pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, Ylempi AMK-tutkinto / Osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen HOT

Hyväksilukeminen ja osaamisen näytöt

Osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan hyväksiluvuilla ja osaamisen näytöillä. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan sellaisenaan tai soveltuvin osin kuitenkin siten, että opinnot ovat alle 10 vuotta sitten suoritettuja. Ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa tai muuten hankittu alan osaaminen voidaan osoittaa osaamisen näyttämisellä.

Hyväksilukulomakkeet liitteineen palautetaan opinto-ohjaajalle tai opettajatuutorille viimeistään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi.

Lisäohjeita aloittain: