pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, Ylempi AMK-tutkinto / Opinnäytetyöohje (YAMK)

OPINNÄYTETYÖN ALOITTAMINEN

YAMK-koulutus järjestää opinnäytetyön infotilaisuuden, johon opiskelija osallistuu. YAMK-yhteisten opintojen tarkempia ohjeita on Moodlessa.

AIHEPAPERI

Opiskelija hankkii oma-aloitteisesti opinnäytetyön aiheen, jonka tulee liittyä oleellisesti opiskelijan opintoihin ja työhön. Opiskelija laatii opinnäytetyön aiheestaan aihepaperin (kaksi-kolme A4 -sivua). Aihepaperi laaditaan aiheen hyväksyttämistä varten, seminaariryhmälle keskustelun pohjaksi ja itselle jatkotyöstämisen avuksi.

Aihepaperi on opinnäytetyön alustava suunnitelma, josta ilmenee: mitä, miksi ja miten aiotaan tehdä:

  • tekijä/tekijät ja yhteystiedot
  • opinnäytetyön aihe ja alustava työnimi
  • toimeksiantaja ja yhteystiedot
  • muut mahdolliset mukana olevat toimijat
  • aiheen valinnan perustelut
  • miten aihe liittyy työelämän kehittämiseen
  • opinnäytetyön tavoite
  • alustava suunnitelma käytettävästä menetelmästä
  • vähintään kolme opinnäytetyön aiheeseen liittyvää kirjallista lähdettä (aiempaa tutkimusta, journaali- tai asiantuntija-artikkelia, joista yhden tulee olla vieraskielinen)
  • aikataulusuunnitelma

 

Opinnäytetyön aihepaperi toimitetaan koulutuksen yliopettajalle, joka vahvistaa opiskelijalle aihepaperin saapumisen. Yliopettaja hyväksyy aiheen ja vahvistaa työlle ammattikorkeakoulun puolesta vähintään yhden ohjaajan.