

Käytännössä opiskelet usein lukujärjestyksen mukaisella aikataululla virtuaaliluokassa tai verkko-oppimisalustalla tehtäviä tehden.

Opiskelu verkon välityksellä vaatii, kuten muukin opiskelu, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä ajankäytön hallinnan ja tiedonhankinnan taitoja. Verkko-opiskelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain kokonaisesta verkkotutkinnosta pienempiin verkko-opintokokonaisuuksiin.

Monimuoto- ja YAMK-koulutuksissa verkko-opiskelulla on iso rooli, sillä se mahdollistaa opiskelun joustavasti paikkakunnasta riippumatta ja työn ohella.

Myös päiväopetuksessa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia.

Verkko-opinnot eivät vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, tietokoneen ja Internetin peruskäyttötaidot riittävät.

Orientaatio-opinnot opintojen alussa antavat sinulle tietotekniset perusvalmiudet ja opit verkko-opiskelussa käytettävät työvälineet. Korkeakouluopiskelijana vastaat itse siitä, että tietokoneesi ja internetyhteytesi ovat toimintakunnossa.

Verkko-opiskelijan välineitä
eOppimispalvelut

Oppimisen tueksi tarjoamme demand-tyyppisesti verkkovälitteistä ohjausta ja tukea. Virtuaalikampuksen palvelut tukevat hajautettua, monikanavaista työskentelyä ja viestintää. Virtuaalikampus tarjoaa  ajantasaiset työkalut myös TKI-toimintaan ja yhteistyöhön työelämän ja kumppaneiden kanssa. 

Virtuaalikampuksesta ja verkko-opiskelun tukipalveluista vastaa  Lapin AMKin eOppimispalvelut.

Tukipalvelut ovat saatavilla maanantaista perjantaihin klo 8–21 ja lauantaisin sopimuksen mukaan.

Seuraa Lapin AMK www-sivujen, Moodlen työtilojen, opiskelijasähköpostin ja www.eoppimispalvelut.fi sivujen tiedotuksia etäopetuksen toteuttamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Samoilta sivuilta löydät myös päivystävän tukihenkilön ja järjestelmien käyttöohjeet.