Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI

Työn kirjallinen raportointi kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle sekä mahdolliselle toimeksiantajan edustalle heidän kanssaan sovitun aikataulun mukaisesti.
Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan ammattikorkeakoulun raportointiohjeen mukaisesti.

 SEMINAARIT

Seminaarityöskentely on keskeinen opinnäytetyön ohjauksen muoto. Oman työn jäsentäminen ja perustelujen esittäminen muille edistävät oppimista. Valmistautumalla seminaareihin hyvin opiskelija edistää omaa  opinnäytetyöprosessiaan. Ohjaavan opettajan palautteen lisäksi opiskelija saa vertaisohjausta opponentilta sekä muilta opiskelijoilta. Seminaareissa on mahdollista käsitellä myös työn toimeksiantajan palautetta.

Seminaarityöskentely käsittää vähintään kolme vaihetta. Opinnäytetyöprosessin aloitusvaiheessa opiskelija esittelee opinnäytetyön aiheensa opinnäytetyöryhmässään ja täsmentää sitä palautteen avulla koulutuksen käytännön mukaisesti.
Väliseminaarissa käsitellään työn tekijöiden, opponentin ja ohjaajien esiin nostamia kysymyksiä yhteisesti. Väli- ja loppuseminaarin opponentin määrittävät yhteistyössä opiskelija, työn ohjaaja ja yliopettaja. Opiskelija sopii ja luovuttaa hyvissä ajoin väliseminaariesityksen ja mahdollisen aineiston ohjaavalle opettajalle ja opponentille perehtymistä varten.
Loppuseminaarissa käsitellään valmiita töitä. Lopputyöseminaari on kaikille avoin tilaisuus. Koska seminaaritilaisuudet ovat julkisia, opiskelijan tulee huomioida esityksissään työhön mahdollisesti liittyvät, mutta lopullisen työn ulkopuolelle jäävät, salassa pidettävät tiedot. Opiskelija lähettää valmiin
opinnäytetyönsä ohjaajalleen ja opponentille vähintään yhtä viikkoa ennen loppuseminaaria. Opiskelija kutsuu lopputyöseminaariin työn toimeksiantajan.

 Loppuseminaaritilaisuus muodostuu seuraavista osioista:
• tilaisuuden avaus
• työn esittely (noin 30 minuuttia)
• opponointi (noin 15 minuuttia)
• työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro
• yleinen keskustelu
• ohjaajan lausunto
• tilaisuuden päätös.

Opiskelija esittelee:
• työn tarkoituksen, tavoitteen ja rajauksen
• tiivistetysti opinnäytetyön tietoperustan, aineistonhankinnan ja menetelmälliset valinnat
• työnsä tulokset

Loppuseminaarissa esityksen painopiste on opinnäytetyön/ kehittämistehtävän tulosten ja tuotosten esittelyssä sekä opinnäytetyöprosessin arvioinnissa. Esittelyn tukena tulee mielellään käyttää kuvallista yhteenvetoa. Esityksen jälkeen opponentti opponoi opinnäytetyön. Opponoija arvioi opinnäytetyötä, ei arvostele. Opponentti valmistelee muutaman kriittisen kysymyksen ja antaa kokonaisarvioinnin työstä. Opponentin puheenvuoron jälkeen seuraa työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro sekä yleinen keskustelu. Lopuksi työn ohjaaja antaa työstä suullisen lausunnon.
Loppuseminaarin kokonaiskesto on noin yksi tunti. Ohjaaja laatii seminaarissa antamansa suullisen lausunnon lisäksi opinnäytetyöstä kirjallisen lausunnon, joka toimitetaan opiskelijalle.

OPINNÄYTETYÖN JULKISTAMINEN

Ohjaava opettaja antaa julkaisuluvan opinnäytetyölle, minkä jälkeen opiskelija julkistaa ja taltioi työn ammattikorkeakoulun käytännön mukaisesti. Mikäli opinnäytetyöllä on ollut toimeksiantaja, opiskelija luovuttaa työnsä toimeksiantajalle.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK