kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

OPISKELU LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Mitä osaaminen on?

Suomen ammattikorkeakouluissa tutkinnoissa vaadittava osaaminen on määritelty koulutuskohtaisina ja yhteisinä kompetensseina. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat ammatillisen asiantuntijuuden perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille ja tutkinnoille yhteisiä ja ne luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Lapin ammattikorkeakoulun tutkintokoulutusten opetussuunnitelmat on laadittu ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston (ARENE) vahvistamien kompetenssisuosituksien mukaisesti

Voit hankkia osaamista ja edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin tai antamalla opintojaksolla vaadittavasta osaamisesta näytön
  • hankkimalla opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista työssäsi (Työn opinnollistaminen)
  • hankkimalla osaamista esimerkiksi vapaaehtoistyössä, harrastuksissa, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä toimissa, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, tutkimus- ja kehittämishankkeessa tai opiskelija-aktiivitoiminnassa
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamista (Hyväksiluku)
Lukuvuoden käynnistyminen
Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi

Opintojaan jatkavan tutkinto-opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi 15.4.-31.8. välisenä aikana opiskelijan työpöydällä Pepissä. Ilmoittautuminen tehdään syys- ja kevätlukukaudelle. Mikäli opiskeluoikeusaika päättyy 31.12., ilmoittautuminen tehdään vain syyslukukaudelle. Kevätlukukaudelle ilmoittautuminen on avoinna 15.11.-31.12. Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoa opiskelijan työpöydällä Pepissä (pl. aloittava opiskelija) ilmoittautumisaikana (15.4.-31.8. koskien syys- ja kevätlukukautta ja 15.11.-31.12. koskien kevätlukukautta).

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista määräaikaan mennessä. Opiskeluoikeus on mahdollista palauttaa opiskeluoikeuden palautushakemuksen perusteella. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Mikäli opintojesi tavoiteaika (AMK-tutkintokoulutuksessa 3,5 tai 4 vuotta ja YAMK-tutkintokoulutuksessa 1 tai 1,5 vuotta) täyttyy, ota yhteyttä koulutuksesi opinto-ohjaajaan.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Katso lisätietoja Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu - kela.fi ja Terveydenhoitomaksu - YTHS. Maksuvelvollisia ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita.

HUOM! Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen ja ilmoittaudut poissaolevaksi joko armeijan, isyys/äitiys-, vanhempainvapaan vuoksi, poissaolosta tulisi esittää todistus 9.9.2024 mennessä. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa salattuna sähköpostina osoitteeseen  poissaolotodistukset@lapinamk.fi    

Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: opiskelijarekisteri(at)lapinamk.fi

Käyttäjätunnukset ja unohtuneet salasanat
Käyttäjätunnuksen voi aktivoida tai unohtuneen salasanan voi vaihtaa verkkopankkitunnistautumisella tai mobiilivarmenteella osoitteessa https://iam.luc.fi

Unohtunut salasana voidaan vaihtaa myös soittamalla IT palvelupisteeseen p. 040 778 5800.

Ilmoittautuminen opintojaksoille
Oikeus suorittaa tutkintoon johtavia opintoja, osallistua opetukseen ja harjoitteluun sekä saada suoritusmerkintöjä on vain opiskelijalla, joka on ilmoittautunut opiskelijaksi Lapin ammattikorkeakouluun ja joka on tehnyt ko. lukukautta koskevan läsnäoloilmoituksen. Opiskelijan on ilmoittauduttava ammattikorkeakoulun yhteistä Peppi-järjestelmää käyttäen jokaiselle opintojaksolle, jolle hän aikoo osallistua ja jonka hän aikoo suorittaa.
Opintojaksoilmoittautuminen on mahdollista vain ilmoittautumisaikoina. Erillisilmoittautumisista ilmoitetaan opiskelijoille erikseen. Opiskelijalla on oikeus käydä poistamassa opintojaksoilmoittautumisensa  ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opiskelija ei osallistu opinnolle, jolle hän on ilmoittautunut, opinnon arvosanaksi merkitään ’hylätty’. Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautumisen voi perua ainoastaan pätevästä syystä ennen opinnon alkamista.

 

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin aina avoimen AMKin sähköisellä lomakkeella: opintotarjonta ja ilmoittautuminen. Opintoihin hyväksymisen jälkeen polkuopiskelijat ilmoittautuvat opiskelusuunnitelmansa mukaisille opintojaksoille Pepin toteutussuunnitelman kautta. Yksittäisiä opintojaksoja suorittavat opiskelijat kirjataan opintojaksoille avoimen AMKin opintosihteerin toimesta. Lue lisää Avoimesta ammattikorkeakoulusta.


Ilmoittautumisajat

Opinnoille ilmoittautuminen alkaa, kun opintojakson toteutus on julkaistu ja päättyy viikkoa ennen toteutuksen alkua.
Aloittavien ryhmien aloitusajat
Korkeakouluyhteisöön kuuluvat henkilöstö ja opiskelijat. Jokaisella yhteisön jäsenellä on roolinsa ja vastuunsa ohjauksessa. Korkeakouluopiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista ja vastuunottoa omasta oppimisesta ja opiskelusta. Opiskelijan oma aktiivinen toiminta ja merkitysten rakentaminen yksin ja vertaisten kanssa ovat opiskelun ja oppimisen lähtökohtia. Henkilöstö tukee opiskelijoita oppimisessa, ammatillisessa kehittymisessä sekä opintojen etenemisessä ja osallisuuden kokemisessa. Arvostamme ja edistämme korkeakouluyhteisömme jäsenten hyvinvointia.
Kansainvälistyminen
Opiskelijan keskeiset digitaaliset palvelut
Tilat ja oppimisympäristöt